Møtekalender for St. Johanneslogen Haakon t.d. gyldne Hjelm 2019

St. Johanneslogen  Haakon t.d. gyldne Hjelm Nr. 158

Møtekalender for 2019

Møtested: Almåsvegen 2, Stord



 2019 I grad II grad III grad
Januar 15 KD - 29 H
Februar 12  - 26 
Mars - 20 STAVANGER 12 
April 23 
Mai D
September 10 F 24 
Oktober HGSD - - 22  15 
November SFELLESM 19 
Desember

Møtene begynner: I og II gr. kl. 18.30
Høytidsdag og Julemøte kl. 18.00

Ingen spesielle møter lagt inn ennå. Se matrikkelen.

Kontaktinformasjon

E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 99583265
Ordførende Mester 95265928
Sekretær 91185854

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

I julemøtet 2. desember i Haakon tdg Hjelm vart brødrene si merksemd retta mot br Trygve Nagel Dahl, då han mottok logen sitt Honnørteikn av OM Karl Sandvik. Det var stort oppmøte i salen og blant anna fleire brødre frå Bergen og Haugesund hadde teke turen denne kvelden. Det vart ei høgtidsam oppleving når ein tydeleg glad broder Trygve fekk fortent honnør, tildelingsbrevet innramma og nål på brystet.

I grunngjevinga frå Provincialmeisteren står mellom anna dette: