Møtekalender for St. Johanneslogen Regulus 2019

St. Johanneslogen Regulus Nr. 116

Møtekalender for 2019

Møtested: Giskegt. 12, Ålesund 2019 I grad II grad III grad
Januar CK - 25 A 21 C
Februar 11 
Mars GHC 18 C
April C
Mai C
Juni 17 P
September FC - 30 C 16 
Oktober 28 C 14 C
November C 17 C
Desember M

Møtene begynner: kl. 19.00, Høytidsdag og Julemøte kl. 18.30.

Ingen spesielle møter lagt inn ennå. Se matrikkelen.

Kontaktinformasjon

Postadresse: P.b. 241, 6004 ÅLESUND Telefon: 90500555 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 91586690
Ordførende Mester 90719600
Sekretær 91317513

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

St. Johanneslogen Regulus i Ålesund, som ble grunnlagt 30. januar 1924 med 68 medlemmer, feiret sitt 90 årsjubileum 27. januar i år. Antallet aktive betalende brødre er nå 288 og Regulus er således den største logen i Møre og Romsdal.

Frimureriet kommer til Ålesund

I matrikkelen for 1851 står det oppført at tre firmurerbrødre var bosatt i Ålesund, alle ansatt ved Ålesund Tollsted. I 1874 var det fire frimurerbrødre i Ålesund som meldte seg inn i Bergen Broderforening, og da denne gikk over til en selvstendig Loge i 1875, meldte ytterligere tre personer, denne gang kjøpmenn fra byen, seg inn i Ordenen.

I 1880 årene begynte disse brødrene å samles til frimureriske samtaler, hvilket etter hvert førte til at det ble tatt opp flere brødre fra Ålesund i Ordenen. I 1890 bosatte broder Fredrik Theodor Lorentzen fra St. Johanneslogen Leoparden seg i Ålesund som distriktslege, noe som fikk stor betydning for den videre utvikling. Han tok umiddelbart del i det frimureriske arbeidet som fantes i byen.

I 1899 sendte br. Lorentzen, på vegne av 17 brødre, brev til St. Johanneslogen Nordlyset i Trondheim med ønske om å få etablere en broderforening i Ålesund. Logedirektoriet fant for tiden ikke å kunne anbefale søknaden. Ny søknad ble sendt i 1906, en søknad som Ordenens Stormester da anbefalte.