Kjære Murskjebroder
Navnet «april» kan være basert på «Apru» et etruskisk låneord for greske Afrodite, eller ap(e)rilis «den følgende, eller neste». En alternativ forklaring er at navnet henger sammen med det latinske verbet aperire - åpne; april skulle dermed være måneden som «åpner» for sommeren.
«Jeg velger meg april!» skrev Bjørnstjerne Bjørnson i 1879;
Jeg velger meg april. I den det gamle faller, i den det nye får feste; det volder litt rabalder,- dog fred er ei det beste, men at man noe vil.
Jeg velger meg april, fordi den stormer, feier, fordi den smiler, smelter, fordi den evner eier, fordi den krefter velter,- i den blir somren til!
Nå er våren her for fullt, dagene er både lengre og varmere og vi tilbringer mer tid ute. Det å føle seg mer energirik og glad til sinns er også et sikkert vårtegn.
Jeg ønsker dere alle hjertelig velkommen til et nytt resepsjonsmøte i lærlingegraden. Det er store muligheter for å hente inspirasjon, broderlig varme og motivasjon i frimureriets ritualer og symboler, i dette semesterets siste møte før sommeren tar oss.
Det er vårt håp å se deg og riktig mange av brødrene på kolonnen denne kvelden.
Med broderlig hilsen
Kjetil Bakke, Aftenens Ordførende Mester
MEDDELELSER:
Lørdag 11. mai er Murskjeens Sommeravslutning
Torsdag 23. mai inviterer vi igjen til en vandring på Vår Frelsers gravlund

Stort og smått fra St. Andreaslogen Akershus

Akershusnytt Nr. 117-1-2019

Akershusnytt 117 1 2019

Det er med stor glede vi kan invitere til feiring av vår Høytidsdag i møte i VII grad torsdag 25. april kl 1800 (merk tidspunktet).

Vi avholder samtidig vårt halvårlige møte for Ordførende Mestre i Provinsen den 25. og 26. april slik at samtlige OM/OB fra logeenhetene i Provinsen vil delta i høytidsmøtet.

Foruten feiringen av vår høytidsdag er det planlagt recepsjon av 6 recipiender. To kommer fra Stella Polaris i Tromsø, to fra Arcturus i Narvik og to fra Corona Borealis i Harstad.

Vi regner med at fadderne til aftenens recipiender deltar sammen med sine "fadderbarn."

Til taffelet serveres stek m/ tilbehør.

Vi håper at brødrene vil benytte muligheten til å knytte kontakter og til å ta del i et Høytidsmøte av de mer sjeldne.

Vi håper du vil komme og ønsker deg vel møtt.

Lyder Verne var tilbake i Bodø Steward-loge torsdag 4. april med et instruksjonsforedrag. Det ble et særdeles hyggelig gjensyn med en kjær losjebror. Verne var domprost i Bodø i tidsrommet 1990 til 1999, og han var da et profilert medlem av år Orden. Etter oppholdet i Bodø flyttet han til Tønsberg, og han har blant annet vært Vikar for Ordenens Høyeste Prelat.

Under lunsjen før kveldens møte, fikk vi en prat med Lyder Verne. Han forteller at han alltid ser fram til å komme til Bodø, - til et logemiljø han setter stor pris på, og til å treffe gamle venner. Mange av disse er ikke frimurere.

- Selv har jeg i alle fall hatt stor glede av medlemskapet. Frimurerordenen har i stor grad tatt vare på noe som folk lengter etter ellers i samfunnet: nemlig gamle ritualer. Disse gir en sterk opplevelse når man er med på dem. Dessuten har medlemskapet hjulpet meg til å ta stilling til en del ting, utfordret meg faglig, og ikke minst gitt meg noen gode pusterom i forhold til strevsomme dager, sier Lyder Johs. Verne.

Årets siste møte i Oscar t.d.s.Bjerges Deputasjonsloge i Sunnfjord avholdes fredag 24. mai, et møte i lærlingegraden.

Tradisjonen tro vil også MC-gruppen i år arrangert tur til Sunnfjord. Vi møtes utenfor logen I Bergen fredag, senest kl. 12.30 Ankomst Førde ca. 16.30

Årets tur utvides. Lørdagen går turen videre for de som ønsker det fra Førde til Selja med mål å besøke Selja Kloster.  Selja kloster skal ha en unik historie, og Per Hannevold vil dele sine kunnskaper om stedet med oss. Overnatting fra lørdag til søndag i nærheten av Selja sentrum.  

Grunnet reservasjon for overnatting både i Førde og Selja ber vi om snarlig påmelding  fra de brødre som ønsker å være med. Vennligst oppgi om du skal være med på hele turen eller kun til Førde.     

Ta sykkelen frem etter vinterdvalen og bli med til Førde , med videre tur om lørdagen. 

Ta kontakt med Per Hannevold mob. 97733611, Trond-Harald Alvær mob.924 87 603 eller Frode Ellingsen, mob. 932 32604 dersom du ønsker flere opplysninger. 

EKTEFELLE ER VELKOMNE TIL Å VÆRE MED.

Vi trenger også følgebiler til bagasje. 

Vi søker etter brødre som har erfaring innen IKT, og som kan jobbe med support og drift/vedlikehold 2-3 dager i uken på Stamhuset.

Den Norske Frimurerordens IKT-avdeling supporterer, drifter og vedlikeholder alle Ordenens sentrale IKT-løsninger, fra Office og epostløsninger til systemer for administrasjon, bibliotek, regnskap, arkiv, medlemskontoret, i tillegg til oppsett og support av datamaskiner, servere, nettverk, printere m.m.

Arbeidssted er 4. etg i Stamhuset i Oslo. Det er krav om minimum VIII-grad på grunn av arbeidsoppgavene.

IKT-avdelingen har ingen lønn å tilby, men kantineordning og et fint miljø blant brødre som jobber for at logebrødrene i hele Norge skal få de løsningene de trenger.

Hvis dette høres spennende ut, ønsker vi å komme i kontakt med deg!

Send oss en epost med info om deg selv til: IKT-sjef Trond Hubred, epost:

Fredag 5. april har Olaf Kyrre I grads møte. Her vil Joel A. Joelsen debutere som Ordførende Mester. Møtet starter 18.30 som vanlig, og det er recepsjon. Vel møtt! 

Gode Murskjebroder.
Nå er det kun 3 møter igjen før vi avslutter dette semesteret, og forhåpentligvis går en fin sommer i møte – med lange lyse dager og netter. Nettopp derfor kan det være bra å få med seg semesterets siste møte i II grad. Torsdag er det en gylden mulighet til å få litt påfyll – til å tenke over hva vi skal bruke disse «late» sommerdager til. Vi bør jo benytte dem vel!
Jeg gleder meg til å se dere på torsdag!
Med broderlig hilsen
William Schmidt, Aftenens Ordførende Mester

MEDDELELSER:
Mandag 8. april arrangeres tur til Astra, Sandefjord
Murskjeens Sommeravslutning 2019
Torsdag 23. mai inviterer vi igjen til en vandring på Vår Frelsers gravlund

Den 21. mars ble Knut-Ole Flatner innsatt som ny Ordførende Broder i Sørlandet Kapitel Broderforening. Han har frem til nå vært Viseordførende Broder i Broderforeningen i ca 5 år og har før dette hatt flere verv i Ordenen, blant annet i Johanneslogen Fraternitas i Arendal. Han ble ønsket hjertelig og broderlig til lykke med vervet og ble godt tatt imot av brødrene.

Seremonien fant sted i et VII-grads møte i logelokalene i Kristiansand med 60 brødre tilstede.

Installasjonsforretter var Ordenens Seglbevarer Thor Bergby. Han utførte oppdraget på en aldeles utmerket måte og bidro sterkt til at møte ble en minnerik opplevelse for alle tilstedeværende brødre.

Flatner overtar dette vervet etter Finn Georg Birkeland som har vært Ordførende Broder i vel 4 år. Han ble i samme møte takket av med mange rosende ord for godt utført arbeid og overlater til etterfølgeren en velfungerende Broderforening som har vært, og fortsatt er, i sterk vekst. Sørlandet Kapitel Broderforening arbeider fra VII til X grad og avholder møter i både Kristiansand, Arendal og Flekkefjord og bidrar således i stor grad til å opprettholde og fremme kunnskapene om Høygradsfrimureriet blant brødrene på Sørlandet.