Møtekalender for St. Johanneslogen Polarlys 2019

St. Johanneslogen Polarlys Nr. 143

Møtekalender for 2019

Møtested: Ormegressveien 4, Alta 2019 I grad II grad III grad
Januar K 30 
Februar 13 
Mars 27 HG
Mai
August 28 F
September 18 
Oktober 30 
November 20 
Desember

Møtene begynner: kl. 18.30, Høytidsdag og Julemøte kl. 18.30

Ingen spesielle møter lagt inn ennå. Se matrikkelen.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Ternesvingen 8, 9512 ALTA Telefon: 90940323 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 94807146
Ordførende Mester 90273610
Sekretær 45015416

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

St Johanneslogen Polarlys i Alta avholdt et flott høytidsmøte onsdag 9. mai og feiret da sin 22. høytidsdag.

Deputert Provincialmester deltok og fremførte broderligste og hjerteligste hilsener fra vår Provincialmester. Han avholdt også en instruksjon da det ikke var recepsjon i dette møte. Instruksjonen gjennomgikk fem viktige punkter i Læringegraden, og ble meget godt mottatt av brødrene.

En av de deltakende brødre var på sitt første møte etter opptakelsen sin. For å kunne delta, hadde han kjørt i underkant av 50 mil (!) for å være med. Reisen foregikk fra Vadsø til Alta, og etterpå var det retur.

Embetsverket gjennomførte et godt og inspirerende møte, og det var med på å legge grunnlaget for brødrenes gode opplevelser.

På møtet ble det også referert hele fire nye søkende og votert over en!

Deputert Provincialmester fremførte de beste ønsker for videre vekst og utvikling for Polarlys – i lyset fra det høye!