Møtekalender for Vestfold og Telemark Kapitel Broderforening 2019

Vestfold og Telemark Kapitel Broderforening Nr. 801

Vestfold og Telemark Kapitel Broderforening

Møtekalender for 2019

Møtested: Vestfold 2019 VII grad VIII grad IX grad X grad
Januar 17 BGHK(HORTEN)
Februar 18 Ø(TøNSBERG)
Mars 14 Ø(SKIEN)
April 24 Ø(NOTODDEN)
Mai Ø(SANDEFJORD) 20 Ø(LARVIK)
August 21 Ø(SANDEFJORD)
September 18 Ø(NOTODDEN)
Oktober AØ(LARVIK)
November 14 Ø(SKIEN)
Desember 16 MØ(LARVIK)

Møtene begynner: kl. Kl. 18.30. Høytidsdagen kl.18.00.

Møteadresser:
Horten - Nordre Enggt. 7
Larvik- Jegersborggt. 11
Notodden - Telegt. 5
Sandefjord - Peder Bogensgt. 2 A
Skien - Holbergsgt. 23
Tønsberg - Kammegt. 4

Spesielle møter

 • 17.01.19, kl. 18:30: Møtested: Horten (torsdag). Stadfestelse av embetsmenn, Årsberetning og regnskap
 • 18.02.19, kl. 18:30: Møtested: Tønsberg (mandag)
 • 14.03.19, kl. 18:30: Møtested: Skien (torsdag)
 • 24.04.19, kl. 18:30: Møtested: Notodden (onsdag)
 • 07.05.19, kl. 18:30: Møtested: Sandefjord (tirsdag)
 • 20.05.19, kl. 18:30: Møtested: Larvik (mandag)
 • 21.08.19, kl. 18:30: Møtested: Sandefjord (onsdag)
 • 18.09.19, kl. 18:30: Møtested: Notodden (onsdag)
 • 07.10.19, kl. 18:00: Møtested: Larvik (mandag). Høytidsdag
 • 14.11.19, kl. 18:30: Møtested: Skien (torsdag)
 • 16.12.19, kl. 18:30: Møtested: Larvik (mandag). Julemøte

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 253, 3251 Larvik Telefon: 33078330 E-post:

Møteadresser:
Horten - Nordre Enggt. 7
Larvik - Jegersborggt. 11
Notodden - Telegt. 5
Sandefjord - Peder Bogensgt. 2a
Skien - Holbergsgt. 23
Tønsberg - Kammegt. 4

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 46509747
Sekretær 90868298

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.