Intendanturen

Tidligere kalt Drapiarius. Sannsynligvis avledet av å drapere, som betyr å ordne tøyer til bekledning eller interiørdekorasjoner, i folder.

Intendantur er den fagmyndighet innen det militær som ordner forpleining, bekledning, visse former for utrustning, drivstoff, brensel samt kvarter- og kontormateriell. I Norge har hver av de tre forsvarsgrener sin intendantur.

I Den Norske Frimurerordens Intendantur holder de brødre til som har oversikt over prydelser og utstyr som brukes i logen. De sørger også for at loger utenfor Oslo også får det de trenger av utstyr.

Intendanturen består av Storintendant, Overintendant, vikar for Overintendant, Første Intendant samt en eller flere medhjelpere.
Alle som jobber i Intendanturen er ulønnet, men gleden og miljøet er god motivasjonsfaktor. De produserer en del utstyr selv, men kjøper også inn i fra utlandet. Årlig avholdes møter med de andre nordiske lands intendantur om egenproduksjon eller felles innkjøp, for å holde omkostningene så lave som mulig.

Skulle du være så uheldig å miste eller ødelegge noen av dine prydelser, er Intendanturen stedet. De vil kunne tilby deg nye eller brukte for en rimelig penge. Skulle du inneha en logering som enten er blitt for liten eller stor, er de også behjelpelig med dette.

Her er en liten oversikt over ting som kan kjøpes hos Intendanturen:

  • Sverd med og uten slire.
  • Gaveeske med manskjett- og skjorteknapper.
  • Mappe til dine prydelser.
  • Slips, hansker og vanter.

Intendanturen finner du i Stamhuset.

Medlemmene i Intendanturen er:

Storintendant Helge Eriksen har hovedansvaret for driften og kontakten med leverandører.

Overintendant Arne W. Pedersen har ansvaret for innkjøp, utsendelse og fakturering.

Sist redigert tirsdag, 13 oktober 2020 15:56

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden