Vi ambulerer med møtene i Lillehammer, Gjøvik og Elverum.

26. oktober 2017 skal OKB ha sitt første møte siden høsten 2012 i X grad på Lillehammer.

På møtene har vi et eget åpningsrituale, et foredrag eller instruksjon på ca. 20-25 minutter og et avslutningsrituale. Til våre foredrag søker vi å få tak i eksterne frimurerbrødre som kan gi oss opplevelser av en slik karakter at instruksjonene blir interessante.

For brødrene er antrekket mørk dress med prydelser, men uten skjødeskinn. 
Møtene varer ca. 1 1/2 time, og det broderlige samvær avsluttes med brodermåltid og etterfølgende kaffe og varer til ca. kl. 22.00.

Møteprogram: - Møtene begynner kl. 18.30 
På Gjøvik avholder OKB møter på tirsdager som Andreaslogen Oppland

På Elverum avholder OKB møter på onsdager som St. Torleiv

På Lillehammer avholder OKB møter på torsdager som St. Olav 

Hans Petter Tillier nedla sitt jordiske verktøy tirsdag 12.09.2017

Hans Petter Tillier ble født 01.09.1941 og ble tatt opp i vår Orden 23.10.1972. Han var i mange år embetsmann i St Johanneslogen Oscar tdsB. Her var han vikar for Annen Bevoktende Broder, og senere ABB. Deretter var han Delegert og Deputert Mester. I St. Andreaslogen Bjørgvin var han vikar for taler og taler i 8 år før han ble Ordførende Mester fra 2001 til 2009. Hans Petter virket også i Provinciallogen. Han har hatt arbeid i biblioteket siden slutten av 1980-årene og var fortsatt Overbibliotekar. På oppdrag fra Kunnskap- og Opplæringsdirektoriet hadde Tillier ansvar for opplæring i vår provins. Han fikk tildelt Den Norske Frimurerordens hederstegn i 2016.

Tidløs i tiden – på veg mot sannhet og lys.

Den Norske Frimurerorden forvalter en skatt fra forgagne tider. Frimureriets innhold og budskap er tidløst og allmenngyldig. Ordenen derimot, er ikke tidløs – den er i tiden.

Ordenen har til oppgave å forklare og tilrettelegge frimureriets budskap og innhold for den søkende, til enhver tid - og på best mulig måte, slik at det alltid er aktuelt og relevant. Visjonen ”Tidløs i tiden” er god. Men det er ikke lett å avlede operative mål fra den, ettersom den mest forholder seg til middel og ikke så mye til mål. Målet for vår virksomhet i DNFO er menneskets foredling. Å være trofast mot vår læremåte og våre ritualer er middelet til å nå et av målene; dannelsesutvikling av brødrene på kristent grunnlag.

Verdiene Veritas, Caritas og Fiducia har klar sammenheng med målet; menneskets foredling og minner oss om at vårt arbeid med oss selv skal munne ut i personlige retningslinjer for samværet med mennesker utenfor logen.

Det grunnleggende spørsmål i tiden fremover vil være om frimureriet kan imøtekomme behov hos voksne norske menn. Her er det grunn til å anta at selve annerledesheten vil være frimureriets største styrke. Det kan dekke behov som mange ikke finner på andre arenaer i samfunnet.

Det handler om deg!

Frimureri handler om den enkelte broder - handler om deg. Her har du har muligheten til å skape flere av de øyeblikkene du savner ellers i livet. I enhver opplevelse og i ethvert menneske finnes muligheter du kan spille på. Som leser av denne kronikken, er det du som har hovedrollen. Du er solisten som kan frembringe daglige doser små og store mirakler i livet ditt.

Derfor anbefaler jeg deg å avskjedige syndebukkene i livet ditt. Skriv gjerne en sluttattest hvor du begrunner avgjørelsen. Fortell samtidig at du er inne i en livslang skolering hvor du selv overtar hovedrollen og ansvaret i livet ditt.  Det er det som kalles ”den kongelige kunst”.

Logen vil, med full tyngde, fortelle deg  at livet ditt krever din deltagelse og dine valg. Det er du som eier dagene som kommer og dagene som går. Livskvalitet er ikke noe som du tilfeldigvis opplever dersom skjebnen er med deg – det er noe som du selv er med på å skape. Ordenen er ingen forbedringsanstalt, men en foredlingsmulighet.

I logen kan du si til deg selv: ”Bestem deg for hva du vil tro på, hva du vil være for andre, og hvordan ta ansvaret for ditt eget liv. Det å gå i logen kan få deg til å se at ofte vil det å skifte fokus bidra til å se muligheter i stedet for begrensninger: Det er mulig å beklage seg over at rosene har pigger, men du har også muligheten til lå glede deg over at piggene har roser. Du har muligheten til heller å tenne et lys enn å klage over mørket”… og det er vel noe å ta med seg når vi nå er på veg inn i høst- og vintermørket?!

Frimureri handler om livsglede og livskvalitet.

Vi konsentrerer  oss om det som samler midt i en forvirret og fortumlet verden.

Frimureriet er trening i å leve opp til de menneskelige verdier som vi tror på. Selve det frimureriske arbeid skal jo skje utenfor logens murer. Dermed blir et av frimureriets hovedmål; medmenneskelighet.

Mange søker i dag etter svar på hva de kan bygge sin selvforståelse og selvbilde på. Hvem er jeg? Hva handler livet om? Hvilke mål skal jeg sette meg? Hva er viktig i livet og hva er det ikke?

Det er vel kanskje nettopp nå i høstmørket at vi trenger et sted for å finne frem til oss selv – kanskje er det nettopp da vi får tid til å sette tingene i relieff ? Vi skal ta vare på undringen. Ikke gjør vandringen for kort. Det er verdifullt å bruke en del tid på å undre seg.

Kanskje behovet for å tro, er større enn behovet for å vite? Jeg kan jo ikke vite om målet virkelig er der. Jeg vet bare at jeg er glad for frimureriets innhold. Man blir jo ikke troende av å vite. Men kanskje blir man det når man undrende tar seg til å dyrke dette budskapet vårt frimureri bygger på – det som vil bringe håp og forsoning til verden. Jeg tror det er derfor jeg tror – og at det er derfor jeg går i logen!

Ut fra tankene ovenfor er det ikke tvil om at frimureriet har en klart berettiget plass i dagens og morgendagens samfunn. Husk: Du er i tiden – målet, og midlene for å nå frem, er tidløse.

Fremmøte og registrering fra kl 1100

Hans-Arne har besøkt hele Norge med sitt allsangshow «Husker du sangen?»

Velkommen til god mat og god underholdning.
Fine reisetilbud!
Alle pensjonerte brødre og enker etter brødre, er hjertelig velkommen.
Medlemskap koster ikke noe. Man betaler kun for:
Ett varmt måltid og kaffe. For tiden kun kr 150,-

TORSDAG 21. SEPTEMBER ARRANGERER MURSKJEEN RESEPSJONSMØTE I I GRAD
Kjære broder
Høstsemesteret byr på mange spennende møter, Veteranloge, ledsagerloge med mer. Etter en lang loge ferie er det for mange endelig en ny sjanse til å få med seg et møte i lærlingegraden. La oss sammen vise den nye broder hva samhold i god Murskje ånd er. Jeg håper å se nettopp deg torsdag kveld.
Hjertelig og broderlig velkommen
William Schmidt, Aftenens Ordførende Mester

MEDDELELSER:
Torsdag den 5. oktober blir det valg på ny Tillitsmann
Torsdag den 26. oktober blir det Veteranloge
Torsdag den 9. november blir det ledsagerloge etter et nytt eget prøverituale.

Oscarfest 28. oktober 2017.

Oscar gjentar suksessen fra 2016 og arrangerer også i år Oscarfest. Festen er en god anledning til å bli kjent i litt mer uformelle former samt at våre ledsagere også kan inkluderes i vårt fellesskap og nyte god mat og drikke samt prøve dansefoten. Nærmere informasjon sendes på e-post samt oppdateres på denne siden.

Brødre av alle grader er velkomne!

Søndag 1. oktober 2017 kl 1800 blir det informasjonsmøte i Frimurerlogen i Bergen

Johanneslogene Carl og Oscar gjentar tradisjonen med åpent informasjonsmøte i logens lokaler i Jonas Reinsgt. 14. Møtet er beregnet på dem som vurderer å søke eller allerede har søkt inntreden i vår Orden, samt brødre som nylig er opptatt. Ledsagere er hjertelig velkommen. Møtet er for øvrig åpent for alle brødre med ledsagere. Informasjonsmøtet kan også være en anledning for de av brødrene som ønsker å gi sin ektefelle/partner litt ekstra påfyll og informasjon om frimureriet. Dette med tanke på eventuell ny og oppdatert informasjon som Ordenen ønsker at flest mulig skal få ta del i.

Formøtet starter presis kl. 1545
Brødre fra følgende loger vil bli forfremmet på møtet:
St. Johannesloger   St. Andreasloger
St. Michael   Agder
Humanitas   Vestfold
Fraternitas   Kronen
Astra   Oppland
Carl Johan    

På bakgrunn av en helhetsvurdering avlyses følgende møter: 18., 21. og 22. september. Dette grunnet mange stengte veier og utfordringer i å komme til logen. Imidlertid gjennomfører Provinciallogen sin Høytidsdag tirsdag 19. september. Brødrene som har anledning, oppfordres til å komme! 

Temamøtet som iflg. kalenderen skulle avholdes onsdag 20. september er utsatt til onsdag 27. september kl 18:45 i Logen.