Det vil bli avholdt felles informasjonsmøte for St. Joh. logene Midnatsol og Salten i Rensågt. 28, søndag 11. mars, kl. 18.00 – 19.30.

Dobbelt opp med Ordførende Mestre.
De Ordførende Mestre i St.Johanneslogene Midnatsol og Salten ønsker velkommen til Orienteringsmøte for mulig nye medlemer i Frimurerorden. Nye medlemmer kan kanskje gi mer enn dobbelt opp.

På møtet vil det bli gitt generell informasjon om frimureriet, dets organisering og formål, samt de krav som stilles for å bli medlem.

Spesiell vekt vil bli lagt på hvordan logene i Bodø er bygget opp og fungerer.

Kjære Murskjebroder.

Hjertelig og broderlig velkommen til vårt møte som vi denne uken holder i III grad / mestergraden. Vi skal da forfremme medbrødre til St.Johannes Mestere, så det blir en stor kveld for de av oss som har III grad eller høyere. Jeg ser frem til for første gang å få fungere som OM i denne graden - det blir spennende og jeg gleder meg. Jeg vet at skolene i Oslo har vinterferie denne uken, men håper likevel å se så mange som mulig av brødrene. Og som alltid vil møtene i mestergraden by på en lærerik aften. Vi sees i Murskjeen på torsdag.

Med broderlig hilsen

Truls Berger, Aftenens Ordførende Mester

MEDDELELSER:

Gudstjeneste i Fagerborg kirke, søndag 25. februar

Styremedlem Tor Heimdal i Prostatakreftforeningen holder ett foredrag om det å leve med prostataproblemer, som rammer mange menn helt nede i 50 års alderen.

Vi holder også vårt halvårlige vinlotteri, ta gjerne med gave vin.

Velkommen til god mat og god underholdning. Fine reisetilbud! Alle pensjonerte brødre og enker etter brødre, er hjertelig velkommen.

Medlemskap koster ikke noe, man betaler kun for ett varmt måltid og kaffe. For tiden kun kr 170,-

Ordførende Mester Torkild Torkildsen inviterer alle brødre med VI grad eller høyere til nytt møte i St Andreaslogen Skansen

Tre brødre, to fra Harstad og en fra Alta skal forfremmes.

Tradisjonen tro vil fiskelogen Skansen til taffelet servere et av vinterens høydepunkter: stekte torsketunger.

Møtet ledes denne gang av delegert mester Kåre Hansen, som sammen med et vel forberedt og godt motivert embedsverk vil sørge for at alle deltagende brødre får en god frimurerisk opplevelse i vår St. Andreasloge.

Håper at du finner tid til å delta i vårt møte! Vel møtt!

Er du interessert i frimureriet og kunne tenke deg å få mer informasjon? Logen «Søilene» i Oslo inviterer til informasjonsmøte søndag den 18. mars kl. 18.00. Her vi du få informasjon om frimureriet og om hvordan man kan bli medlem.

Vi vil utdype temaet; «Hva er egentlig frimureriet i 2018». Vi møtes i Den Norske Frimurerordens «Stamhus», Nedre Vollgate 19, hvor vi ser fram til å presentere aftenens program, tema, samt en omvisning. Det blir god anledning til å stille spørsmål underveis.

Møtet vil vare i ca. 1 ½ time og vi byr på kaffe og wienerbrød. Vi ber om påmelding via e-post til Eventuelle spørsmål om møtet kan du rette til Klaus P. Tollefsen (mobil 908 29 771), Steinar Kiil (mobil 997 51 601) eller til Gisle Roll Ludvigsen (mobil 934 68 168)

Det er en glede å kunne invitere til vårt møte i IV/V grad Tirsdag 27/2-18, klokken 18.30 på Morten’s Kro, ved Riksvei 22 på Gjelleråsen.

(Inngang til selskapslokalet på nedsiden av bygningen)

Antrekk denne kvelden er dress med taffelprydelser (kun skulderbånd - ikke halsprydelser, skjødeskinn og hansker).

Ordenens Historiograf, D.M. i Forskningslogen Niels Treschow, Jørund O. Gustavsen vil sammen med Del.M. Frank E. Sæther og C.M. Henning Worm stå for aftenens foredrag. De vil fremføre Skottegraden som ritualskuespill, etter ritualet fra Stricte Observans. Dette er logesystemet som var i bruk i Norge fra 1782 – 1810. Likevel ble aldri denne graden brukt her til lands, noe som innebærer at aftenens forestilling blir en uroppføring. Det vil bli en innledning til ritualskuespillet som setter det i historisk kontekst, samt diskusjon i etterkant.

Hjertelig og broderlig velkommen til oss.

På grunn av matbestilling ber vi om forhåndspåmelding til Skm. Bjørn Hansen på SMS – 909 96 259

Her finner du informasjon om hvordan du skal gå frem for å sette opp abonnement på en loges møtekalender. Du kan sette opp flere slike abonnementer på én PC eller telefon. Hver loge, broderforening og gruppe har sin egen kalenderlink for abonnement.

For å finne link til logens kalenderabonnement, gå til logens møtekalender og klikk på knappen "Abonnér på kalender". Da får du opp en link som automatisk kopieres inn i utklippstavlen på din PC. Dersom dette ikke fungerer på akkurat din PC, kan du manuelt kopiere linken. Denne skal du bruke i forklaringen som følger nedenfor.

Brødre fra følgende loger vil bli forfremmet på møtet:
St. Johannesloger   St. Andreasloger
Gustav   De fire Roser
Kolbein   Akershus
    Oscar
   

Andreaslogen Skansen feiret sin høytidsdag tirsdag den 6. februar. Det var da 41 år siden St. Andreaslogen Skansen ble innviet som selvstendig loge. Åtti brødre deltok på høytidsmøtet. To brødre ble forfremmet. Ordenens Stormester  Tore Evensen og Provincialmester Per Trygve Kongsnes med følge deltok. Møtet ble ledet av Ordførende Mester Torkild Torkildsen i spissen for et godt motivert og rutinert embedskorps. OSM holdt en interessant og inspirerende tale med utgangspunkt i logens valgspråk: Gjennom Mørke til Lys.

Her finner du informasjon om hvordan du skal gå frem for å sette opp abonnement på en loges møtekalender. Du kan sette opp flere slike abonnementer på én PC eller telefon. Hver loge, broderforening og gruppe har sin egen kalenderlink for abonnement.

For å finne link til logens kalenderabonnement, gå til logens møtekalender og klikk på knappen "Abonnér på kalender". Da får du opp en link som automatisk kopieres inn i utklippstavlen på din PC. Dersom dette ikke fungerer på akkurat din PC, kan du manuelt kopiere linken. Denne skal du bruke i forklaringen som følger nedenfor.