Møtekalender for St. Andreaslogen Hamarhus 2024

St. Andreaslogen Hamarhus Nr. 404

Møtekalender for 2024

Møtested: Frimurerlogen, Østregt. 54, Hamar 2024 IV/V grad VI grad
Januar 15 KD - 29 
Februar 12 
Mars D 15 
April - 19 MåLTIDSLOGE 26 
Mai A
September - - 23 F 13 LOGEGOLF
Oktober 21 S
November 22 øRM - D - 15 

Møtene begynner: kl. 18.30, Høytidsdag og Julemøte kl. 18.00.

Spesielle møter

  • 10.01.24, kl. 17:30: Kollegiemøte med trening
  • 10.02.24, kl. 10:00: Studiegruppe IV/V grad 10:00-12:00
  • 17.02.24, kl. 10:00: Ritualforståelse/trening IV/V grad 10:00-14:00
  • 16.03.24, kl. 10:00: Seminar VI grad 10:00-14:00
  • 06.04.24, kl. 10:00: Studiegruppe IV/V grad 10:00-12:00
  • 31.05.24, kl. 18:00: Sommeravslutning for embedsmennene på Ridehuset 18:00-23:59
  • 28.09.24, kl. 10:00: Studiegruppe IV/V grad 10:00-12:00
  • 26.10.24, kl. 10:00: Studiegruppe VI grad 10:00-12:00

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 236, 2317 HAMAR Telefon: 62550480 Fax: 62550481 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 41608045
Ordførende Mester 90096733
Sekretær 91703435

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden