Tirsdag 23. oktober kl 1830 avholdes årets siste møte i Mestergraden i St. Andreaslogen Skansen. Det er en glede å kunne invitere brødre med VI grad og høyere hjertelig og broderlig velkommen til å tilbringe aftenen sammen med tre St. Andreas medbrødre som skal forfremmes til mestergraden av et vel forberedt embedsverk.

Det er to fra St. Johanneslogen Stella Polaris i Tromsø og en fra St. Johanneslogen Corona Borealis i Harstad.

Møteleder er logens Deputerte Mester.

Til taffelet serveres boknafisk med tilbehør til den overkommelige pris av kr. 225,-. Som vanlig inviteres det til kaffe og hyggelig samvær i salongen deretter.

Vi håper at du finner tid til å delta i vårt møte, og ønsker vel møtt!

18. oktober 2018 var det jubileum i Ordenens Kapitelfrimureri på Sørlandet. Sørlandet Kapitel Broderforeningen feiret da hele 25 år som Landslogens forlengede arm i sør og i denne setting deltok både Ordenens Stormester Tore Evensen og Ordførende Mester i Landslogen Ragnar Tollefsen, med følge.

Denne torsdagen ble en fantastisk dag for alle oss som var tilstede i Kirkegaten 2. i Sørlandets hovedstad Kristiansand. Musikk og en klassisk konsert sto i fokus med broder Hjörleifur Valsson på fiolin sammen med vår lokale kantor Johann Varen Ugland på orgel. Begge logekorene var også tilstede på sanger-loftet, noe som løftet møtet til et nivå vi skjeldent opplever.

Av øvrige høydepunkter kan det nevnes foredraget til OSM og 25 års historien fremført av Gjert Langfeldt.

Det vil også i år bli anledning til å stå vakt ved Frelsesarmeens julegryter i Oslo. Dette er et givende og ikke minst meningsfylt arbeid som tar ca 1 time. Vi starter opp 3. desember med times vakter fra 16.00 til 20.00. Som vanlig står vi på Egertorget, Universitetsplassen og Stortorvet. Ta gjerne med familiemedlemmer på dette hyggelige arbeidet. Innsamlingen går til slumsøstrene. Vi kan love dere en meningsfull time, en time til eftertanke, kanskje med en god venn? Kanskje blir det en ny god start på julehøytiden? Mange brødre gir tilbakemelding om det.

Ta kontakt med for å melde din interesse dersom du kan delta i Oslo.

Lørdag 13. oktober gjenlød salongene i Bodø Frimurerloger av vakker korsang. Utenforstående som passerte på gaten måtte vel tenke at selv ikke på lørdagene tar frimurerne fri. Nå skal det riktignok sies at det er ikke hver lørdag sangerbrødrene setter hverandre stevne.

Vi er inne i en litt stille periode nå, og det gir anledning til å øve inn nye sanger. Vi har begynt å forberede oss på sangerstevnet som vi skal arrangere i 2020, sier korets formann, Eilif Ludvigsen. Han legger til at på korets øvinger, på mandager, blir det som oftest bare tid til  perfeksjonere seg på allerede innøvde sanger. Nå går koret inn i en hektisk periode med høytidsdag i Andreaslogen, Allehelgenssøndag og kirkekonsert, og ikke minst alle julelogene.

Men en hel lørdag fra 10 til 18, gir mulighet til mer enn bare ren øving. Formannen legger vekt på at tid til rent sosialt samvær, og det å nyte mat og drikke sammen, er svært viktig for trivsel og samhold. I tillegg er dette en mulighet for å få med nye medlemmer i koret. Interesserte kan komme å høre på, kjenne på miljøet, og forhåpentligvis fristes til å delta.

Sang og musikk er viktige elementer i frimureriet. Slike kulturaktiviteter er også en mulighet til å bli bedre kjent med brødre i andre sammenhenger en bare de oppsatte møtene. Derfor: Har du tid og lyst, - bli med i koret! Der er du velkommen!

Formøtet starter presis kl. 1545
Brødre fra følgende loger vil bli forfremmet på møtet:
St. Johannesloger St. Andreasloger
Leoparden Oscar
Søilene Oppland
Rosene Akershus
St. Michael Vestfold
Olaf Kyrre Hamarhus
Kolbein
Haakon  
St. Olav

Kjære Murskjebrødre
Førstkommende torsdag skal vi arrangere et litt uvanlig møte, nemlig en Juniorloge i Mestergraden. Det blir altså et møte med bare III grads brødre som embedsmenn – bortsett på Deputert Mesters plass. Et ikke stadfestet – men et spennende embedsverk! Våre faste embedsmenn vil kun være bisittere. Møtet skal gjennomføres som et vanlig møte i III grad, og med tilsagte recipiender – men uten opptagelse i vanlig forstand. Jeg tror aftenens recipiender vil være godt kjente for brødrene.

Vi gjennomførte for 3 år siden et lignende møte i I grad, og som den gang, håper jeg at denne spesielle logekvelden skal bidra til å styrke felleskapet, og å bringe logen nærmere våre yngre brødre. Her er det mange som har lest seg opp på sine respektive ritualdeler og øvd på gjennomføringen i lengre tid. Nå på torsdag vil de altså få prøve dette ut på et virkelig møte.

Brødrene anmodes om å møte opp for å bidra til at dette blir et varmt og godt møte, og ikke minst vil de som skal fungere for aller første gang, trenge støtte fra en godt befolket sal. Vær velkommen til en torsdagskveld med litt andre aktører enn vanlig, hyggelig samvær og felles refleksjon!

Broderlig hilsen
Emil Øveraasen, Ordførende Mester

MEDDELELSER:.
Utenlandsturen 2019 Roma 24. - 28. mai

I St. Johanneslogen Saltens høytidsmøte 20. september 2018, ble Olav Hogstad og Reidar Antonsen tildelt Honnørtegnet.

Hogstad tok initiativet til opprettelsen av Meløy og Gildeskål frimurergruppe. I fem år har han ledet frimurergruppen på en forbilledlig måte. Den er blitt et naturlig samlingspunkt for Midnatsol og Saltens brødre i regionen. I tillegg er Olav Hogstad med i Østenkollegiet i St. Johanneslogen Salten.

Reidar Antonsen er Bodølogenes husinspektør. Han har i mange år ledet vedlikeholdet av det ærverdige og vakre logebygget i Bodø. I tillegg til de mange timene han bruker i verkstedet, deltar han aktivt i rigging av møtelokaler, og har inntil nylig vært aktiv i embedsverket.

Vi gratulerer!

Fremmøte og registrering fra kl 11.00

Claus Dahl kåserer over: Tilblivelsen av vår fedrelandssang: «Ja vi elsker».

Velkommen til god mat og god underholdning.

Fine reisetilbud! Alle pensjonerte brødre og enker etter brødre er hjertelig velkommen.

Medlemskap koster ikke noe. Man betaler kun for:

Ett varmt måltid og kaffe. For tiden kun kr 170,-

Velkommen til Kirkedag og Allehelgensdag i Bodin Kirke 4. november kl. 11!

Første søndag i november 4/11, er det igjen Allehelgensdag, som er en av de eldste og mest tradisjonsrike kristne høytidsdager. For oss frimurerbrødre i Bodø er det også logens årlige felles Kirkedag, da alle brødre med sine familier er spesielt velkommen til kirkegang og allehelgensmesse i Bodin Kirke, hvor Frimurerkoret med sin dirigent Trond Kverno deltar.

St. Johanneslogen St. Olaus til de tre Søiler i Oslo inviterer til informasjonsmøte søndag 21. oktober 2018 kl. 18.00.

Er du interessert i frimureriet og kunne tenke deg å få mer informasjon?

Logen «Søilene» i Oslo inviterer til informasjonsmøte søndag den 21. oktober kl. 18.00. Her vil du få informasjon om frimureriet og om hvordan man kan bli medlem.

Vi vil utdype temaet; «Hva er egentlig frimureriet i 2018». Vi møtes i Den Norske Frimurerordens «Stamhus», Nedre Vollgate 19, men merk at midlertidig inngang er fra Prestegaten grunnet den omfattende rehabiliteringen av Wessels plass. Vi ser fram til å presentere aftenens program, tema, samt en omvisning. Det blir god anledning til å stille spørsmål underveis.

Møtet vil vare i ca. 1 ½ time og vi byr på kaffe og wienerbrød. Påmelding via e-post til Eventuelle spørsmål om møtet kan du rette til Ordførende Mester Klaus P. Tollefsen (mobil 908 29 771), Steinar Kiil (mobil 997 51 601) eller til Gisle Roll Ludvigsen (mobil 934 68 168)