TIDLØS I TIDEN

Det moderne frimureriet har som mål å virke for menneskets forbedring og foredling.

Eldgamle ritualer, symboler og allegorier formidler en pedagogisk læremåte som selv i dag, over 200 år etter at den ble skapt, utfordrer og forandrer de som opplever dem. Budskapet til Ordenen er nå som da: Nestekjærlighet og medmenneskelighet.

Medlemskap i Den Norske Frimurerorden kan gi deg påfyll på mange områder i livet. Man kan si det sånn at frimureriet er ulike ting for ulike mennesker. For mange er frimurerlogen et pusterom der de kan finne ro til ettertanke og fokus på de store spørsmål, et pusterom i en ellers hektisk hverdag.

Les mer om frimureriets opprinnelse

Invitasjon til Ordenens Store Høytid 2018

Arne Lie jr.
Landslogen
||

Til samtlige brødre med VIII grad eller Høyere

Ordenens Store Høytid er Den Norske Frimurerordens største årlige begivenhet og arrangementet skjer i henhold til en tradisjon som nå er over 700 år gammel.

Arrangementet finner sted i Stamhuset i Oslo, lørdag 21. april 2018. (Merk datoen)Oppmøte og innrop fra 1400 – 1430. Selve møtet starter klokken 1500.

Pris for taffel m. drikke, kr. 480,-

Les mer

Informasjonsmøte i Haugesund 22. februar kl 1830

|||

St. Johanneslogen Harald til Det Lysende Haab inviterer til informasjonsmøte om frimureriet for familie og venner.

Dette er en fin anledning til å introdusere frimureriet for familien. Se deg også om i din nærmeste omgangskrets og inviter en eller flere av dine venner/kolleger som frimureriet kan passe for og vil få glede av det som frimureriet kan tilby.

Program:

Frimureri?? Hva er dette ? Kan det være Noe for meg? Roald Lund Eriksen - Frimureriet i Haugesund, kort historikk - Tiden etter Festiviteten Oppsummering og spørsmål Stjernehimmel, en stemningsfull opplevelse i Logerommet Kaffe og…
Les mer

Logen Søilene i Oslo inviterer til åpent informasjonsmøte søndag 18. mars kl. 18.00

|

Er du interessert i frimureriet og kunne tenke deg å få mer informasjon? Logen «Søilene» i Oslo inviterer til informasjonsmøte søndag den 18. mars kl. 18.00. Her vi du få informasjon om frimureriet og om hvordan man kan bli medlem.

Vi vil utdype temaet; «Hva er egentlig frimureriet i 2018». Vi møtes i Den Norske Frimurerordens «Stamhus», Nedre Vollgate 19, hvor vi ser fram til å presentere aftenens program, tema, samt en omvisning. Det blir god anledning til å stille spørsmål underveis.

Møtet vil vare i ca. 1 ½ time og vi byr på kaffe og wienerbrød. Vi ber om påmelding via e-post til

Les mer

Felles informasjonsmøte i Bodø søndag 11. mars kl 18:00

Per Arvid Tellemann, webredaktør Bodølogene
Bodølogene
|||

Det vil bli avholdt felles informasjonsmøte for St. Joh. logene Midnatsol og Salten i Rensågt. 28, søndag 11. mars, kl. 18.00 – 19.30.

Dobbelt opp med Ordførende Mestre.De Ordførende Mestre i St.Johanneslogene Midnatsol og Salten ønsker velkommen til Orienteringsmøte for mulig nye medlemer i Frimurerorden. Nye medlemmer kan kanskje gi mer enn dobbelt opp.

På møtet vil det bli gitt generell informasjon om frimureriet, dets organisering og formål, samt de krav som stilles for å bli medlem.

Spesiell vekt vil bli lagt på hvordan logene i Bodø er bygget opp og fungerer.

Les mer

Møte i Romerike St. Andreas Frimurergruppe i samarbeid med Forskningslogen 27/2

Det er en glede å kunne invitere til vårt møte i IV/V grad Tirsdag 27/2-18, klokken 18.30…

Les mer
|||

Invitasjon til Forskningslogens møte lørdag 10. mars i Trondheim

Forskningslogen Niels Treschows arrangerer møte lørdag 10. mars 2018 kl. 14.00 i Ordenens…

Les mer
|||

St. Svithun arrangerer tur til Roma med Arild Pollestad som guide

Dette er en reise både for dem som ønsker et intenst førstemøte med Roma, og for dem som…

Les mer
||

Nyttårshilsen fra Ordenens Stormester

Julen gir oss et godt budskap - også for alle som, av en eller annen grunn, føler seg…

Les mer
|||

Informasjonsmøte i Arendal 6. mars

Loge Fraternitas vil avholde åpent informasjonsmøte tirsdag 6. mars 2017 kl.18.30 i…

Les mer
||

Invitasjon til felles gudstjeneste i Fagerborg kirke søndag 25. februar kl 11:00

Ordensballet er i år lørdag 24. februar. Som vanlig blir det gudstjeneste dagen etter –…

Les mer