19. desember 2019 er det tid for vårt første Julemøte. Julemøtet har en spesiell rolle i vårt læresystem og har en særlig betydning for oss Frimurere. Ordenens mål for brødrene er beskrevet i Lovene som: «En nærmere forening med vårt opphav» og det er derfor vi søker etter sannhet og lys.
Adventstiden er en ventetid for alle mennesker, vi minnes det som skjedde og forbereder oss i forventning på det. Av en broder forventes det imidlertid at vi ikke bare venter, men tvert om er aktive og benytter tiden vel. Det er vår plikt, ikke bare i adventstiden, men alltid å fylle vår tid ved å
gjøre godt til glede for våre medmennesker. Vår frimurervandring kan derfor sees som en aktiv ventetid som vil vare livet ut. 

Vi ser derfor frem til å se deg torsdag 19. desember kl. 18.00.

Antrekk er galla, men vanlig arbeidsantrekk er tillatt. Det viktigste er at du kommer - vel møtt!

Jula er for mange et samlingspunkt i denne mørkeste årstid. Vi feirer Kristi fødsel og at det etter julaften går mot lysere tider. I adventstiden fram mot jul, samles venner og familie tradisjonelt til festlig lag for å vise omsorg for hverandre. Slik er det også i Bodø Frimurerloger.

Første søndag i advent, i år 1. desember, hadde Bodø Frimurer Sangforening sitt tradisjonelle arrangement for brødrenes familier og venner. I løpet av desember er det så tre logemøter med fokus på advent og jul. Bodø Stewardloge hadde sitt adventsmøte torsdag 5. desember, St. Johanneslogen Salten fulgte opp med sitt julemøte en uke senere, og St. Johanneslogen Midnatsol hadde sin juleavslutning tirsdag 19. desember. Møtene har vært godt besøkt.

Taffel Steward

Bildet er tatt under middagen i Bodø Stewardloge der det ble servert svineribbe med tilbehør.

Ringval og Jenssen2

Under møtet i Bodø Stewardloge ble Tor-Ove Ringval og Jan Torbjørn Jenssen tildelt logens Honnørtegn.

Bodø Fiducia feriret i november at det nå er 45 år siden br. Helge Freder tok initiativ til Feduciavirksomhet i Bodø, - fem år etter at ekteparet Brita og Bernhard Paus hadde reist den konkrete ideen om en utstrakt hånd til våre ”honnør-medlemmer” og deres ledsagere. Bodø Fiducia var den tredje av disse foreningene som ble innstiftet, 21. november 1974 med Finn Berg som den første leder. Foreningen har tradisjonelt holdt fire sammenkomster i året, - to i hvert halvår.

På jubileumsmøtet deltok ca. 40 brødre og ledsagere. Nåværende leder av Bodø Fiducia, Per S Dahl, ga en oversikt over foreningens historie, og Bodø Frimurer Sangforening underholdt, før deltakerne gikk til bords.

Foreningens styre i inneværende år består av Per Stentvedt Dahl, Jon-Erik Pedersen, Roger Hunstad og Eirik Mikalsen. De ser allerede fram mot 50 års jubileet.

I salongen underholdt Sander Andreassen med sitt pianospill.

Pianisten

D

Da er Kontakt ute, og samtlige brødre vil få det sendt pr e-post som vanlig. Kontakt kan da lastes ned som vanlig PDF og eventuelt printes ut hvis man ønsker det.

Nytt i denne utgaven er mulighetene til å bruke "snarveier". Hvis man trykker på teksten i innholdsfortegnelsen vil man kunne gå direkte til innholdet i den artikkelen man ønsker å lese. Det samme vil være mulig om man trykker på noen av bildene i innholdsfortegnelsene. Ved å trykke på den store pilen i bladet vil man bli tatt tilbake til innholdsfortegnelsen. 

Hvis noen av brødrene finner dette utfordrende er Frank-Håvard Storvik tilgjengelig på telefon for spørsmål og hjelp med det som måtte være vanskelig. Han treffes på mobil 465 48000 Fortrinnsvis mellom kl 13:00 og 14:00 samt mellom kl 17:00 - 19:00 - Hvis bladet ikke mottas på e-post kan du gi beskjed til oss 

Her kan du lese siste nummer av Kontakt:TRYKK HER 

 

Kjære Murskjebroder.
Hjertelig og broderlig velkommen til Muskjeens tradisjonsrike Julemøte den 12 desember kl 18:00 (merk tiden). Jeg lover dere et innholdsrikt møte. Det bør være mulig å finne noen assosiasjoner mot vår Julehøytid i det? Vi ser vel alle frem mot at lyset igjen skal vinne tid mot mørke i det skiftet som finner sted i slutten av desember. Jeg håper mange av dere finner veien til vårt møte hvor jeg også kan love dere førjulsstemning, musikk, syngende brødre, broderlig varme og levende lys. Da dette er årets siste møte benytter jeg anledningen til også å takke for logeåret og ønsker en riktig God Jul til de av dere som ikke får deltatt på møtet.
Broderlig hilsen
Truls Berger, Aftenens Ordførende Mester

Kjære Murskjebroder.
Jeg vil takke for den store opplevelsen hver og en av dere ga meg på Murskjeens høytidsdag torsdag. Jeg håper også du hadde en flott høytidsdag! Jeg fikk dessverre ikke hilst ordentlig på alle jeg hadde håpet å hilse på. Det får jeg imidlertid tid til på vårt tradisjonsrike julemøte torsdag 12. desember. Merk tiden kl 18:00. Jeg gleder meg allerede! Jeg slutter meg til vår gode broder Truls´ ord. Hjertelig og broderlig velkommen!
Broderlig hilsen
Lars Swanstrøm, Ordførende Mester

Da fortsetter vi vår intervjuserie med "brødre om losjen". Denne gangen er det Morten Ringvall som intervjues på sin arbeidsplass. 

Bodølogene inviterte tirsdag 3. desember til lunsj for eldre brødre. Tidligere Ordførende Mestre stilte som arrangørstab, og tiltaket må betegnes som en suksess. I alt deltok 37 brødre og ledsagere.

Etter initiativ fra logestyret fikk tidligere ordførende mestre og ordførende brødre i oppgave å arrangere et førjulstreff for eldre brødre, og brødre som av ulike årsaker ikke har søkt logen på lenge.

Etter et planleggingsmøte ble det sendt ut innbydelse til brødre over 75 år. Ledsagere ble også invitert. På programmet ble det reklamert med snitter, vafler og kaffe. Og underholdning, selvsagt.

Øyvind Dahle 1b

Br. Øyvind Dahle stilte som pianist, og underholdt med velkomstmusikk etter hvert som gjestene kom. Tidl. OM i St. Andreaslogen Hålogaland, Martin Arne Nyheim, ønsket velkommen og fortalte om intensjonene meenningen. Br. Reidar leste også Legenden om julelyset.

Tidl. OM i Bodø Stewardsloge, Arne Hanssen, orienterte om logens drift, økonomi, arbeid som var utført og arbeid som ligger foran oss tiden som kommer. Br. Arne fremholdt at fremmøtet til de unge brødrene kunne vært bedre. Logens økonomi er tilfredsstillende, og tilgang på nye brødre er rimelig god.

Han opplyste at vi nå er til sammen 730 brødre i Bodø. Tilslutt forsikret br. Arne at brødre som ikke hadde vært i logen på en stund, ville få like god og rikelig mat med den nye matleverandøren, Tverlandet Kro.

Praten gikk livlig ved bordene, og snitter og vafler ble godt tatt imot.

Til avslutning ble «Deilig er jorden» sunget.

Tilbakemeldingene var gode,  så det blir kanskje nytt formiddagstreff i løpet av vårhalvåret.

Bodø Frimurer Sangforening arrangerte også denne gang Adventsstund i logen. Dette er et tradisjonelt arrangement som sangkoret har gjennomført i mange år, og hadde også denne gangen øvet til et program med tradisjonelle julesanger. I perioden fra begynnelse av Advent til nærmere julaften er det mange underholdningstilbud både fra profesjonelle og amatører. Konkurransen om publikum er stor, men Adventsstund i logen har alltid vært populær. 

De nærmere 80 brødre med sangere, ledsagere, familie og venner fikk denne første søndag i Advent en fin opplevelse med korsang og allsang i Stjernesalen. Vår dirigent Trond H.F. Kverno ledsaget oss med historier om de enkelte korsangene, og Kjell Krey Dagsloth holdt en tale med gode ord til oss alle. Første lys på Adventstaken ble tent av ei fin jente som var sammen med sin familie mens alle sang «Bli lys».  Aften i Stjernesalen avsluttet med at sangkoret sang «O Hellige natt» under stjernehimmelen. Vi tror alle mente sangkoret fremførte sangene på en god og fin måte da de kvitterte med applaus.

Det andre høydepunktet var samling i salongen hvor det ble servert nydelige snitter som den enkelte sanger brakte med seg. Her hadde nok kona eller ledsager bistått. Neste høydepunkt ble salg av årer og trekking av de mange premier. Interessen for å delta i en spennende loddtrekking var stor hos de fleste, og derfor ble det nesten kamp om årene før vi var nødt til å si stopp. 

Adventsstunden ble også denne gang avsluttet med at alle sang Deilig er Jorden og formannen takket alle for deltagelsen, og ga vår dirigent en blomsterhilsen som takk for god innsats.

Martin-Arne Nyheim

Velkommen Mellom Brødres Valgekstra!

Onsdag 4. desember velger vi ny Ordførende Mester. I denne utgaven møter du kandidatene og kan sette deg inn i deres planer for Søilene samt gjøre deg kjent med deres frimureriske og personlige CV. Ordførende Mester Klaus P. Tollefsen takker også for seg i ord og med video.

Les også: Alt om Trivselsundersøkelsen 2019 – resultater, kommentarer og grafikk!

Redaksjonen ønsker deg god lesning!

Du kan lese denne – og fremtidige – utgaver på joomag.com, vår digitale publiseringsplattform. Her kan du tegne gratis abonnement på årets utgaver, og bli automatisk varslet om når de er publisert. 

Lenke til Mellom Brødre Valgekstra II – 2019: https://joom.ag/gtwe

Vi anbefaler deg å laste ned Joomag-appen, slik at du lettere kan lese bladet på din iPad, iPhone eller Android-enhet. Søk på ”Mellom Brødre”, så finner du bladet.

Bladet kan også lastes ned som PDF, og leses på PC eller mobile enheter - link ligger under teksten. 

Når du leser bladet på Joomag-plattformen, vil du kunne se videoer og bildegallerier med flere titall bilder.

Dersom du ønsker å lese bladet i papirversjon, anbefaler vi deg å printe det ut. Du vil også kunne kjøpe en trykket versjon av Mellom Brødre hos Sekretariatet.

Redaksjonen ønsker deg god lesning – og godt valg!

Hør Redaktøren i Kontakt Arnfinn Larsen og Webredaktør Per Arvid Tellemann forklare nyheten om videointervjuene: Brødre om Logen