Brødre fra følgende loger vil bli forfremmet på møtet:
St. Johannesloger   St. Andreasloger
Gustav   De fire Roser
Søilene   Oscar
Rosene   Skansen
Murskjeen   Akershus
Cirkelen    
St. Clemens    
Nøkkelen    
Christian    
Passeren  
Den 21. november 2017 hadde br. Steinar Sørensen uttjent sin tid som Ordførende Mester i St. Johanneslogen Orion t.d.t. Floder. Brødrenes frie valg og Ordenens Stormester hadde derfor utnevnt br. Svein Dåsvatn som logens nye Ordførende Mester.
 
De langt over hundre brødrene som var tilstede i møte, fikk oppleve en ritualmessig installasjon og flott feiring av logens 118-Høytidsdag.

Med et flertall av stemmer fra 112 stemmeberettigede medlemmer ble Johnny Veum valgt til Loge Kolbeins Ordførende Mester den 4. oktober 2017. Innsettelsen ble utført av OSM den 25. oktober 2017 og etterfulgt av en festpreget feiring.

Vi minner om at på møtet onsdag den 29. november er det valg på ny Dep. Mester.

Deputert Mester har en sentral rolle i embetsverket, og er Ordførende Mesters stedfortreder. Det er derfor viktig at du som Kolbeinbroder møter opp og deltar i valget!

De av dere som ønsker lutefisk til taffelet, må melde seg på snarest for at restauratør skal vite antallet.

Du kan melde deg på, enten ved å benytte skjemaet som ligger i kaffesalen i 3. etg, eller ved å sende en e-post til Kolbein sitt sekretariat:

Mange har allerede meldt seg på, men det er fortsatt ikke for sent.

Vi håper mange av dere møter opp til dette viktige valget.

Vel møtt

Fremmøte og registrering fra kl 11.00

Br. Johan Kofstad holder sitt kåseri: «Bjørnson og Aulestad».

Vi har også vårt halvårlige vinlotteri - ta gjerne med vin gave.

Velkommen til god mat og god underholdning.

Fine reisetilbud!

Alle pensjonerte bødre og enker etter brødre er hjertelig velkommen. Medlemskap koster ikke noe. Man betaler kun for: Et varmt måltid og kaffe. For tiden kun kr 150,-

Grytevakter for Frelsesarméen 2017 

Også i år har Frelsesarmeen spurt om vi vil stå grytevakt i desember før jul. Fra 1. desember og frem til jul har Frelsesarméen julegryter til innsamling av penger som skal brukes til hjelp for nødlidende. Oppdatert vaktliste nederst i dette innlegget.

Undertegnede, Olav Kvinge, har også i år tatt på seg oppgaven å organisere dette slik som i fjor. 

Det er aktuelt å stå grytevakt ved Galleriet og ved Kløverhuset. Selve jobben består i å passe på gryten, uttrykke en takk til den som gir og ønske god jul.

Conrad Clausen, også benevnt Conrad Clauson (født 1754, død 1785) var en jernverkseier overtok Bærums Verk i 1773 og drev dette fram til sin død. Clausen overtok verket etter et interesseselskap som hadde kjøpt dette av arvingene etter Anna Vogt Krefting som døde i 1766. Dette interesseselskapet drev verket fram til Clausen overtok.

Clausen var sønn av Fredrich Clausen (1719-1773) og Eleonore Leuch (1738-1786), datter av trelasthandler Niels Leuch (1700–1760).

Tiden under Clausens ledelse var den viktigste i verkets historie. Clausen var bare 18 år da han overtok verket, men hadde fått god utdannelse fra England. Clausen la om driften slik at masovnen kunne brenne hele året, noe som var en stor vinning. Tidligere ble den blåst ned når det ikke var vann nok i Lomma. Han prøvde også ut nye produksjonsmetoder for å bedre jernkvaliteteten og utvidet verket med Fossum Jernverk. Fra Peder Anker på Bogstad leide han kullrett i Bogstads skoger, og Peder Anker lot ham legge kai og lagerbygninger på Vækerø.

Beregninger viser at en tredjedel av befolkningen i Asker og Bærum på denne tiden var involvert i og avhengig av driften ved Bærums Verk. Den mest arbeidskrevende operasjonen var trekullproduksjon. Ca 200 miler i området leverte trekull til Bærums Verk, et arbeid som involverte svært mange til vedhugging, fremkjøring, reising av milene og transport av kull. 30 bønder transporterte årlig 4000 tønner malm mellom Sandvika og Bærums Verk. I 1785 var 250 familier direkte knyttet til verket. Omkring år 1800 ble det årlig produsert ca. 9000 tonn jern ved de 17 jernverkene i Norge, hvorav 400 tonn kom fra Bærums Verk.

Han laget en ny og bedre Verksskole, som var påbegynt i Anna Vogt Kreftings tid, og han ansatte fast skoleholder i 1773. Conrad Clausen døde ung, bare 31 år gammel, og hans enke drev verket videre i noen år før det i 1791 ble solgt til Peder Anker, eier av Bogstad.

Da Conrad Clausen døde bare 31 år gammel, kjøpte Peder Anker verket av hans enke.

Conrad Clausons vei på Rykkinn er oppkalt etter ham.

Karl Ludvig Tørrisen Bugge (født 5. februar 1840 i Kristiania, død 3. november 1916 i Kristiania) var en norsk høyesterettsadvokat, banksjef og politiker (H).

Bugge ble frimurer i 1874. Han var den første deputerte mester i St. Johanneslogen Nordlyset fra 1883, deputert mester i St. Andreaslogen Oscar til den flammende Stjerne 1893–1902 og seglbevarer i Den Norske Frimurerorden fra 1913. Han drev omfattende studier av frimureriets historie i Norge og Danmark, noe som resulterte i flere utgivelser.

Johan Kåre Kjerstad er valgt og innsatt som ny Deputert Mester i Oscar til de syv Bjerges deputasjonsloge i Sunnfjord. Følg denne linken:

https://frimurer.no/loger/deputasjonsloger/oscar-bergen-deploge