Møtekalender for Hamar Stewardsloge 2024

Hamar Stewardsloge Nr. 605

Møtekalender for 2024

Møtested: Østregt. 54, Hamar 2024 VII grad VIII grad X grad
Januar K 22 
Februar 19 
Mars D 18  11 
April 22  13  - 13 
Mai
September - 30 A
Oktober 14  - 28 
November 18 
Desember M

Møtene begynner: kl. 18.30, Høytidsdag og Julemøte kl. 18.00 (Høytidsdag)

Spesielle møter

  • 03.01.24, kl. 18:30: Kollegiemøte
  • 14.02.24, kl. 18:30: Seminar VIII grad, foredrag v/ Thor Bergby. Foredragets tittel "Fra I grad til VIII grad - utviklingen av vårt indre"

Kontaktinformasjon

Postadresse: Østregt. 54, postboks 236, 2317 HAMAR Telefon: 62550480 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Første Ceremonimester 95240812
Første Sekretær 41537248
Ordførende Mester S1 90041081

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden