Møtekalender for St. Johanneslogen Gustav t.d. ledende Stjerne 2021

St. Johanneslogen Gustav t.d. ledende Stjerne Nr. 103

Møtekalender for 2021

Møtested: Gamle Kirkeplass 5, Drammen 2021 I grad II grad III grad
Januar KD - 13 C - 20 C 27 C
Februar 10 C - 17 C C 24 C
Mars 17 CS 10 C 24 C
April 14 DGH - 28 C 21 C
Mai
Juni 16 CPW
September C - 15 C - 22 FD C 29 C
Oktober ACø - 20 C 27 C
November C - 17 C 10 C 24 C
Desember C - CMø

Møtene begynner: kl. 18.30, Høytidsdag og Julemøte kl. 18.00.

Spesielle møter

  • 03.01.21, kl. 16:00: Juletrefest
  • 12.02.21, kl. 18:30: Festaften med ledsager. Skreiaften.
  • 03.03.21, kl. 18:30: Åpent informasjonsmøte for fremmed søkende, familie, venner og andre interesserte. Arrangeres i samarbeid med Nøkkelen. Dette må avklares nærmere.
  • 02.06.21, kl. 18:30: Utvidet kollegiemøte, laksemiddag
  • 13.10.21, kl. 18:30: Besøk til Loge Kolbein i Oslo. Ikke møte i Drammen. Dette må avklares.
  • 01.11.21, kl. 18:30: Minneloge, alle grader. Avholdes av, og med embetsverk fra, St. Andreaslogen De fire Roser.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Gamle Kirkeplass 5, 3019 Drammen Telefon: 32895755 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 40402171
Ordførende Mester 90685841
Sekretær 93471122

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Selv om vi er i en annerledes situasjon nå, vil vi med tiden vende tilbake til normale tilstander, da vi igjen kan gå i Logen.
For å skape tilgang, tilvekst og fornyelse er vi avhengige av nye ledd i vår broderkjede. Loge Gustav og Nøkkelen i Drammen inviterer derfor til digitalt informasjonsmøte for potensielle søkere med faddere, mandag 22.3.2021 kl. 18.30.
Møtet vil foregå på teams/ zoom. Forhåndspåmelding gjøres skriftlig til respektive OM i Loge Gustav () eller Nøkkelen ().

Ved evt spørsmål kan vi kontaktes på telefon:
Roar Ask (Gustav): 906 85 841
Jan Ove Gudem (Nøkkelen): 910 01 487

Vennlig og broderlig hilsen
Roar Ask & Jan Ove Gudem