Ivar A. Skar, tidligere Stormester i Den Norske Frimurerorden, har nedlagt sitt jordiske verktøy 81 år gammel. Han døde med sine nærmeste tilstede fredag 8. juni.

Frimurerbladet er tidsskrift for Den norske Frimurerorden, og utkommer fire ganger i året. Mottakere er alle medlemmer av Ordenen, og det inneholder stoff fra hele landet. Bladet er Ordenens viktigste kommunikasjonskanal mot Ordenens medlemmer.

Frimurerbladet utgis under redaktørplakaten, og redaktøren har full redaksjonell frihet. Redaktøren er utnevnt av Ordenens Stormester.

Dagens redaktør har varslet sin avgang til nyttår, og Informasjonsdirektoriet har startet arbeidet med å finne en ny redaktør.

Den nye redaktøren bør ha mulighet til å reise over hele landet, men vi tror en base på Østlandsområdet er en fordel for å holde hyppig kontakt med Ordenens ledelse i Stamhuset. Erfaring fra dags- eller fagpresse, og en glede i å produsere eget stoff er en stor fordel. Frimurerbladet inneholder mye bilder, så fotografisk kunnskap er en fordel.

Redaktøren vil kommunisere med mange brødre på tvers av loger og geografi, og evne til å knytte kontakt med brødre er avgjørende.

Informasjonsdirektoriet ønsker å etablere et redaksjonsråd for å kunne fordele og gjenbruke stoff på tvers av ulike kanaler, til støtte for redaktørene i Ordenen.

Kunnskap om Ordenes oppbygning og struktur er en fordel, det samme gjelder embedsmannserfaring.

Redaktøren er ulønnet, men utgifter dekkes etter avtale.

Dersom dette er av interesse, ta kontakt med Ordenens Overarkitekt Kristoffer Sandven på  eller telefon 413 12 300.

St Johanneslogen Ultima Thule i Hammerfest avholdt sitt siste møte i vårsemesteret mandag 28. mai. Stormesteren med følge og Deputert Provincialmester fra Tromsø Provincialloge deltok sammen med brødre fra Tromsø, Alta, Skjervøy og Hammerfest – totalt 48 brødre.

Ultima Thule betyr fra gammelt av «Landet lengst mot nord», men i denne sammenheng oversettes det med «Logen lengst mot nord».

For et så stort møte i Ultima Thule-målestokk var det mye logistikk som måtte på plass.

Førstefadder, og for anledningen gjestetaler, måtte allerede kvelden før ta Hurtigruta til Hammerfest. Her ble han møtt kl 05.30 av Ordførende Mester, som etter en liten prat i logens lokaler kjørte ham til Kvalsund, en halv times kjøretur unna.

Stormesteren med følge tok først fly fra Oslo til Alta, noe som bare tar ca. to timer. Hadde han tatt flyet andre veien hadde han vært i Roma. Deretter kjørte en broder dem fra Alta til Hammerfest, en strekning på 15 mil over fjellet, som bare tok ca. 2 timer.

Før logemøtet startet ble det tid for en tur på sjøen med en gammel veteran lokalbåt, Mårøy. Den gikk rundt øya Håja og passerte industri- og pengemaskinen Melkøya på retur. God og interessant informasjon ble gitt av lokale brødre. Fra Melkøya går det en LNG-tanker hver fjerde dag med en verdi på ca 250 millioner kroner på kjølen.

Logemøtet samlet de fleste brødrene i Hammerfest og de møtte en opplagt og inspirerende Stormester. Et Stormesterbesøk er historisk og en stor opplevelse for den enkelte loge og den enkelte broder. Brødrene ser dette som en stor inspirasjon til sitt arbeid på sin personlige utvikling. Logemøtet ble avviklet på en fin og stilig måte, med et godt motivert og trenet embedsverk. Brødrene fikk da også behørig med gode ord fra Stormesteren.

I Stormesterens følge deltok Storceremonimester Bjørn Tore Solheim og Storsekretær Harald Øien.

 

Som ventet ble det fullsatt under Loge Sirius 68. høytidsdag, noe som ikke minst skyldtes at vi hadde storartet besøk av så vel Ordenens Stormester Tore Evensen som Stormesterens Prokurator Ragnar Tollefsen med følge.

Dagens høydepunkt var installasjon av vår nye Ordførende Mester Oddvar Tjernshaugen. Samtidig tok vi avskjed med vår kjære Ordførende Mester Leif Gjerstad. Hele 162 forventningsfulle brødre møtte frem denne varme og særdeles vellykkede aften. Av disse var det også en rekke innbudte gjester fra så vel Ordenen og Landslogen, og andre loger vi gjennom mange år har hatt et godt samarbeid med.

Leoparden ønsker velkommen til feiring av sin 269. Høytidsdag og St. Hansloge.

Høytidsdagen er mandag 18. juni 2018 kl 18:00. Innropet starter kl. 17:45.

Til Høytidstaffel serveres det kokt laks med sandefjordsmør, agurksalat og kokte poteter.

Vi ønsker velkommen til brødre fra alle loger.

Logen feiret 17. mai og da det igjen klart for saft, kaffe og kaker i salongene i Frimurerlogen i Bodø. Tradisjonen tro sto Logekoret som arrangør og gjennomførte til terningkast seks! Logebrødre tok med familie og venner, og mer enn 200 barn og voksne var innenfor dørene og forsynte seg av det bugnende kakebordet.

Takk til logekoret som år etter år stiller opp til dugnad på nasjonaldagen!

Rosebladet 1-2018 kan lastes ned nederst i denne artikkelen.

 

St Johanneslogen Polarlys i Alta avholdt et flott høytidsmøte onsdag 9. mai og feiret da sin 22. høytidsdag.

Deputert Provincialmester deltok og fremførte broderligste og hjerteligste hilsener fra vår Provincialmester. Han avholdt også en instruksjon da det ikke var recepsjon i dette møte. Instruksjonen gjennomgikk fem viktige punkter i Læringegraden, og ble meget godt mottatt av brødrene.

En av de deltakende brødre var på sitt første møte etter opptakelsen sin. For å kunne delta, hadde han kjørt i underkant av 50 mil (!) for å være med. Reisen foregikk fra Vadsø til Alta, og etterpå var det retur.

Embetsverket gjennomførte et godt og inspirerende møte, og det var med på å legge grunnlaget for brødrenes gode opplevelser.

På møtet ble det også referert hele fire nye søkende og votert over en!

Deputert Provincialmester fremførte de beste ønsker for videre vekst og utvikling for Polarlys – i lyset fra det høye!

Oscar til de syv Bjerge fikk storfint besøk på logens siste møte i vårsemesteret. Ordenens Stormester, Tore Evensen, med følge besøkte logen. I følget var også Provincialmester Egil Herman Sjursen. Stormesteren var som vanlig i godt humør og gav uttrykk for stor tilfredshet for hvordan Oscar gjennomfører møtene. Ca 150 fremmøtte brødre fikk ta del i denne begivenheten.

Det blir sommertur med Fiducia mandag 28. mai, "ut i det blå"!

Fremmøte ved Hotell Terminus kl 0900. Det blir litt å oppleve, se, spise og litt å drikke. Vi satser på å være tilbake kl 1600.

Pris: kr 400,- pr person.

Bindende påmelding til Kåre: 41 12 11 27, eller Johan: 93 23 23 88

Vel møtt!