St. Johanneslogen Gustav t.d. ledende Stjerne Nr. 103

Møtekalender for 2017

Møtested: Gamle Kirkeplass 5, Drammen

 2017 I grad II grad III grad
Januar 11 CK - 18 C 25 C
Februar C - 15 C C 22 C
Mars C - 15 DGH - 29 CS C - 22 C
April C 26 C
Mai C - 10 
Juni 21 CPW
September C - 20 DF 13 DC 27 C
Oktober ACø - 11 C - 18 C 25 C
November D - 15 CS - 29 C C 22 C
Desember CMø

Møtene begynner: kl. 18.30, Høytidsdag og Julemøte kl. 18.00.

Spesielle møter

  • 15.01.17, kl. 16.00: Juletrefest
  • 31.01.17, kl. 17:30: Sangforeningens åremålsdag(117 år).
  • 05.02.17, kl. 11:00: Kyndelsmesse Bragernes kirke, kirkekaffe i logen. Ansvar Nøkkelen
  • 17.02.17, kl. 18:00: Festaften med ledsager
  • 23.04.17, kl. 16:00: Sangforeningen: Felleskonsert i Bragernes kirke 16.00 + Lunsjservering i Riddersalen kl 12.00.
  • 08.05.17, kl. 18:30: Besøk til Halvdan svarte, møte I grad
  • 07.06.17, kl. 18:30: Utvidet kollegiemøte, laksemiddag
  • 07.10.17, kl. 18:00: Festaften, loge Gustav tdl Stjerne, 140 år
  • 06.11.17, kl. 18:30: Minneloge, alle grader, i regi av De fire Roser.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Gamle Kirkeplass 5, 3019 Drammen Telefon: 32895755 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 95201008
Ordførende Mester 95756052
Sekretær 93471122

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.