Valdisholm St. Johannes broderforeningNr. 302

Valdisholm St. Johannes broderforening

Vis møtekalender for Valdisholm Johannes br.forening

Valdisholm St. Johannes Broderforening ble stiftet 17. november 1977 på Mysen med St. Johanneslogen Sirius som moderloge. Bakgrunnen var at det i mange år hadde ulmet en tanke blant frimurere i Indre Østfold om å danne en lokal studiegruppe eller en broderforening. Årsaken var at mange brødre hadde lang vei å reise for å komme på møter i sine egne loger. Innvielsen ble foretatt av Ordførende Mester i Loge Sirius, Ht. Oppl. br. Oddgeir Hagen-Viskum. Anton Huseby ble installert som broderforeningens første Ordførende Broder. Valdisholm har i dag ca. 160 medlemmer fra 14 ulike loger.

Navnet Valdisholm kommer fra den staselige borgen som stod her på en øy midt i Glomma på 1200-tallet, under den tid Haakon Haakonsson var konge i Norge. Det var derfor et godt forslag å gi den nye broderforeningen navnet Valdisholm. Det er et navn med historiske røtter, antagelig mye eldre enn middelalderen, og et navn med utgangspunkt i en borg gir gode og viktige assosiasjoner. Borg er et svært gammelt ord knyttet muligens til både et befestet sted, det å verne eller redde, og også antagelig et berg, stedet hvor ofte en borg ble anlagt. Ordet kan således i overført betydning minne oss om oppgaver som vi har i frimureriet: Valdisholm St.Johannes Broderforening skal være et sted til vern om verdier som vi vet er sentrale og viktige.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden