Om møtekalendersystemet

Informasjon om møtekalendersystemet på frimurer.no, med tips om hvordan du kan få mest mulig ut av systemet.

Samtlige loger og møter er lagt inn i databaser. Dvs. at informasjonen kan brukes på forskjellige måter, mer fleksibelt enn tidligere:

Geografisk oversikt over loger

Vi har også tidligere hatt en geografisk oversikt over loger, men denne var laget manuelt. Den var heller ikke komplett.

Nå er listen komplett, og lister opp alle steder der logemøter finner sted. Når du klikker på et logenavn i den geografiske oversikten kommer du til angjeldende loges møtekalender.

loger-meny

geografisk-oversikt

Søk etter logemøter

Denne funksjonen lar deg søke etter et logemøte.

Funksjonen finnes ved å klikke på link i venstre meny:

loger-meny-soek

Du kan søke på følgende kriterier:

  • Dag
  • Måned
  • Grad
  • Sted

Du velger selv om du vil fylle ut en eller flere av feltene før du trykker søk.

Resultatet er en liste over logemøter:

soek-grader

Link til møtekalenderen for den enkelte loge

Link til møtekalender for hver enkelt loge, broderforening og frimurergruppe finnes på den enkelte enhets side i venstre kolonne. I tillegg vil det være en link på logens forside. For de som ikke har lagt inn mer informasjon vises møtekalenderen direkte på logens forside.

logemeny

vis-motekal

Passerte møter vises i grå farge

En detalj i møtekalendrene er at møter som har passert, vi vises i grå farge. Dette skjer automatisk og bør gjøre det enklere å se når neste møte finner sted:

moeter-markert-graa

Sist redigert lørdag, 04 desember 2021 02:23

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden