Møtekalender for St. Johanneslogen Olaf Kyrre t.d. gyldne Kjæde 2018

St. Johanneslogen Olaf Kyrre t.d. gyldne Kjæde Nr. 122

Møtekalender for 2018

Møtested: Stamhuset, Nedre Vollgt. 19, Oslo 2018 I grad II grad III grad
Januar KD - 12  26  19 
Februar - 16 D
Mars DS - 16 GHD - 23 W
April 13 
September F - 21  14  28 
Oktober - 12  - 19  26 
November 16  - 30  23 
Desember D - 14 M

Møtene begynner: kl. 18.30, Høytidsdag og Julemøte kl. 18.00.

Spesielle møter

  • 12.10.18, kl. 18:30: Dette er et fellesmøte med Rosene, som vi besøker denne kvelden !

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 506 Sentrum, 0158 OSLO Telefon: 22479506 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 94824820
Ordførende Mester 98074090
Sekretær 90540739

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Ja, slik er det mange historier som begynner, så også denne...

Det var i årene omkring 1875 at noen menn satte seg ned, i den hensikt å stifte en frimurerloge. På denne tid var landet preget av sterke nasjonalistiske følelser, og på den politiske arena var man sterkt splittet i synet på hvilken tilknytning Norge skulle ha til Sverige i tiden fremover. Disse strømningene kom også til uttrykk når arbeidet med å stifte den fremtidige logen skulle gjøres. Mennene som satt samlet hadde hørt at enhver frimurerbroder måtte avlegge troskapsløfte til den svenske kongen, og da man ikke ønsket å gjøre dette ville man stifte en frimurerlosje utenfor det svenske systemet. Blant de menn som ønsket å stifte en frimurerlosje sto bokhandler Albert J. Lange sentralt. Hans virke ga tilgang til mye frimurerisk litteratur, og med bakgrunn i dette ble det utarbeidet lover og ritualer.