TIDLØS I TIDEN

Det moderne frimureriet har som mål å virke for menneskets forbedring og foredling.

Eldgamle ritualer, symboler og allegorier formidler en pedagogisk læremåte som selv i dag, over 200 år etter at den ble skapt, utfordrer og forandrer de som opplever dem. Budskapet til Ordenen er nå som da: Nestekjærlighet og medmenneskelighet.

Medlemskap i Den Norske Frimurerorden kan gi deg påfyll på mange områder i livet. Man kan si det sånn at frimureriet er ulike ting for ulike mennesker. For mange er frimurerlogen et pusterom der de kan finne ro til ettertanke og fokus på de store spørsmål, et pusterom i en ellers hektisk hverdag.

Les mer om frimureriets opprinnelse

Tidligere OSM er død

|||

Ivar A. Skar, tidligere Stormester i Den Norske Frimurerorden, har nedlagt sitt jordiske verktøy 81 år gammel. Han døde med sine nærmeste tilstede fredag 8. juni.

Les mer

Velkommen til Leopardens høytidsdag 18. juni kl 1800 i Stamhuset

|||

Leoparden ønsker velkommen til feiring av sin 269. Høytidsdag og St. Hansloge.

Høytidsdagen er mandag 18. juni 2018 kl 18:00. Innropet starter kl. 17:45.

Til Høytidstaffel serveres det kokt laks med sandefjordsmør, agurksalat og kokte poteter.

Vi ønsker velkommen til brødre fra alle loger.

Les mer

Ledig stilling som Redaktør av Frimurerbladet

|||

Frimurerbladet er tidsskrift for Den norske Frimurerorden, og utkommer fire ganger i året. Mottakere er alle medlemmer av Ordenen, og det inneholder stoff fra hele landet. Bladet er Ordenens viktigste kommunikasjonskanal mot Ordenens medlemmer. Frimurerbladet utgis under redaktørplakaten, og redaktøren har full redaksjonell frihet. Redaktøren er utnevnt av Ordenens Stormester. Dagens redaktør har varslet sin avgang til nyttår, og Informasjonsdirektoriet har startet arbeidet med å finne en ny redaktør. Den nye redaktøren bør ha mulighet til å reise over hele landet, men vi tror en base på…

Les mer

Slik foregår en kveld i frimurerlogen

Informasjonsdirektoriet
Fakta om frimureriet
||

En logeaften er preget av stil og høytid når ordensbrødrene møtes. Stil, fordi vi kler oss i mørk dress eller livkjole og oppholder oss i vakre lokaler. Høytid, fordi logemøtet bidrar til å skape hverdag om til høytidelighet, men også til alvor og refleksjon.

Les mer
Avtroppende OM Leif Gjerstad gratulerer ny OM Oddvar Tjernshaugen|||

Høytidsdag i Loge Sirius med installasjon av ny Ordførende Mester

Som ventet ble det fullsatt under Loge Sirius 68. høytidsdag, noe som ikke minst skyldtes…

Les mer
Stormesteren her flankert av StorCM til venstre og tidligere OM i Ultima Thule Odd Torkildsen til høyre, som forøvrig også var kaptein for anledningen, følger interessert med på fuglelivet når vi i sakte marsjfart passerte Håja.|||

Inspirerende Stormester i Ultima Thule

St Johanneslogen Ultima Thule i Hammerfest avholdt sitt siste møte i vårsemesteret mandag…

Les mer
||

Ny brosjyre om frimureri klar

I denne brosjyren finnes informasjon om Den Norske Frimurerorden og noen svar på hva vår…

Les mer
|||

Bodøs Kapitelbrødre på storbesøk hos «moderlogen» i Tromsø

Man må kunne si at det var en gammel «bestilling» som endelig ble effektuert, da hele…

Les mer
|||

St. Svithun arrangerer tur til Roma med Arild Pollestad som guide

Dette er en reise både for dem som ønsker et intenst førstemøte med Roma, og for dem som…

Les mer
Søster (86) i vaffelstekinga, et viktig bidrag til en god og hyggelig dugnad!||||

Andre dugnadsøkt i Ordenshuset i Tromsø.

Ordenshuset i Tromsø eies av Tromsø Provincialloge, men er et ordensfelleskap som består…

Les mer