Møtekalender for St. Johanneslogen Olaf Kyrre t.d. gyldne Kjæde 2019

St. Johanneslogen Olaf Kyrre t.d. gyldne Kjæde Nr. 122

Møtekalender for 2019

Møtested: Stamhuset, Nedre Vollgt. 19, Oslo 2019 I grad II grad III grad
Januar KD - 18  25  11 
Februar - 15  - 22 SGH
Mars - 22  D - 29 
April - 12 W - 26 
September FD - 13  - 20 ABø 27 
Oktober - 18  - 25  11 
November - 22  - 29  15 
Desember 13 M

Møtene begynner: kl. 18.30, Høytidsdag og Julemøte kl. 18.00.

Spesielle møter

  • 25.10.19, kl. 18:30:

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 506 Sentrum, 0158 OSLO Telefon: 22479506 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 94824820
Ordførende Mester 98074090
Sekretær 90540739

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Ja, slik er det mange historier som begynner, så også denne...

Det var i årene omkring 1875 at noen menn satte seg ned, i den hensikt å stifte en frimurerloge. På denne tid var landet preget av sterke nasjonalistiske følelser, og på den politiske arena var man sterkt splittet i synet på hvilken tilknytning Norge skulle ha til Sverige i tiden fremover. Disse strømningene kom også til uttrykk når arbeidet med å stifte den fremtidige logen skulle gjøres. Mennene som satt samlet hadde hørt at enhver frimurerbroder måtte avlegge troskapsløfte til den svenske kongen, og da man ikke ønsket å gjøre dette ville man stifte en frimurerlosje utenfor det svenske systemet. Blant de menn som ønsket å stifte en frimurerlosje sto bokhandler Albert J. Lange sentralt. Hans virke ga tilgang til mye frimurerisk litteratur, og med bakgrunn i dette ble det utarbeidet lover og ritualer.