Møtekalender for St. Andreaslogen Hamarhus 2018

St. Andreaslogen Hamarhus Nr. 404

Møtekalender for 2018

Møtested: Frimurerlogen, Østregt. 54, Hamar 2018 IV/V grad VI grad
Januar K - 22 
Februar - 26 
Mars 12 W
April 16 F - 30  20 
Mai AC
September 17 C 21 C
Oktober S - 22 CSOPPAND C
November 12 C - 26 RFC C
Desember 10 FM - 14 B

Møtene begynner: kl. 18.30, Høytidsdag og Julemøte kl. 18.00.

Spesielle møter

  • 08.01.18, kl. 17:00: Kollegiemøte for alle embedsmenn med vikarer.
  • 10.03.18, kl. 10:00: Seminar 6. grad. Det var 29 brødre tilstede
  • 04.05.18, kl. 18:30: Installasjon av ny Ordførende Mester OSM og SMP vil være til stede
  • 17.09.18, kl. 17:30: Kollegiemøte for samtlige embedsmenn og vikarer
  • 21.11.18, kl. 18:30: Fordelingsmøte i Hamar Frimurerloger. Alle embedsmenn møter.
  • 14.12.18, kl. 18:30: Installasjon må benytte 1. gradsalen

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 236, 2317 HAMAR Telefon: 62550480 Fax: 62550481 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 95199192
Ordførende Mester 91526828
Sekretær 94785250

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.