Møtekalender for Telemark St. Andreas Broderforening 2022

Telemark St. Andreas Broderforening Nr. 501

Telemark St. Andreas Broderforening

Møtekalender for 2022

Møtested: Holbergsgt. 23, Skien 2022 IV/V grad VI grad
Januar K
Februar 17 KHG
Mars 31  17 
Mai 12 
Juni
August 25 F
September 22 
Oktober 13 
November 17 
Desember MøR

Møtene begynner: kl. 18.30 - Høytidsdag kl. 18.00

Spesielle møter

  • 09.05.22, kl. 18:30: Kollegiemøte
  • 22.09.22, kl. 18:30: Høytidsdag
  • 18.11.22, kl. 18:30: Utvidet kollegiemøte

Kontaktinformasjon

Postadresse: Hubroveien 8 A, 3722 SKIEN Telefon: 35558513 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 90594075
Sekretær 95812386

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.