Møtekalender for Hålogalands deputasjonsloge for Lofoten 2024

Hålogalands deputasjonsloge for Lofoten Nr. 480

Møtekalender for 2024

Møtested: Vestfjordgt. 80, Svolvær 2024 IV/V grad
Januar 26 K
Februar 23 GH
April øA
Oktober
November 22 RMø

Møtene begynner: kl. 18.30

Ingen spesielle møter lagt inn ennå. Se matrikkelen.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 331, 8300 SVOLVÆR Telefon: 76071889 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 90189640
Ordførende Mester 90132373
Sekretær 91125307

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden