Nyhetsarkiv for Bergens Provincialloge

Johanneslogene Oscar til de syv Bjerge og Carl til den norske Løve gjentar suksessen med åpent informasjonsmøte i logens lokaler.
Målgruppen for møtet vil være aktuelle kandidater som ønsker litt mer informasjon enn det som er tilgjengelig på nett eller ved direkte informasjon fra brødre. Møtet er beregnet på dem som vurderer å søke eller allerede har søkt inntreden i vår Orden, samt brødre som nylig er opptatt.

I skrivende stund er vi kommet til tredje søndag i advent 2023. Er det noen sammenheng mellom advent og frimureriet?

Sangforeningens aktiviteter nå i førjulstiden er mange og har vært slik i mange år (bortsett fra corona tiden).

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden