Under Høytids- og Julelogen i St. Olaf t.d.g.T 11. desember  ble to fortjente brødre tildelt logens Honnørtegn.

Det var to bevegede brødre som mottok utmerkelsen, Knut Ryjord Carlsen og Øyvind Netland.

Begge for sin lange musikalske innsats i St. Olaf, Broder Øyvind som mangeårig organist og dirigent for Frimurerkoret og Broder Knut som har hatt ansvar for musikken under Logens juletrefester i 36 år, ja mange år før han selv ble opptatt som frimurer.

På bildet ser vi fra venstre: Knut Ryjord Carlsen, OM i St. Olaf Erik Sæther og Øyvind Netland.

Under julemøtet i VII grad i Trondhjems Provincialloge 5. desember ble Rune Haglund utnevnt som ny Deputert Provincialmester etter Håkon Pharo.

Den høytidelige utnevnelsen ble foretatt av Provincialmester Svein Klokkerhaug.

På bildet ser vi fra venstre: Rune Haglund, Provincialmester Svein Klokkerhaug og Håkon Pharo.

Vi ønsker alle brukere av frimurer.no en riktig god jul og et godt nytt år i 2019.

Vi minner også om at møtekalendere for 2019 er lagt ut, og oppfordrer brødrene til å abonnere på de logene som er aktuelle. 

Julehilsen fra Arne Lie 
Redaktør

Denne utgaven av KONTAKT et større sidetall enn vanlig. Det at vi har gått over til å produsere og distribuere bladet digitalt har gitt mulighet til lengre artikler med frimurerisk innhold. Etter hvert vil vi i hovedsak legge ut nyhetsstoffet på hjemmesiden mens det er ferskt, og i større grad satse på refleksjoner og lengre artikler i KONTAKT. Vi håper du vil bli fornøyd med endringene. I redaksjonen er vi svært takknemlig for tilbakemelding

 LES BLADET HER

Vi i redaksjonen ønsker deg en god og fredelig jul og et godt nytt år!

Med vennlig broderlig hilsen
Per Arvid Tellemann
redaktør

Brødre fra følgende loger vil bli forfremmet på møtet:

St. Johannesloger

St. Andreasloger

St. Clemens

Akershus

Kolbein

Oscar

Borgen

 

Passeren

Rosebladet nummer 3-2018 ligger tilgjengelig for nedlastning under denne artikkelen. 

Vi gleder oss til å høre en konsert med piano og gitar - og en god stund sammen med gode venner. 

Velkommen til god mat og god underholdning.

Fine reisetilbud! Alle pensjonerte brødre og enker etter brødre er hjertelig velkommen.

Medlemskap koster ikke noe. Man betaler kun for:

Et varmt måltid og kaffe. For tiden kun kr 170,-

Kjære brødre!
Torsdag 13.desember kl. 18:00 (merk tiden) er det atter tid for Murskjeens tradisjonsrike Julemøte. Hjertelig og broderlig velkommen!
En aldeles utmerket anledning til å senke skuldrene i den hektiske førjulstid.
Broderlig hilsen
Lars Swanstrøm, Aftenens Ordførende Mester

MEDDELELSER:
Murskjeen inviterer til juletrefest lørdag 19. januar 2019 kl. 15:00.
Flere detaljer vil komme. Gaver til utlodningen: Vi trenger gaver til utlodningen! Fint om du kan gi oss ditt bidrag. Det kan gis til Br. Skattmester i forbindelse med Murskjeens møter. Alle er velkomne. Ta med familie og venner!

I nærvær av 330 brødre, hvorav 40 utenlandske gjester, ble Ragnar Tollefsen installert som ny Stormester i Den Norske Frimurerorden.

Det var en tydelig rørt Stormester som lovet brødrene at han nå tar fatt på den viktige oppgaven som ligger foran ham med ydmykhet og glede. «Det har vært mange lærerike år for meg» sa Tollefsen, og understreket at vi aldri er utlærte som frimurere. En av de første oppgavene han vil ta fatt på er å utnevne Ordenens ledelse.

Avtroppende Stormester Tore Evensen ønsket sin etterfølger lykke til – og oppfordret alle brødrene til å ta med seg tro, håp og kjærlighet i sine liv utenfor logen.

På vegne av besøkende utenlandske brødre hilste den svenske Stormester Anders Strömberg vår nye Stormester velkommen, og så frem til et godt samarbeide på tvers av landegrensene.