TIDLØST I TIDEN

Frimureri handler om menneskets forbedring og foredling.

I over 200 år, har vi benyttet eldgamle ritualer, symboler og allegorier, som utfordrer og forandrer de som opplever dem. Budskapet til Ordenen har siden starten vært: Nestekjærlighet og medmenneskelighet.

Medlemskap i Den Norske Frimurerorden kan gi deg påfyll på mange områder i livet. For mange er frimurerlogen et fristed der de kan finne ro til ettertanke og fokus på de store spørsmål, et pusterom i en ellers hektisk hverdag. Frimureriet er ulike ting for ulike mennesker, til ulike tider.

Les mer om frimureriet

Ny Ordførende Mester i St. Andreaslogen Kronen

Provincialmester Thor Bergby overrekker utnevnelsesdokumentet til ny Ordførende Mester i St. Andreaslogen Kronen Oddgeir Bjørli|||

Valget fant sted som et administrativt møte 20. oktober 2020. 65 brødre møtte opp og alle smittevernregler ble fulgt. Ordenens Stormester godkjente valget og utferdiget utnevnelsesdokumentet til den nyvalgte.

På Logens Høytidsdag, kunne dermed Oddgeir Bjørli ta over som administrativ Ordførende Mester med e-postadresse og nøkler. Dette ble markert med en enkel lunch i Logefellesskapet Østvikens lokaler i Moss hvor Provincialmester Thor Bergby overrakte utnevnelsesdokumentet. Til stede var også Tilsynsmesteren i Østviken, O.M. i Borg Stewardsloge, tre O. M. fra Johanneslogene i Østviken,…

Les mer

Fortjenstmedaljen til en hedersmann

Gorm P. Fossum
Tromsø Provincialloge
Pål Knoph og Provincialmester i Tromsø Provincialloge Per Trygve Kongsnes under tildelingen av Stormesterens Fortjenstmedalje.|||

Ordførende Mester i Ottar tdt Nøkle Pål Knoph har mottatt Stormesterens Fortjenstmedalje. Denne ble tildelt av Ordenens Stormester den 26.11 og ble overlevert av Provincialmester Per Trygve Kongsnes under en fin seremoni hjemme hos Pål Knoph den 22. desember.

Les mer

Nyttårshilsen fra Ordenens Stormester: – Pandemien stanser ikke vår frimureriske vandring

Kanselliet
Aktuelt
Ordenens Stormester Ragnar Tollefsen|||

Vi er iferd med å legge bak oss et år som har berørt oss alle. Vi lengter etter lysere tider, og håper at de skal komme med det nye år 2021:

– Jeg forstår at det kreves mye av dere. Det er nå vi skal vise vårt frimureri i praksis, sier Ordenens Stormester Ragnar Tollefsen i sin nyttårshilsen til brødrene.

Les mer

Åpen om mitt medlemskap i Ordenen

|||

Frimurer.no har gleden av å publisere denne artikkelen som tidligere er trykket i Støpeskjeen, medlemsbladet til St. Johanneslogen St. Olaus til den gyldne Murskje.

I løpet av de drøyt fire årene som har gått siden jeg ble tatt opp i Murskjeen har frimureriet gitt meg noen av de mest utfordrende og utviklende opplevelsene jeg noensinne har hatt. Jeg opplever at jeg har identifisert sider ved meg selv som jeg ønsker å forbedre, og at jeg har fått verktøy til å utføre dette forbedringsarbeidet. I tillegg har jeg fått dype og meningsfulle relasjoner til brødre som jeg antakeligvis aldri hadde…

Les mer
Ny Ordførende Mester Hans Henrik Bakke|Tidligere Ordførende Mester Olav Rustad|||

Ny Ordførende Mester i Sørlandet Stewardsloge

Ordførende Mester i Sørlandet Stewardsloge, Olav Rustad, forlater rollen som Ordførende Mester på grunn av helsemessige utfordringer. Han har en tid tellet å knappene og har konkludert med at det…

Les mer
|||

Stormesterens Fortjenstmedalje til Kjell Ragnar Olsen

I vårt logemøte 25. september 2019 i l grad ble tidligere Ordførende Mester Kjell Ragnar Olsen tildelt Stormesterens Fortjenstmedalje. Det var OSM Ragnar Tollefsen som tildelte medaljen.

I sin tale…

Les mer
|

Utdeling av Logens honnørtegn til fire Sirius-brødre

Ved en uformell men svært hyggelig tilstelning i logens lokaler 23. september 2020 ble 4 brødre hedret med Loge Sirius’ honnørtegn for deres ekstraordinære innsats for vår loge.

Les mer
|||

Skuseth-fondets innsamling til vedlikehold og forbedringer av logebygg

Den Norske Frimurerorden har mange fine logebygg over hele landet. Flere av disse trenger forbedringer og vedlikehold. Deler av kontingenten alle brødrene betaler inn overføres årlig til Ordenens…

Les mer
Fra venstre: Prosjektkoordinator Mental Helse Ungdom Hannah Lerfaldet, Innsamlingssjef Mental Helse Ungdom Line Toft, Generalsekretær i Mental Helse Ungdom Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen, Ordenens Stormester Ragnar Tollefsen og Ordenens Administrator Frode Olsbø. Foto: Steinar Lund|||

Overrekkelse av én million kroner til Mental Helse Ungdom

Den 24. juni i år sendte Den Norske Frimurerorden en to timers direktesending på Facebook og YouTube. Temaet for programmet var mental helse, ensomhet og verdien av gode fellesskap. Blant gjestene… Les mer
|||

Midlertidig nedstengning av all logeaktivitet f.o.m. tirsdag 29. september

På grunn av økt Covid-19 smitte i samfunnet har Ordenens Stormester Ragnar Tollefsen besluttet midlertidig nedstengning av all logeaktivitet f.o.m tirsdag 29. september.

«Brødrenes sikkerhet og vårt…

Les mer