Stamhuset vil være åpent for lunsj-servering på 17. mai.
I år er det St. Johanneslogen St Olaus til de tre Søiler som har ansvar for påmelding, registrering ved ankomst og vakthold.

Det vil være 2 bordsettinger:

• Bordsetting 1, fra kl. 11:00 - 12:30 (1,5 time)
• Bordsetting 2, fra kl. 13:00 - 14:30 (1,5 time)

Det er plass til maksimalt 350 personer per bordsetting. Det er mulig å kjøpe alkohol fra kl. 12:00.

Dørene åpnes 15 minutter før bordsetting og stenges henholdsvis 11:30 og 13:30.
Alle deltagere må være forhåndspåmeldt og vil bli sjekket av mot påmeldingsliste ved ankomst.
Påmeldingen er fri og skjer etter prinsippet "førstemann til mølla".
Din påmelding sendes snarest og senest onsdag 9. mai til følgende mail-adresse:

 

Følgende informasjon må oppgis:
• Påmeldingen merkes "Påmelding 17. mai 2018"
• Ønsket bordsetting (Bordsetting 1 eller Bordsetting 2)
• Navn på alle deltakere du melder på.

Som bekreftelse på din påmelding vil du motta et påmeldingsnummer som du tar med til Stamhuset på 17. mai for registrering.

Med broderlig hilsen

Klaus P. Tollefsen og Steinar Kiil

Tirsdag 24. april kl 1830 er det en glede å kunne invitere brødre med VI grad og høyere til St. Andreaslogen Skansen og møte i Mestergraden. Det er siste møte i VI grad før sommeren. Det er all grunn til å møte opp for en hyggelig og opplysende frimurerisk stund sammen med et vel forberedt embedsverk med deputerte mester Arne Skog som møteleder.

I møtet skal det forfremmes fire Medbrødre til Mestere i vår St. Andreasloge. Tre er fra St. Johanneslogen Stella Polaris og en fra St. Johanneslogen Corona Borealis i Harstad.

Torsdag inviteres det til Murskjeens siste møte i dette vårsemesteret. 

I tillegg har vi valg på ny Delegert Mester. Kandidatene er i alfabetisk rekkefølge: Kjetil Bakke, Morten Persen og Vidar Brundtland Steder. Møt opp og fyll salen - la oss sammen gi vår støtte til de brødre som stiller til valg. Et viktig valg for vår loge.

Hjertelig velkommen!
Med broderlig hilsen,
Truls Berger, Aftenens Ordførende Mester

MEDDELELSER:
Torsdag 24. mai inviterer vi igjen til en vandring på Vår Frelsers gravlund
Murskjeens Sommeravslutning 9. juni

Man må kunne si at det var en gammel «bestilling» som endelig ble effektuert, da hele embedsverket i Bodø Kapitel broderforening satte seg på flyet til Tromsø den 6. april for å besøke sin moderloge, som er Tromsø Provincialloge. Det sies at invitasjonen kan ha vært så gammel som 25 år! Men nå er altså bestillingen levert, og et IX grads møte ble avholdt denne dagen i Tromsø, etter det særegne broderforenings-ritualet. En helt ny opplevelse for brødrene!

Mandag 16. april 2018 ble det avholdt valg på ny Ordførende Mester i St. Andreaslogen Akershus. Over 90 brødre var til tilstede og avga sine stemmer. 

Valgt til logens nye Ordførende Mester ble Delegert Mester Otto Christian Pay. Han etterfølger Øivind Eriksen som har vært logens Ordførende Mester siden 5. mai 2013.

Installasjon finner sted onsdag 2. mai. 

Forskningslogen Niels Treschow ønsker å markere 200-årsjubileet for innføringen av Det svenske system i Norge og arrangerer i den forbindelse en medlemstur m/ ledsager til Stockholm.

Vi vil blant annet besøke Rosersberg slott der Hertug Carl av Södermanland og hans kone Hedvig Elisabeth Charlotta bodde i mange år. Hertug Carl var på mange måter grunnleggeren av Det svenske system, så turen vil ha et visst frimurerisk fokus, men programmet vil være av historisk og kulturell art som vil interessere ledsagerne også.

Slottsmiddagen vil være et kulinarisk høydepunkt.

Vi inviterer til allsang. 

Fremmøte og registrering fra kl 11.00

Velkommen til ett interessant og hyggelig møte!

 

Fine reisetilbud!

Alle pensjonerte brøre og enker etter brødre er hjertelig velkommen

Medlemskap koster ikke noe. Man betaler kun for:

Et varmt måltid og kaffe. For tiden kun kr 170,-

Flikke t.d.t. Fiorder avholdt møte i medbrodergraden onsdag 11. april. Delegert Mester Finn Nesvold ledet sitt første II-gradsmøte, og 38 brødre, hvorav de to som ble forfremmet, opplevde et verdig og rikt møte under hans hammer. Til det bidrog også i høy grad gode sangerbrødre fra Kristiansand.

”Den lyriske paltorsk” under sin dirigent Alexander Gluch har gjort det til tradisjon å besøke Flikke under II-gradsmøtene. Det sier seg selv at sangene framstår både høytideligere og mer meningsfulle når de framføres av et levende kor, enn når de formidles via CD. Også ved møtets begynnelse og under stjernehimmelen ga koret oss denne gang varme musikalske opplevelser.

Vi håper tradisjonen kan holdes ved like, inntil Flikke en gang i framtida får sitt eget kor. I mellomtiden har ”Paltorsken” lovet å invitere interesserte flikkebrødre til øving i forkant av neste II-gradsmøte. Slik kan flikkesangere få en snarvei til de rituelle sangene, og ”Paltorsken” framstå om mulig enda fyldigere ved neste besøk.

Vi gleder oss til gjensyn og gjenhør.

Ordenen har nå fått to fine brosjyrer, hhv. "Frimureri - egenutvikling og broderskap" og "På kristen grunn".  Disse gir et godt grunnlag for å orientere generelt om hva frimureri er og hvilket grunnlag vi har.

For den enkelte loge, er det mange ganger behov for en brosjyre som orienterer om virksomheten til den logen spesielt. I St. Johanneslogen Sirius har derfor Informasjonsutvalget utarbeidet en egen liten brosjyre på 6 sider "Frimureri - undring under stjernehimmelen!". Brosjyren har 5 fine fotografier fra lokaler og aktiviteter.

Nordland fylke ble, sett med frimureriske øyne, delt for noen år siden. En del sogner til Trondheim Provincialloge, og en til Provinciallogen i Tromsø. Det samarbeid og vennskap som alltid har eksistert over Saltfjellet, er imidlertid like sterkt. Utveksling av embedsverk mellom Mo i Rana og Bodø er ett av de tiltak som holder vennskapet i hevd. Samarbeidet gjelder logene både Johannes- og Andreas-skiftet. 2. mai 2018 er det St. Andreaslogen Hålogaland sin tur til å besøke Mo, og St. Andreaslogen Helgeland. Et fulltallig embedsverk reiser over Saltfjellet for å lede et møte i VI grad. De bringer også med seg en recipient.

Siden Ordførende Mester i St Andreaslogen Hålogaland, Olav Andreassen, samme dato deltar på møtet for Ordførende Mestre i Tromsø, ledes brødrene fra Bodø av Deputert Mester, Erik Banks. De som kjenner Erik, forstår at representasjonen i Mo er i de beste hender.

Jeg oppfordrer frimurerbrødre som har anledning, til å møte opp. Møtet på Mo begynner kl 1830.

Med broderlig hilsen

Olav Andreassen