Landslogens Provins avholder Instruksjonsloge torsdag 23. januar. Det er ingen recepsjon denne kvelden, men et lenger foredrag med tittelen: Trådene samles
Antrekk er galla eller sort dress.

Vel møtt!

Forskningslogen Niels Treschows inviterer til VI grads møte i Bergen.
På møtet vil Ordenens Høyeste Prelat, Ingar Samset, presentere foredraget «Bibelske legender innen frimureriet».
Vanlig logeantrekk med prydelser og skjødeskinn. Møtet følges av taffel, fulgt av hyggelige samtaler og diskusjoner rundt kaffebordene.
Mer informasjon kan hentes i siste utgave av Frimurerbladet (s. 65).

Det inviteres til informasjonsmøte om frimureriet tirsdag 28. januar kl. 18.30 i vårt Logehus i Tromsø. Møtet var opprinnelig satt opp 21/1, men måtte flyttes pga. kollisjon med andre aktiviteter på huset.

Vi håper mange har interessenter som kan inviteres. Påmelding må gjøres av en ledsagende broder da dette ikke er et åpent møte. Hvis dato ikke passer for kandidaten, ønskes likevel en påmelding for å notere interesse. Husk da å angi at det er en påmelding for videre oppfølging.

Det er også mulig å arrangere individuelle møter hvis møtedato ikke passer eller det er ønskelig av andre årsaker. Skriv det i påmeldingen.

Påmelding skjer ved at ledsagende broder sender en epost til OM-adressen med angivelse av interessentens navn, epost og mobilnummer (og evt. forbehold). Han må gjerne ta med en eventuell livsledsager til møtet som varer inntil 2 timer. Påmeldingsfrist er 26. januar.

 

Det er en glede å invitere til årets første møte i Mestergraden i St. Andreaslogen Skansen. Alle brødre med VI. grad og høyere hjertelig og broderlig velkommen, for å tilbringe aftenen sammen med to St. Andreas medbrødre som kan bli forfremme til mestergraden av et vel forberedt embedsverk.
Av de to medbrødrene som skal forfremmes er en fra St. Johanneslogen Corona Borealis og en fra St. Johanneslogen Stella Polaris.

Møteleder er logens Delegerte mester.

Menyen for taffelet er ikke klar i skrivende stund, men som vanlig inviteres det til kaffe og sosialt samvær i salongen etterpå.

Vi håper at du finner tid til å delta i vårt møte.

Vel møtt!

Det er med glede vi inviterer til det første ordinære møtet med det nye embetsverket i Stella Polaris etter innsettelse av ny OM den 10. januar. Vi starter friskt ut med et møte i Mestergraden der Delegert Mester har sin debut som Ordførende Mester i denne grad. Møtet starter til vanlig kl 18.00.

Til forfremmelse stiller tre medbrødre.

Til taffelet serveres bakt kyllingfilet med risotto og et glass vin til kr. 265,-.

Kaffebordet står dekket fra klokken 17.00 i Salong B, og vi oppfordrer alle til å komme tidlig for å tilbringe tid sammen med brødrene. Det er vanlig logeantrekk for brødrene, og de som skal bære galla vet om det. Møtet er åpent for alle brødre med III grad eller høyere.

Stjernestunden videreføres i 2020, og denne gang er det broder Taler som innleder med temaet “Hva vil det si å bli Mester?” - noe han trekker videre inn i kveldens tale. Et relevant tema for oss alle på vår frimureriske vandring, så delta gjerne for å diskutere det mer inngående. Stjernestunden pågår fra kl. 17.15 til 17.45. Vær presis

St. Johanneslogen Sirius fyller i år 70 år. Det hele startet da Moss Broderforening ble stiftet 10. mai 1902 under St. Johanneslogen St. Olaus til den hvide Leopard. Broderforeningen gikk over til selvstendig loge og ble innviet 1. juni 1950 som St. Johanneslogen Sirius.

En av initiativtakerne til broderforeningen var direktør, fhv. sogneprest Jens Fredrik William Schmidt. Han var direktør ved Orkerød Barnehjem som var opprettet og drevet av frimurere i Den Norske Store Landsloge.

På et møte i Moss Hotell ble det 27. november 1900 med 16 frimurerbrødre tilstede enstemmig vedtatt å søke om å få opprettet en broderforening. Da godkjenningen forelå ble det konstituerende møtet holdt i Moss Hotell 10. mai 1902. Embetsmenn ble valgt og direktør F. W. Schmidt ble foreningens første formann. Han holdt et foredrag på dette møtet med tittelen "Betydningen av foreningens opprettelse for herværende brødre".

Onsdag 5. februar 2020 kommer vår vennskapsloge Kolbein til den opgaaende Sol i Oslo på besøk til Loge Sirius. Embedsmennene fra Kolbein skal i den anledning gjennomføre et møte etter Polarstjernesystemets ritual.

Loge Kolbein er i dag en av fire loger i Den Norske Frimurerorden som arbeider etter Polarstjernesystemet. Dette systemet kom opprinnelig hentet fra Storlogen Zur Sonne i Bayreuth i Tyskland og kom til Norge i 1880-årene. Loge Kolbein ble opprinnelig opprettet på Lillehammer i 1891, men flyttet til Kristiania i 1915.

Etter krigen sluttet Polarstjernelogene seg til Den Norske Frimurerorden. Fra det tidspunkt kunne brødre fra disse logene gå videre til høyere grader. I 1961 flyttet Polarstjernelogene inn i Stamhuset.

Vi ønsker alle vel møtt til en lærerik og litt annerledes kveld i logen.

Ved innvielsen i 1950 leide Loge Sirius lokaler i Moss Hotel. Etter at eieren døde, solgte enken hotellet i 1969. Den nye eieren brøt kontrakten og leiet ut spisesal, selskapslokaler og garderobe til bingospill. Logen ønsket ikke å gå til rettssak.

Selv om det gjensto nesten 10 år av kontraktstiden med hotellet, oppnevnte daværende OM Oddgeir Hagen-Viskum høsten 1970 en finans- og huskomité til å planlegge loge i eget hus. Det ble på et tidlig tidspunkt klart at et nybygg av en størrelse logen trengte, for en stor del måtte baseres på dugnad. Logebrødre stilte seg da også til disposisjon. Erik Thoring påtok seg oppgaven som arkitekt og Carsten Lund Stenmark som bygningsteknisk konsulent.

Mange eiendommer ble undersøkt, men etterhvert samlet interessen seg om 2 naboeiendommer i Byfogd Sandbergsgate, nr. 10 og 12. Siden eiendommene lå i et villastrøk, ble søknad om prinsipiell godkjennelse sendt kommunen. Godkjenning ble gitt og begge eiendommene ble innkjøpt høsten 1972.

Fiducia er et trivselstilbud til alle eldre frimurere og enker etter frimurere, samt Marialogens eldre medlemmer (eldre = pensjonister).

Det er ingen medlemskontingent, men det betales inngangspenger for å dekke maten som serveres på møtene.

Det er alltid foredrag eller underholdning og møtet avsluttes med loddtrekning. Overskuddet går i sin helhet tilbake til deltagerne, enten som bidrag til reiser eller annen felles hygge.

Grunntanken ved stiftelsen av Fiducia, er å skape et uformelt samlingspunkt for den eldre generasjon, der det sosiale innhold er av største betydning. Formålet er å nå de som kanskje ikke har så stort nettverk og skape en møteplass og et lite lyspunkt i den grå hverdagen. Det avholdes 4 møter i året.

I tillegg arrangeres det turer og utflukter en til to ganger i året, gjerne en 4-5 dagers tur på våren og en dagstur tidlig på høsten eller ettersommeren.

Første møtet i Fiducia, Moss, ble avholdt 18. desember 1979 og vi har dermed passert 40 år. Fiducia i Stamhuset ble stiftet i november 1969 mens Bernhard Paus var Ordenens Stormester.

Kontaktinformasjon:

Formann:       Odd Bakke, 90553331, e-post:  

Nestformann: Per Erik Claussen 91750970, e-post:

Mange har sikkert registrert at det for første gang i vår historie skal avholdes «Junior Loge» i St. Johanneslogen Midnatsol den 21. januar kl 1830. Møtet er med recepient. Dette møtet er mao en historisk begivenhet som vi håper ingen vil gå glipp av. 

St. Johanneslogen er DIN Loge – møtene i Johanneslogene avholdes for dere mine brødre.  

Dette møtet avholdes ikke bare FOR dere, men også AV og MED dere Brødre av I– II. grad, det betyr at ALLE embedsmannsfunksjoner bekles av «Juniorer» som har I–III grad.  

Det vil også bli et spesielt «innrop» denne kvelden, DERE vil bli ropt inn først - nettopp for å sette dere i fokus!

De Brødrene som ble forespurt om å fungere som embedsmenn, har de siste ukene hatt øvinger på gjennomføring av I gradsmøte med recepsjon, en utfordring de har møtt med stor entusiasme, respekt, et lite snev av skrekkblandet fryd samt en innsatsvilje det står stor respekt av.

Derfor har vi et stort ønske om at så mange av DERE som mulig møter opp, ikke bare for egen del, men også for å vise «Junior Embedsmennene» at vi i takknemlighet setter pris på deres innsats og deres ønske om å gi oss en god opplevelse. 

Mine Brødre i Salten og Midnatsol, velkomne skal dere være – vi sees...