Møtekalender for Hamar Stewardsloge 2018

Hamar Stewardsloge Nr. 605

Møtekalender for 2018

Møtested: Østregt. 54, Hamar 2018 VII grad VIII grad
Januar 15 K 29 
Februar 12 
Mars 19 
April D - 23 
Mai
August 27 
September 10 
Oktober 15  29 
November 19 
Desember M

Møtene begynner: kl. 18.30, Høytidsdag og Julemøte kl. 18.00 (Høytidsdag)

Spesielle møter

  • 24.09.18, kl. 18:30: Møte i X grad
  • 07.10.18, kl. 18:30: Kirkegang i Furnes kirke m/ kirkekaffe
  • 05.11.18, kl. 18:30: Minneloge
  • 21.11.18, kl. 18:30: Fordelingsmøte i Hamar Frimurerloger. Alle embedsmenn møter.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Østregt. 54, postboks 236, 2317 HAMAR Telefon: 62550480 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 95876795
Sekretær 41537248

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.