Møtekalender for St. Johanneslogen Gustav t.d. ledende Stjerne 2024

St. Johanneslogen Gustav t.d. ledende Stjerne Nr. 103

Møtekalender for 2024

Møtested: Gamle Kirkeplass 5, Drammen 2024 I grad II grad III grad
Januar 10 DK - 17 C - 31 C 24 C
Februar C - 21 C - 28 C 14 C
Mars D - 20 C 13 C
April C - 10 DHG 24 C
Mai 23 C
Juni 19 CP
August 28 C
September C - 11 C 25 C
Oktober C - CøA - 16 FD - 23 C 30 C
November CSHALVDANSVARTE 28 C 20 C
Desember CMø

Møtene begynner: kl. 18.30, Høytidsdag og Julemøte kl. 18.00.

Det er påmelding til taffel i Gustav innen kl 1200 på tirsdag.
Klikk her og fyll ut påmeldingsskjema.

Spesielle møter

 • 07.01.24, kl. 18:30: Juletrefest.
 • 09.02.24, kl. 18:30: Skreiaften med ledsagere.
 • 14.02.24, kl. 18:30: Felles møte i grad II med Nøkkelen. Loge Gustav stiller embedsverk.
 • 25.04.24, kl. 18:00: Åpent informasjonsmøte for fremmed søkende, familie, venner og andre interesserte. Arrangeres sammen med Loge Nøkkelen.
 • 23.05.24, kl. 18:30: Felles møte i grad II med Nøkkelen. Loge Nøkkelen stiller embedsverk.
 • 27.05.24, kl. 18:30: Vi besøker Loge Halvdan Svarte på Hønefoss.
 • 05.06.24, kl. 18:30: Utvidet kollegiemøte, laksemiddag.
 • 21.08.24, kl. 18:30: Filmkveld/Foredrag
 • 25.09.24, kl. 18:30: Felles møte i grad II med Nøkkelen. Loge Gustav stiller embedsverk.
 • 04.11.24, kl. 18:30: Minneloge, alle grader. Avholdes av De Fire Roser.
 • 13.11.24, kl. 18:30: Åpent informasjonsmøte for fremmed søkende, familie, venner og andre interesserte. Arrangeres sammen med Loge Nøkkelen.
 • 28.11.24, kl. 18:30: Felles møte i grad II med Nøkkelen. Loge Nøkkelen stiller embedsverk.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Gamle Kirkeplass 5, 3019 Drammen Telefon: 32895755 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 40402171
Ordførende Mester 90685841
Sekretær 93471122

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden