Frimurerbrødre

FRIMURERIET: TIDLØST I TIDEN

Frimureri handler om menneskets forbedring og foredling.

I snart 275 år har frimureriet i Norge benyttet eldgamle ritualer, symboler og allegorier, som utfordrer og forandrer de som opplever dem. Budskapet til Ordenen har siden starten vært: Nestekjærlighet og medmenneskelighet.

Medlemskap i Den Norske Frimurerorden kan gi deg påfyll på mange områder i livet. For mange er frimurerlogen et fristed der de kan finne ro til ettertanke og fokus på de store spørsmål, et pusterom i en ellers hektisk hverdag. I frimurerlogene møtes menn fra ulike yrkesgrupper, landsdeler og i alle aldre. Felles for dem er et ønske om å utvikle seg som menneske, og å knytte varige vennskapsbånd.

Les mer om frimureriet

|||

Andreasseminar i Ordenens Stamhus, lørdag 6. november 2021 kl. 10.00

St. Andreaslogene Akershus og Oscar til den flammende Stjerne inviterer til Andreasseminar, lørdag 6. november 2021 kl. 10.00 i Stamhuset.

Les mer
|||

Møte i Fiducia Oslo i Stamhuset 5. november kl. 11.30.

Det blir konsert med Milutin Petrovic og Gunnar GP Pedersen.

Les mer
|||

Minneloge i Stamhuset mandag 1. november

Mandag 1. november 2021 kl.18:00 avholdes Minneloge for samtlige loger i Stamhuset, St. Clemens og Passeren.

Les mer
|||

Høytidsdag i Forskningslogen Niels Treschows lørdag 20. november kl 14.00

Forskningslogen Niels Treschows inviterer til møte og høytidsdag lørdag 20. november kl 14:00 i Ordenens Stamhus i Oslo.

Les mer
|||

Nytt nummer av Fraternitas

Nytt nedlastbart nummer av Fraternitas (nr. 3 2021).

Les mer
Fra venstre: Vibeke Malting, Line Lybo Uppgard og Trine Nicolaysen fra Barnekreftforeningen, sammen med Ordenens Stormester Ragnar Tollefsen og Ordenens Administrator Frode Olsbø. Foto: Steinar Lund|||

Overrekkelse av Fellesgaven til Barnekreftforeningen

Som tidligere omtalt gikk Fellesgaven for 2021 til Barnekreftforeningen. Gaven ble overrakt av Ordenens Stormester, Ragnar Tollefsen, og Ordenens Administrator, Frode Olsbø, tirsdag 21. september…

Les mer
|||

Gjenåpning av all logeaktivitet

Med bakgrunn i at vi fra lørdag 25. september kl. 16.00 er tilbake til normale tider uten nasjonale begrensninger, har Ordenens Stormester besluttet at vi kan gjenoppta vår logeaktivitet – uten…

Les mer
|||

Fellesgaven for 2021 går til Barnekreftforeningen

Etter anbefaling fra Velgjørenhetsdirektoriet og fra Det Høye Råd har Ordenens Stormester besluttet at Ordenens fellesgave for 2021 blir gitt til Barnekreftforeningen. Gaven som er på 1 million…

Les mer
|

Ny Ordførende Broder i Bodø

Ny Ordførende Broder ble valgt i februar 2020 til avløsning av Kjell Krey Dagsloth som var konstituert i embedet fra 1. januar dette året. Planen var at installasjonen skulle gjennomføres på…

Les mer
|||

Tildeling XI grad i Tromsø

Torsdag 19. og fredag 20. august ble det arrangert Ordførende Mestres møte i Tromsø Provincialloge – i Ordenshuset i Tromsø. Brødrene Jan-Eirik Lindberg og Svenn Julius Holdahl ble i møte i VIII grad…

Les mer