Møtekalender for St. Johanneslogen Gustav t.d. ledende Stjerne 2022

St. Johanneslogen Gustav t.d. ledende Stjerne Nr. 103

Møtekalender for 2022

Møtested: Gamle Kirkeplass 5, Drammen 2022 I grad II grad III grad
Januar KD - 12 C - 19 C 26 C
Februar C - 16 C - 23 KD C
Mars C - 16 C - 30 C C 23 C
April GHC - 27 C 20 C
Mai C - 11 
Juni 15 CPW
August 31 C
September 14 C - 21 C C 28 C
Oktober ACø - 19 C 26 C
November FD - 16 CS - 30 C 23 C C
Desember CMø

Møtene begynner: kl. 18.30, Høytidsdag og Julemøte kl. 18.00.

Spesielle møter

  • 09.01.22, kl. 16:00: Juletrefest
  • 08.06.22, kl. 18:30: Utvidet kollegiemøte, laksemiddag.
  • 12.10.22, kl. 18:30: Åpent informasjonsmøte for fremmed søkende, familie, venner og andre interesserte.
  • 07.11.22, kl. 18:30: Minneloge, alle grader. Avholdes av De Fire Roser, med embetsverk fra Loge Gustav.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Gamle Kirkeplass 5, 3019 Drammen Telefon: 32895755 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 40402171
Ordførende Mester 90685841
Sekretær 93471122

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden