I julemøtet 2. desember i Haakon tdg Hjelm vart brødrene si merksemd retta mot br Trygve Nagel Dahl, då han mottok logen sitt Honnørteikn av OM Karl Sandvik. Det var stort oppmøte i salen og blant anna fleire brødre frå Bergen og Haugesund hadde teke turen denne kvelden. Det vart ei høgtidsam oppleving når ein tydeleg glad broder Trygve fekk fortent honnør, tildelingsbrevet innramma og nål på brystet.

I grunngjevinga frå Provincialmeisteren står mellom anna dette: