28. januar 2017 rundet Fiducia 40 år. Dette markeres i møtet fredag 28. april. Se for øvrig egen e-post utsendelse fra Provincialsekretær.

VEL MØTT!

Torsdag 27. april arrangerer Murskjeen resepsjonsmøte i I grad.

Kjære Murskjebrødre

Torsdag er det Murskjeens siste møte i vårsemesteret. I tillegg har vi valg på ny Delegert Mester. Kandidatene er i alfabetisk rekkefølge: Kjetil Bakke, Truls Berger og Vidar Brundtland Steder. Møt opp og la oss sammen gi vår støtte til de brødre som stiller til valg. Et viktig valg for vår loge. Samtidig kan vi ønske hverandre en riktig god sommer.

Hjertelig og broderlig velkommen

William Schmidt, aftenens ordførende mester

Bodø Kapitel broderforening feiret sin 25 års dag på Høytidsdagen 20. april 2017. Det ble på alle måter en vellykket kveld og i rette broderånd. Også vår kjære Ordenens Stormester Tore Evensen, hadde prioritert å komme til Bodø for å delta i feiringen. Dette satte et høytidelig preg på møtet som ble gjennomført i IX grad, samt på det etterfølgende taffel.

Hele 110 brødre deltok i feiringen. Provincialmester Per Trygve Kongsnes uttaler at i det samlede frimureriske arbeidet som drives gjennom Bodø Frimurerloger, så utgjør Broderforeningen en viktig del og fremstår som veldrevet, så vel rituelt som sosialt. Han retter derfor stor takk til alle de Ordførende brødre og samtlige embedsmenn med vikarer, for den innsats som er nedlagt til brødrenes beste.

Aftenens instruksjon ble holdt av Leif Endre Grutle, vikar for Provinciallogens taler i Trondheim. En solid instruksjon som omfattet mange viktige sider ved frimureriet i Kapittelgradene. Dette gjaldt både verdimessige refleksjoner og betraktninger omkring de mer eksistensielle sider av det å være menneske.

St. Olav tdg Kors holder Høytidsdag torsdag 27. april 2017 kl. 18.00.

I møtet skal det installeres ny Ordførende Mester, som ble valgt i møtet 6. april.

Kjære Mariasøstre, Frimurerbrødre, Ledsagere, Venner og Venners venner!

Velkommen til en musikalsk hyggestund i Logen. Det blir innslag av:

Svein Carlsen, sang

Terje Kinn, banjo, gitar og sang

Moss Frimurer Sangforening

Konferansier er Lars Jegleim

Det blir enkel servering med kaffe og kringle, samt utlodning til inntekt for frimurerfellesskapet i Moss.

Tid og sted: søndag 30. april kl.18:00. Logens lokaler i Byfogd Sandbergsgate 10, Moss.

Vårens vakreste MC-tur?

MC tur til Førde 26. – 27. MAI 2017.

Vårens siste møte i Oscar t.d.s.Bjerges Deputasjonsloge i Sunnfjord avholdes fredag 26. mai, et møte i lærlingegraden.

Tradisjonen tro vil det også i år bli arrangert  MC tur til dette møtet. 

Vi møtes utenfor logen i Bergen fredag, senest kl. 12.00 og kjører kl. 12.30 i felles tropp til Førde. Ankomst Førde ca. 17.00 slik at det er god tid før møtet starter kl. 18.30.

Hjemreisen (valg av rute)  er i år planlagt fra Førde om lørdagen – over Gaularfjellet til Balestrand, her i fra til Vik – over Vikafjellet – dersom været tillater det.

Turområdet er kåret blant de fineste MC turområder i Norge.

Ta sykkelen frem etter vinterdvalen og bli med på årets første MC tur.

Dersom du ønsker flere opplysninger.

Ta kontakt med Gunvald Økland, - mob. 92803592

PÅTEGNELSE PÅ EGEN LISTE

Brødre uten MC er også velkomne til å være med i bil. 

Odd Grann har skrevet et blogginnlegg om sine 60 år som frimurer. 

Les innlegget her: http://grannolman.blogg.no/1492752771_60_r_som_frimurer_mystisk.html 

Tromsø Provincialloge avholder sitt Høytidsmøte i Tromsø den 4 mai. 

Provincialmester Per Trygve Kongsnes vil forestå den høytidelige installasjonen av Thorkild Thorkildsen som ny Ordførende Mester i St. Andreaslogen skansen i IV/V grad. Den nye Ordførende Mester har vært Deputert Mester i logen samt også innehatt andre embedsfunksjoner.

Etter installasjonen vil ny Deputert Mester Arne Skog og ny Delegert Mester Kåre Hansen bli innsatt.

Torsdag 20. og fredag 21. april samles alle Ordførende Mestre i Tromsø Provincialloge i Bodø til det første av de to ledermøtene som årlig holdes i Provinsen.  Møtet vil blant annet diskutere situasjonen rundt om i logene i Provincen, samt hvordan formidle kristen «grunnkunnskap» i arbeidsgradene.

Bodø Kapittel Broderforening feirer 25 års jubileum den 20. april og alle deltakere i OM-møtet vil delta i Høytidsmøte i IX grad om kvelden.