Stamhuset i Oslo er stengt fra 27. mai og frem til 12. august 2019 pga. vedlikeholdsarbeider i huset.

Unntakene er avtalte møter, ball den 22. juni (Leoparden) og høytidsdag 270 år Leoparden den 24. juni.

Resepsjonen og svært mange av kontorene er i perioden stengt.

Vi ønsker alle brødrene en riktig god sommer.

Siste nummer av bladet kan lastes ned som vedlegg under denne teksten. 

Ut i det BLÅ?
Kjære  Fiduciavenn.
Årets sommertur - ut i det Blå. Høres ikke det fristende? Mandag 27. mai 2019.
Møt frem, ved Hotell Terminus kl.0900. Vi vil være tilbake ca kl 1630.
Vi håper at mange vil delta. 
Pris er kr. 400,- pr/person og det er bindende påmelding innen 20. mai 2019
Til  Kåre: 41 12 11 27 eller Johan: 93 23 23 88 
 
Ikke motstå fristelsen!
Vi håper du/dere vil være med.
Med broderlig hilsen.
Steinar, Kåre, Johan

Tirsdag 30. april hadde både St. Johanneslogen Midnatsol og St. Andreaslogen Hålogaland møte i henholdsvis I og IV/V grad. Det uvanlige denne kvelden var at Midnatsol hadde en såkalt «veteranloge», der tidligere embedsmenn sto for gjennomføringen av møtet. Hålogaland hadde besøk fra Mo i Rana, og medlemmer av St. Andreaslogen Helgeland sto blant annet for møteledelse og tale. Etter møtene var det felles taffel med havrettsbord.

Begge møtene ble gjennomført med en stil og verdighet som ga deltakerne en opplevelse de vil huske. Taffeltalene ble holdt av tidligere OM i Midnatsol, Reidar Nilsen, og OM i St. Andreaslogenen Helgeland, Kristian Drage. Drage sa blant annet at Saltfjellet er en liten barriere, men når den krysses, og man kommer til Bodø, da opplever man virkelig forbrødring og kameratskap.

Om det var det utmerkede havrettsbord, eller det uvanlige i at to losjemøter munner ut i et felles måltid, som ga følelsen av et stort fellesskap, er vanskelig å si. Sikkert er det at kvelden ble minnerik, og i Bodø ser vi fram til nye besøk fra den andre siden av Saltfjellet.

Gledelig nyhet til logebrødrene i Stamhuset og omegn: Det blir dagmøter i regi av logene St. Olaus til den hvide Leopard og Haakon til de tre Lys.

Logemøter på dagtid er et etterlengtet tilbud til brødre i alle loger i StorOslo-området – brødre som av forskjellige grunner synes det er vanskelig å møte på kveldsmøter i Logen, enten dette gjelder skiftarbeid, familiesituasjon, engstelse for å bevege seg i Oslo sentrum sent på kvelden o.l.

Det vil bli avholdt fire vanlige I gradsmøter kommende høst; to møter i regi av Leoparden og to møter i regi av Haakon.

Høstens møter blir:

  • Torsdag 12. september kl 12:00 i regi av Leoparden
  • Torsdag 3. oktober kl 12:00 i regi av loge Haakon
  • Torsdag 7. november kl 12:00 i regi av loge Leoparden
  • Torsdag 12. desember kl 12:00 i regi av loge Haakon.

Pris for enkelt taffel - to snitter (hvorav én varm), drikke (øl, brus, vann) samt kaffe - er kr 200. Beløpet betales til Broder Skattmester etter taffelet (kontant eller Vipps).

Vi ønsker alle brødre velkommen til våre møter. 

Stort og smått fra St. Andreaslogen Akershus

Akershusnytt Nr. 117-1-2019

Akershusnytt 117 1 2019

Lyder Verne var tilbake i Bodø Steward-loge torsdag 4. april med et instruksjonsforedrag. Det ble et særdeles hyggelig gjensyn med en kjær losjebror. Verne var domprost i Bodø i tidsrommet 1990 til 1999, og han var da et profilert medlem av år Orden. Etter oppholdet i Bodø flyttet han til Tønsberg, og han har blant annet vært Vikar for Ordenens Høyeste Prelat.

Under lunsjen før kveldens møte, fikk vi en prat med Lyder Verne. Han forteller at han alltid ser fram til å komme til Bodø, - til et logemiljø han setter stor pris på, og til å treffe gamle venner. Mange av disse er ikke frimurere.

- Selv har jeg i alle fall hatt stor glede av medlemskapet. Frimurerordenen har i stor grad tatt vare på noe som folk lengter etter ellers i samfunnet: nemlig gamle ritualer. Disse gir en sterk opplevelse når man er med på dem. Dessuten har medlemskapet hjulpet meg til å ta stilling til en del ting, utfordret meg faglig, og ikke minst gitt meg noen gode pusterom i forhold til strevsomme dager, sier Lyder Johs. Verne.

Årets siste møte i Oscar t.d.s.Bjerges Deputasjonsloge i Sunnfjord avholdes fredag 24. mai, et møte i lærlingegraden.

Tradisjonen tro vil også MC-gruppen i år arrangert tur til Sunnfjord. Vi møtes utenfor logen I Bergen fredag, senest kl. 12.30 Ankomst Førde ca. 16.30

Årets tur utvides. Lørdagen går turen videre for de som ønsker det fra Førde til Selja med mål å besøke Selja Kloster.  Selja kloster skal ha en unik historie, og Per Hannevold vil dele sine kunnskaper om stedet med oss. Overnatting fra lørdag til søndag i nærheten av Selja sentrum.  

Grunnet reservasjon for overnatting både i Førde og Selja ber vi om snarlig påmelding  fra de brødre som ønsker å være med. Vennligst oppgi om du skal være med på hele turen eller kun til Førde.     

Ta sykkelen frem etter vinterdvalen og bli med til Førde , med videre tur om lørdagen. 

Ta kontakt med Per Hannevold mob. 97733611, Trond-Harald Alvær mob.924 87 603 eller Frode Ellingsen, mob. 932 32604 dersom du ønsker flere opplysninger. 

EKTEFELLE ER VELKOMNE TIL Å VÆRE MED.

Vi trenger også følgebiler til bagasje.