Møtekalender for Finnmark Kapitel Broderforening 2024

Finnmark Kapitel Broderforening Nr. 815

Finnmark Kapitel Broderforening

Møtekalender for 2024

Møtested: Ormegressveien 4, Alta 2024 VII grad VIII grad IX grad
Februar 14 ABø
April 11 
September 19 

Møtene begynner: kl. Kl. 18.30.

Ingen spesielle møter lagt inn ennå. Se matrikkelen.

Kontaktinformasjon

Postadresse: c/o Terje Arnulf Johansen, Ternesvingen 8, 9512 Alta Telefon: 90 27 36 10

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 94807146
Ordførende Broder 90273610
Sekretær 45015416

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden