Vestfold og Telemark Kapitel BroderforeningNr. 801

Vestfold og Telemark Kapitel Broderforening

Vis møtekalender for Vestfold og Telemark Kapitel Broderforening

Vi er så heldige å ha Norges eldste Kapitel Broderforening i vårt område. Den ble stiftet i 1963 med daværende sogneprest i Hedrum Rolf Selvig som første Ordførende Broder.

Nåværende Stormester Ragnar Tollefsen var OB fra 1987 til 1995. I denne perioden var han også en drivende kraft for å få en Stewardloge til Vestfold. Slik ble også den første Stewardlogen utenfor Oslo i Landslogen stiftet 

i Sandefjord. Broder Ragnar fikk imidlertid et ultimatum fra daværende Stormester Knuterud om at da måtte Kapitel Broderforeningen nedlegges. Svaret fra Ragnar var at da ble det ingen Stewardloge i Vestfold og Telemark. Dette forteller om hvor viktig nåværende Stormester mente Broderforeningen var for utvikling og forståelse av frimureriet. Stormester Knuterud bøyde av og siden har Sandefjord Stewardloge og Vestfold og Telemark Kapittel Broderforeningen utfylt hverandre.

Etter hvert fikk Kapitel Broderforeningen også Ritualer for IX- og X grad slik at det nå også holdes møter i disse gradene. Gjennom årene har Ritualene i alle grader fra VII til X grad fått stadig forbedringer. Dette gjør at man, bortsett fra gradspasseringer, opplever et fullverdig møte i graden. Høydepunktet i et hvert møte er foredraget som erstatter gradspasseringen. Det er utrolig hvor mye kunnskap og forståelse disse foredragsholderne besitter. Foredragsholderen får ikke holde på mer enn 25. minutter. Det legges vekt på at disse møtene, som avsluttes med middag og kaffe, skal være ferdig før kl. 10.00, slik at vi alle skal komme hjem i rimelig tid selv med noe reisevei. 

Møtene er spredd til alle logene i Vestfold og Telemark. Her i Horten har vi det første møte i hvert år. Det foregår i VII grad. Embedsverket består av brødre fra alle St. Johanneslogene i Vestfold og Telemark. For tiden er tre av våre brødre med.

Det er alltid noen av oss som kjører til disse møtene. For dere som ikke er så mye rundt er det også en god mulighet til å oppleve andre logehus. Det ville glede meg om flere av dere ville bli med.

Innsikt i de høyere grader øker også forståelsen og gleden av møtene i de lavere grader!

De neste møtene er VII grad i Tønsberg 7.sept. og Larvik 28. sept.

Tekst: Roar Jalland

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden