Loge Sirius holder åpent informasjonsmøte om frimureriet i Moss. Møtet finner sted torsdag 4. april kl. 18:30 i Logens lokaler i Byfogd Sandbergsgate 10 i Moss.

Møtet er beregnet på dem som vurderer å søke inntreden i vår Orden.

Vi vil informere om det å være frimurer, om hvem som kan bli medlem og hvorfor vi går i logen. Det blir omvisning i lokalene og en enkel servering. Det blir god anledning til å stille spørsmål og bli nærmere kjent med frimureriet.

Sirius har i dag ca. 330 medlemmer. Vi håper møtet kan føre til at enda flere vil finne interesse for vårt arbeide, og deretter kanskje søke seg til vår loge. For mange har frimureriet betydd mye for deres personlige utvikling. Vi ønsker at flere skal få oppleve dette.

For interesserte er dette en fin anledning til å bli nærmere kjent med frimureriet. Møte kan også bli en god start på et langt fadderskap.

Påmelding er ikke nødvendig. Alle med interesse for frimureriet er hjertelig velkommen, gjerne med ektefelle / livsledsager.

Kontaktinformasjon: Telefon: 69257172. E-post:

Møtedager: Mandager kl. 12.00

4. februar, 4. mars, 1. april, 7. oktober, 4. november og 2. desember.

Møtested: Frimurerlogen Mathiesensgate 1 C, 2609 Lillehammer

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 266, 2602 Lillehammer

Telefon: Leder 907 39 162

E-post:

Vi gratulerer Arne Hjermind, som den 18. februar ble valgt til ny formann i Bodø Frimurersangforening. Arne avløser Eilif Ludvigsen i vervet.

Arne Hjermind har siden 2015 ledet prosjektkomiteen som arbeider med arrangeringen av Frimurernes landssangerstevne i Bodø i mai neste år, hvor vårt frimurerkor skal være vertskap. Det blir et meget stort arrangement og mange kor er allerede påmeldt. Arne vil fra nå av kombinere dette med formannsvervet.

Arne Hjermind har også vært korets formann i en tidligere periode.

Tirsdag 19. februar ble en merkedag for St. Johanneslogen Midnatsol. På samme kveld hadde logen to møter, både i I og i III grad, og nær halvparten av embedsverket var i aksjon samtidig. Det felles taffelet etter møtene ble en minnerik opplevelse med to taffeltaler og tre recipiender. 

Det er 10 – 15 år siden Midnatsol sist arrangerte to møter samme kveld. Da vi snakket med Mitnatsols Ordførende Mester, Øyvind Kvalnæs, sa han: «Dette er selvsagt en utfordring med hensyn til møtedeltakelse, men det gir oss et puff til å mobilisere yngre brødre,». Han la til at det allerede er noe vinterferie avvikling og mange av pensjonistene er i varmere strøk i denne perioden, som kan by på en utfordring, men han håpet at det ville bli en riktig «Midnatsol-kveld» der mesteparten av logens embedsverk og assistenter kunne treffes i en sosial setting.

Det ble en minnerik kveld, og deltakelsen var totalt sett større enn gjennomsnittet på en vanlig logekveld.

Fiducia Bodø inviterer til formiddagstreff, lørdag 23. februar kl. 13. På programmet står et foredrag om «Ny By», et svært aktuelt tema for bodøværinger. I tillegg vil Øystein Felberg fra Nord-Norsk Symfoniorkester underholde med sin trompet.

Fiducia er et tilbud til logemedlemmer og ektefeller. På lunsjmøtet serveres 3 snitter, kaffe og kake for kr. 150,- per person. Påmelding til eller SMS til 98901031. Frist: 21.feb. kl. 16. 

Formøtet starter presis kl. 1600
Brødre fra følgende loger vil bli forfremmet på møtet:
St. Johannesloger St. Andreasloger
Rosene Akershus
Leoparden  
Olaf Kyrre  
Passeren  

Kjære Murskjebroder
Jeg ønsker deg hjertelig og broderlig velkommen til februar måneds møte i mester-graden. Februar er oppkalt etter Februus - etruskernes gud for underverdenen og for renselse, og det siste kan være et symbol vi kjenner igjen i mestergraden. En vis mann har uttalt: «De to viktigste dagene i livet ditt er dagen du ble født, og dagen du fant ut hvorfor» Også denne torsdagen er det muligheter for å hente inspirasjon og motivasjon i frimureriets ritualer og symboler, og det er vårt håp å se riktig mange av brødrene på kolonnen denne kvelden.
Med broderlig hilsen
Kjetil Bakke, Aftenens Ordførende Mester

MEDDELELSER:
Mandag 8. april arrangeres tur til Astra, Sandefjord

«Valdres marsj» er en av Norges mest kjente marsjer, den ble i januar 2018 kåret til Norges nasjonalmarsj. Dette musikalske «klenodiet» skal igjen fremføres, nå ved Frimurerorkesterets vårkonsert lørdag 6.april klokken 13:00 i Stamhuset.

Konsertens program inneholder verker av Bach, Mozart, Schubert og Peterson-Berger, både instrumentalt og vokalt. Foruten orkesteret deltar også Frimurernes Sangforening med dirigent Dagfinn Rosnes, samt orkesterets faste samarbeidspartner - Grefsen/Kjelsås kammerorkester, ledet av Erik Fossum Svendsen. Som solister ved vårkonserten medvirker pianisten Simen Maal og bassangeren John Steinar Kristensen. Simen J. Maal er broder i loge Haakon og en lidenskapelig dyrker av klaverspill. Ved konserten vil han fremføre J.S.Bach’s koraler «Jesus bleibet meine Freude» og «Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ».

Broder Jon Steinar Kristensen er kjent for de fleste som befatter seg med musikk og frimureri. Han er medlem av Landslogens kantorat og en meget benyttet sanger i rituell sammenheng. Ved vårkonserten fremfører han to av Mozarts mest kjente frimurerinspirerte arier fra Tryllefløyten, «In diesen Heiligen Halle» og «O Isis und Isiris». Den siste sammen med Sangforeningen.

En liten kuriositet er verket - Liten suite for orkester, av Margrethe Sakshaug i arrangement for orkester av Bjørn Mellemberg. Margrethe Sakshaug var utdannet musikkpedagog og gift med en av orkesterets tidligere formenn Odd Sakshaug.

Hoved-dirigent ved konserten blir vår broder Niels Kristian Persen. Det musikalske ansvar er i trygge hender.

Nå er det opp til våre brødre med familie og venner «å kjenne sin besøkelsestid». Denne konserten borger for kvalitet både når det gjelder program og utøvere.

Følg med for oppdateringer om påmelding, men noter datoen nå. 

Er du interessert i å vite mer om hva frimureriet er, og hva det betyr å være en del av Den Norske Frimurerorden? Ordenen arrangerer felles informasjonsmøte for alle logene i Stamhuset lørdag 9. mars kl. 1300. Her kan brødrene ta med seg venner og familie.

Formålet med møtet er å gi en presentasjon av hva vår virksomhet består i, hvorfor vi går i logen, og hvordan man kan bli medlem av Den Norske Frimurerorden.

Vi vil også trekke noen historiske linjer bakover i tid, og snakke om hva det vil si i praksis å være en del av Den Norske Frimurerorden.

Møtet passer godt for deg som vurderer medlemsskap hos oss, og det er en fordel om du har med deg en eventuell livsledsager.

Møtet vil vare ca. 2,5 timer og inneholder blant annet:

  • Foredrag om frimureriet 
  • Ung broder – om å være en ung mann i frimurerlogen.
  • Gift med en frimurer – hva vil det si at min mann er frimurer?
  • Frimureri og habilitet 
  • Kritikk mot frimureriet gjennom årene 
  • Det svenske system og kristendom 
  • Spørsmålsrunde

Det vil også bli anledning til å vise rundt i lokalene i Stamhusets 2. etasje, og vi stiller med brødre som kan svare på spørsmål.

Vi ber om påmelding med navn på deg, og de du tar med deg senest 4/3-19. Klikk på knappen under for å komme til påmeldingsskjema.

Vi gjør oppmerksom på at påmelding er obligatorisk. 

Påmeldingsskjema

Fremmøte og registrering fra kl 11.00.

Br. Dag Huseby holder et lysbilde-foredrag fra turen i fjor: Natur og Kultur gjennom Maltas historie.

Gå ikke glipp av våre flotte møter i jubileumsåret.

Velkommen til god mat og god underholdning.

Fine reisetilbud! Alle pensjonerte brødre og enker etter brødre er hjertelig velkommen.

Medlemskap koster ikke noe. Man betaler kun for:

Et varmt måltid og kaffe. For tiden kun kr 170,-