Møtekalender for St. Johanneslogen Gustav t.d. ledende Stjerne 2023

St. Johanneslogen Gustav t.d. ledende Stjerne Nr. 103

Møtekalender for 2023

Møtested: Gamle Kirkeplass 5, Drammen



 2023 I grad II grad III grad
Januar 11 KD - 18 C 25 C
Februar C - 15 C C 22 D
Mars C - C - 22 C 15 C 29 C
April 12 C - 26 GH
Mai
Juni 21 CP
August 30 C
September D 14 C 27 C
Oktober FD - 11 ACø 25 C
November CSHALVDANSVARTE - 29 DJUNIORLOGE C 22 C
Desember CMø

Møtene begynner: kl. 18.30, Høytidsdag og Julemøte kl. 18.00.

Spesielle møter

 • 04.01.23, kl. 18:00: 1. mannsmøte, ikke vanlig loge.
 • 08.01.23, kl. 16:00: Juletrefest
 • 10.02.23, kl. 18:30: Skreiaften med ledsagere.
 • 15.03.23, kl. 18:30: Felles møte i grad II med Loge Nøkkelen. Loge Gustav har embedsverket.
 • 27.04.23, kl. 18:30: Åpent informasjonsmøte for fremmed søkende, familie, venner og andre interesserte. Arrangeres sammen med Loge Nøkkelen.
 • 08.05.23, kl. 18:30: Vi besøker Loge Halvdan Svarte på Hønefoss.
 • 07.06.23, kl. 18:30: Utvidet kollegiemøte, laksemiddag.
 • 23.08.23, kl. 18:00: Filmkveld med dokumentaren Terra Masonica.
 • 14.09.23, kl. 18:30: Felles møte med Loge Nøkkelen. Loge Nøkkelen har embedsverket.
 • 27.09.23, kl. 18:30: Felles møte i grad III med Loge Nøkkelen. Påmelding til møtet. Loge Gustav har embedsverket.
 • 18.10.23, kl. 18:30: Loge Gustav besøker Loge Kolbein i Oslo og deres grad II-møte. Ikke møte i Drammen.
 • 08.11.23, kl. 18:30: Felles møte i grad II med Loge Nøkkelen. Loge Gustav har embedsverket.
 • 29.11.23, kl. 18:30: Juniorloge 29.11.2023.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Gamle Kirkeplass 5, 3019 Drammen Telefon: 32895755 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 40402171
Ordførende Mester 90685841
Sekretær 93471122

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden