Møtekalender for Bodø Stewardsloge 2024

Bodø Stewardsloge Nr. 603

Møtekalender for 2024

Møtested: Rensågt. 28, Bodø 2024 VII grad VIII grad
Januar K 25 
Februar D 22 
Mars 14 
Oktober 24 
November 14 
Desember 12 

1000134 Møtene begynner: kl. 18.30, Høytidsdag og Julemøte kl. 18.00

Ingen spesielle møter lagt inn ennå. Se matrikkelen.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 141, 8005 BODØ Telefon: 75521313 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Første Ceremonimester 91513623
Første Sekretær 92636188
Ordførende Mester S1 95900300

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden