Fremmøte og registrering fra kl 11.00

Terje Torp og Vidar Frydenlund gjester oss med sang og musikk. 

Velkommen til god mat og god underholdning.

Det hele satt i stand for pensjonerte brødre med og uten følge, uføretrygdede, og enker etter brødre.

Medlemskap koster ikke noe. Man betaler for ett varmt måltid og kaffe. For tiden kr 170,-

Møter i annet halvår:
September: 13. og 27.
Oktober: 11. og 25.
November: 8. og 22. Jubileumsmøte 50 År.
Desember: 6. Julemøte.

Formøtet starter presis kl. 1515
Brødre fra følgende loger vil bli forfremmet på møtet:
St. Johannesloger   St. Andreasloger
St. Clemens   Oscar
Søilene   Kronen
Sirius   Hamarhus
Borgen   Vestfold
St. Torleif    
Carl Johan  
Formøtet starter presis kl. 1515
Brødre fra følgende loger vil bli forfremmet på møtet
St. Johannesloger   St. Andreasloger
Cirkelen   Kronen
Leoparden   Oscar
Murskjeen   Akershus
    Vestfold
   
Formøtet starter presis kl. 1515
Brødre fra følgende loger vil bli forfremmet på møtet:
St. Johannesloger   St. Andreasloger
St. Halvard   Hamarhus
Kolbein   Akershus
Haakon   Oscar
Svanen   Oppland
Corona Borealis   Vestfold
Passeren   Kronen
Formøtet starter presis kl. 1515
Brødre fra følgende loger vil bli forfremmet på møtet:
St. Johannesloger   St. Andreasloger
St. Svithun   Utstein
Olaf Kyrre   Oscar
Borgen   Akershus
    Hamarhus
    Vestfold

Medlemsbladet for loge 50 Carl Johan er nå tilgjengelig på nettsidene.

For å bidra til at brødrene kan finne mer kunnskap om Johannesfrimureriet, arrangerer St. Johanneslogen St. Olaus t.d.t. Hammere et seminar under overskriften «Johannesskiftes I grad – mål og årsak».

Seminaret vil finne sted 28. september kl 10.00 – 15.00 i Stamhusets arbeidsrom i tredje etasje.

Vi har satt sammen et spennende program som vi tilbyr til alle brødre av alle loger:

  • OHP Ingar Samset vil belyse teologien i I grad.
  • Tidligere Ordførende Mester i  Forskningslogen Kaare Stephensen vil dele noe av sin kunnskap om St. Johannesfrimureriet i Norge
  • OOA Kristoffer Sandven holder et foredrag om måten å tolke våre ritualer på.
  • Tidligere Storeducator Nicolai Kjær Holter vil dele sin kunnskap om de tre Hammerførende Brødres rolle i I grad.

Det vil bli anledning til diskusjon og spørsmålsrunder, og det blir servert lunsj.

Programmet passer for alle brødre, og vi oppfordrer spesielt nye brødre om å bruke en dag for å lære mer om frimureriets første grader. Også brødre i talende embeder vil ha stor nytte av denne dagen. 

Deltakeravgift er satt til kr. 300,- pr. deltaker, som betales inn til konto.nr. 1506.15.30328. Innbetalingen gjelder som påmelding. Vel møtt til en lørdag for forankring og fordyping.

Velkommen Søilenes broderblad!

Tradisjonen tro kommer Mellom Brødre ut tidlig i juli, slik at bladet kan nytes i feriemånedens ro og mak.

I årets sommerutgave kan du blant annet:

· Se og høre Ordførende Mester Klaus P. Tollefsens sommerhilsen.

· Glede deg over temaseksjonen som tar opp mottoet ”Tidløst i tiden”.

· Sette deg inn i hvorfor psykolog og Søilene-broder Hans Martin Stene mener frykt er den menneskelige endrings største fiende.

· Bli kjent med fem nye ledd i Søilenes broderkjede: Erling, Fredrik, Marius, Paul og Pål.

· Finne ut hvordan en julehilsen fra et barnebarn røpet frimureriets hemmelighet for broder Sverre Sivertsen.

Du kan lese denne – og fremtidige – utgaver på joomag.com, vår digitale publiseringsplattform. Her kan du tegne gratis abonnement på årets utgaver, og bli automatisk varslet om når de er publisert. Du finner sommerutgaven ved å følge denne lenken.

Lenke til Mellom Brødre I - 2019: https://joom.ag/O3ae

Vi anbefaler deg å laste ned Joomag-appen, slik at du lettere kan lese bladet på din iPad, iPhone eller Android-enhet. Søk på ”Mellom Brødre”, så finner du bladet.

Bladet kan også lastes ned som PDF, og leses på PC eller mobile enheter.

Når du leser bladet på Joomag-plattformen, vil du kunne se videoer og bildegallerier med flere titall bilder.

Dersom du ønsker å lese bladet i papirversjon, anbefaler vi deg å printe det ut. Vi forstår at noen savner papirbladet. Det gjør vi også, men vi støtter oss på at vi er brødre i en Orden som er ”Tidløs i tiden”: Innholdet i vårt blad er ”tidløst”, distribusjonsformen er helt og holdent ”i tiden”.

Redaksjonen ønsker deg god lesning – og en sommer rik på sol og varme!

Det blir Oscarfest lørdag 26. oktober!

Det har i mange år vært en tradisjon å arrangere Oscarfest med ledsagere i Oscar t.d.s. Bjerge. Vi opprettholder denne gode og meget populære tradisjon også i år. Oscarfesten er en flott anledning for yngre og eldre brødre til å bli enda bedre kjent med hverandre og ikke minst at våre ledsagere kan knytte gode bekjentskaper. Sett av tiden og gled deg til en fantastisk hyggelig aften. Mer informasjon følger her samt at invitasjon til hver enkelt broder sendes på e-post!

Siste nummer av bladet kan lastes ned som vedlegg under denne teksten.