Formøtet starter presis kl. 1515
Brødre fra følgende loger vil bli forfremmet på møtet:
St. Johannesloger St. Andreasloger
St. Torfinn Hamarhus
Murskjeen Oscar
St. Torleiv Akershus
  Helgeland
Formøtet starter presis kl. 1515
Brødre fra følgende loger vil bli forfremmet på møtet:
St. Johannesloger St. Andreasloger
Haakon Oscar
Bøgen Vestfold
St. Olav Oppland
Sirius Kronen
Christian De fire Roser
 

Vi i logene på Hamar har gleden av å invitere til golfturnering på Atlungstad Golfklubb utenfor Hamar.

Fredag 7. september start kl 11.00. Oppmøte og registrering fra kl 10.00

Vi har valgt å legge turneringen til fredag 7. september i år og gir samtidig alle spillere anledning til å delta på logemøte i I grad på torsdag (06.09) kveld kl 18.30 i St. Torfinn, Østregate 54 i Hamar.

Konkurransen

Vi spiller en uformell turnering, hvor vi vil kåre årets logemester i golf, og samtidig premiere bredt og godt.

Detaljerte spilleregler er tilgjengelig på www.golfbox.no.

Greenfee

Det er avtalt med Atlungstad golfklubb en greenfee på kr 350.- til denne turneringen.

I tillegg vil det bli avkrevd en startkontingent på kr 100,- som i sin helhet går til premier.

Servering og premieutdeling

Etter turneringen vil det bli servering på Atlungstad golfklubb med påfølgende premieutdeling. Det vil bli servert en gryterett til kr 150,-.

Overnatting

Atlungstad GK har avtale med Choice Hotel Astoria midt i Hamar, ring 62 70 70 00 og be om å få Atlungstad-avtalen. Frokost og kveldsmat er inkludert i prisen.

Påmelding skjer innen 3. September 2018 kl. 12:00 direkte i Golfbox.

Hjertelig velkommen!

Forskningslogen Niels Treschow inviterer til møte lørdag 8. september kl 14:00 i Ordenens Stamhus i Oslo. Dette er logens høytidsdag.

Dagens foredragsholder er forskningslogens Delegerte Mester Frank E. H. Sæther, som vil behandle temaet Hærmesterloger

Det ryktes at det i utenlandske loger, og da kanskje særlig i USA, de siste årene har vært mulig for en fremmed søkende å både bli opptatt og motta høyere grader på samme dag. Dette høres kanskje merkelig ut, men det samme er i prinsippet mulig også hos oss, og har skjedd i spesielle tilfeller. Denne underlige praksisen er tuftet på en rettighet som fra gammelt av har vært tillagt frimureriets stormestre, og slike opptagelser har tradisjonelt blitt omtalt som hærmesterloger. Dette spennende fenomenet vil du få vite mer om ved å delta på forskningslogens høytidsdag.

Etter foredraget blir det høytidstaffel, fulgt av hyggelige samtaler og diskusjoner ved kaffen.

Av hensyn til organisering av møtet ber vi om påmelding via ”Min side” på Frimurer.no. Pris for taffel er kr. 260,- (hovedrett og marsipankake til kaffen, drikke betales separat). Betaling foregår i vestibylen før møtestart.

Antrekk er galla med prydelser og skjødeskinn.

Gravearbeidene i Nedre Vollgate er snart ferdige.

Alle som har vært i Stamhuset i Oslo de siste 3-4 årene har sett de store gravearbeidene rett utenfor hoveddøren vår. Et høyt gjerde har stengt oss nesten inne i årevis.

Nå går arbeidet mot slutten og vi er glade for å kunne fortelle at Nedre Vollgate vil bli åpnet for trafikk innen utløpet av 2018.

Det er bra og etterlengtet, men innspurten i prosjektet krever at deler av gaten må stenges i perioder.

Alle møter i Stamhuset i høst vil gå som planlagt. Hovedinngangen er åpen som vanlig, men adkomsten vil bli annerledes i perioder. Vi må derfor i perioden bruke personalinngangen fra Prestegaten (utenfor Stortingsgarasjen). Du finner inngangen ved å gå inn mellom restaurant Christiania og Jensens Bøfhus (det er ikke mange meter å gå).

August,  september og første halvdel av oktober 2018
For oss betyr det at fortauet fra Stortingsgaten til hovedinngangen vår vil bli stengt i hele august og september og med forventet åpning i første halvdel av oktober. I denne perioden blir det fri adgang fra Tollbugaten (sydsiden) for de som ønsker å komme inn denne veien.

Fra midten av oktober og ut året 2018
Fra midt i oktober vil øverste del av Nedre Vollgate bli ferdigstillet. Fra da får vi igjen fri adgang fra Stortingsgaten, men fortauet blir stengt på den andre siden, fra hoveddøren til Tollbugaten.

Alternativ inngang hele høsten 2018
Personalinngangen i Prestegaten (utenfor Stortingsgarasjen) åpnes i hele høst for alle brødre og med de samme åpningstider som tidligere. Der finnes ringeklokke, kamera og portåpner. Kjøreporten vi dessuten være åpen i en time før møtet og til møtestart. Alle adgangskort vil fungere som normalt.

Alle som har vært i Stamhuset vet at personalinngangen ikke er like «standsmessig» som hovedinngangen, men det er ingen omvei for noen broder.

Alle endringer i adkomst merkes med tydelige skilt.

Andre opplysninger

Brødre til opptak eller forfremmelse (med faddere) stiller til oppgitt tid og sted.

Eventuelle spørsmål om adkomst kan stiles til resepsjonen i de vanlige åpningstidene eller pr. epost til medlemskontoret. (  ). Se også hjemmesiden vår frimurer.no.

Mbrh fra

Thor Bergby

Ordenens Seglbevarer

Formøtet starter presis kl. 1515
Brødre fra følgende loger vil bli forfremmet på møtet:
St. Johannesloger St. Andreasloger
Leoparden Oscar
Gustav Kronen
Olaf Kyrre De fire Roser
Svanen Oppland
Borgen Hamarhus
Astra Akershus
Murskjeen Vestfold
Halvdan Svarte  
Søilene

Ingar Johan Pettersen nedla sitt jordiske verktøy fredag 27. juli. Broder Ingar var født 6. oktober 1925 og ble tatt opp som lærling 22. mars 1971. Han ble tildelt Oscar til de syv Bjerges honnørtegn 17. januar 2000.

Broder Ingar huskes spesielt for sin innsats i Fiducia der han i mange år var leder, et lederskap han skjøttet med stor innsats, inkluderende væremåte og hjertelighet. Hans betydelige innsats for eldre brødre og brødres enker gjennom sitt virke var bl.a begrunnelse for tildeling av honnørtegnet.

Ingar bisettes fra Møllendal kapell tirsdag 7. august kl 1230.

Fremmøte og registrering fra kl 11.00

Vi gleder oss til sang av Itziar og Per-Arne på flygel.

Velkommen til god mat og god underholdning.

Fine reisetilbud!

Alle pensjonerte brødre og enker etter brødre er hjertelig velkommen. Medlemskap koster ikke noe. Man betaler kun for et varmt måltid og kaffe. For tiden kun kr 170,-

Innledning:

Den Norske Frimurerorden (DNFO), med registrert adresse Nedre Vollgate 19, 0158 Oslo, er Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. DNFO behandler dine personopplysninger i  samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Regelverket beskytter deg mot misbruk av dine personopplysninger. 

DNFO vil kun endre sine retningslinjer for personvern dersom vi anser det nødvendig for å  administrere medlemskapet ditt, herunder for å kunne oppnå formålet med DNFO. Vi vil informere deg om endringer i denne personvernerklæringen ved å publisere oppdatert versjon av personvernerklæringen på vår hjemmeside. Datoen for siste revisjon av denne personvernerklæring fremgår som bunnteksten i dette dokumentet. 

DNFO er opptatt av personvernet til alle sine medlemmer. For å sikre at dine personopplysninger håndteres på en sikker og forsvarlig måte har vi etablert følgende retningslinjer:  

1. Formålet med behandlingen  

For å kunne administrere ditt medlemskap i DNFO må vi behandle visse personopplysninger om deg. 

Vi vil bruke dine personopplysninger til blant annet følgende formål:  

  • Gi deg tilgang til Ordenens fasiliteter og tjenester 
  • Oppdatere medlemslisten, og medlemskort/ID-kort 
  • Sende fakturaer for medlemskontingent og betalingshistorikk  
  • Håndtere utlån av bøker  
  • Lage og distribuere Matrikkelen  
  • Distribuere Frimurerbladet fra DNFO og relevante dokumenter fra Logen  
  • Lage «Letter of Good Standing» til bruk ved besøk i utenlandske loger 
  • Andre formål som er nødvendig for å ivareta dine interesser  

Medlemmene i DNFO utgjør en viktig del av DNFOs identitet og historie. DNFO anser det derfor viktig å ha en historisk oversikt over tidligere medlemmer. DNFO utarbeider også en årlig versjon av Matrikkelen som blant annet inneholder en oversikt over alle medlemmer, deres grad og embedsfunksjon (hvis relevant). 

 

2. Hvilke personopplysninger behandles?

Vi samler inn og behandler bare personopplysninger som er nødvendig for å administrere ditt medlemskap og ivareta dine interesser. Dette omfatter blant annet navn, medlemsnummer, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato, dato for opptak og forfremmelser, aktuelle embedsfunksjoner, yrke og opplysninger om din far og oppnevnte faddere. Ved senere bruk av relevant teknologi vil det også kunne føres statistikk over fremmøte på arrangementer i regi av enheter innen DNFO.

 

3. Behandlingsgrunnlag  

DNFO har rettslig grunnlag for å behandle dine personopplysninger etter personopplysningsloven, fordi personopplysningene er nødvendig for at vi skal kunne administrere ditt medlemskap og ivareta dine interesser som medlem av Ordenen, herunder for at DNFO skal kunne tilby de tjenester som inngår i medlemskapet. 

 

4. Sikkerhet

DNFO er opptatt av at uberettigede ikke får tilgang til dine personopplysninger. DNFO benytter derfor flere former for sikkerhetsteknologi som sørger for en god beskyttelse mot uautorisert tilgang og misbruk av dine personopplysninger. Alle medlemmer og frivillige medarbeidere er også underlagt taushetsplikt.  

 

5. Personopplysninger til tredjeparter  

DNFO vil kun gi tredjeparter (leverandører, utenlandske loger, etc) tilgang til dine personopplysninger dersom de leverer tjenester innen drift, vedlikehold eller andre tekniske løsninger til Ordenen eller underliggende enheter, eller dersom det er nødvendig for å administrere dittmedlemskap. Eksempler på tredjeparter som mottar personopplysninger er TeamData AS som leverandør av Frisak (personaladministrativt støttesystem). For å sikre dine rettigheter har DNFO inngått en egen databehandleravtale med TeamData AS som får tilgang til dine personopplysninger. Tredjeparter vil ikke kunne benytte seg av dine personopplysninger til andre formål enn det vi har avtalt med deg. Tredjeparter er på tilsvarende måte forpliktet til å inngå en databehandleravtale med sine underleverandører.  

Forut for besøk i utenlandske loger vil DNFO på din anmodning kunne utstede et «Letter of good standing» innholdende enkelte av dine personopplysninger. Vi gjør deg oppmerksom på at dette vil kunne innebære at personopplysninger blir sendt til frimurerloger utenfor EU/EØS-området og da til land med et regelverk som ikke gir den samme grad av beskyttelse av personopplysninger som reglene i Norge.

 

6. Dine rettigheter 

Du har rett til å be om innsyn i og retting eller sletting av dine personopplysninger. Du kan videre be om begrensning av behandlingen som gjelder deg, samt protestere mot behandlingen. Skulle du imidlertid ønske å få slettet dine personlysninger eller be arten av disse begrenset i forhold til det DNFO anser nødvendig for å administrere ditt medlemskap, vil dette kunne anses som oppsigelse av medlemskapet. Vennligst kontakt oss hvis du har noen spørsmål eller kommentarer om vår personvernpraksis eller personvernerklæring. 

Du kan kontakte oss på nett via e-post: , eller via post adressert til: Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo, Telefon: 94006700.

Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du mener vi behandler dine personopplysninger i strid med personvernreglene.  

 

7. Oppbevaring og sletting av personopplysninger  

DNFO oppbevarer ikke personopplysninger lengre enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. DNFO vil derfor med jevnlige intervaller slette unødvendige opplysninger.  Personopplysninger som er nødvendige for å administrere ditt medlemskap, vil DNFO behandle så  lenge du er medlem. Medlemmene i DNFO utgjør en viktig del av DNFOs identitet og historie. DNFO anser det derfor viktig å ha en historisk oversikt over tidligere medlemmer.  Ved opphør av medlemskapet av andre grunner enn din bortgang, vil dine personopplysninger bli slettet, med mindre du da samtykker i at opplysningene kan lagres i vår historiske oversikt.

Skulle du ikke samtykke i dette, vil det i praksis kunne bli umulig å innvilge en eventuell søknad om gjeninntreden senere.

Ved din bortgang, vil dine personopplysninger bli lagret i vår historiske oversikt over tidligere medlemmer. Unntak gjelder dersom du har reservert deg mot dette.  

I årets sommernummer kan du blant annet:

• Se video av Ordførende Mester Klaus P. Tollefsen og Første Bevoktende Broder Henrik Hagness.
• Fordype deg i en egen temaseksjon om frimureriets historie med broder Ole Rikard Høisæther som bidragsyter.
• Lese intervju med tidligere Stormester og Ordførende Mester i Søilene Ivar A. Skar.
• Glede deg over flere store billedserier fra våre møter.
• Bli kjent med fire helt nye Søilene-brødre.
• Få svar på hvorfor gründer og broder Øyvind Christensen mener at vi har godt av å kjede oss mer.
• Lære om liturgi og møteledelse av broder Kristian Lassen, Vikar for Ordenens Høyeste Prelat.

Du kan lese denne - og fremtidige - utgaver på joomag.com, vår nye digitale publiseringsplattform. Her kan du tegne gratis abonnement på årets utgaver, og bli automatisk varslet om når de er publisert. Du finner nr. II, 2018, ved å følge denne lenken: 

Lenke til Mellom Brødre: http://joom.ag/fTwY 

Vi anbefaler deg å laste ned Joomag-appen, slik at du lettere kan lese bladet på din iPad, iPhone eller Android-enhet. Søk på "Mellom Brødre", så finner du bladet.

Bladet kan også lastes ned som PDF, og leses på PC eller mobile enheter.

Mellom Brødre distribueres nå kun digitalt. Dels fordi det skaper en bedre leseopplevelse, dels fordi det reduserer våre produksjons- og distribusjonskostnader betydelig. Dersom du ønsker å lese bladet i papirversjon, anbefaler vi deg å printe det ut. Vi forstår at en del vil savne papirbladet. Det vil vi også, men vi støtter oss på at vi er brødre i en Orden som er "Tidløs i tiden": Innholdet i vårt blad er "tidløst", distribusjonsformen er helt og holdent "i tiden".

Redaksjonen ønsker deg god lesning!