Møtekalender for Røros St. Andreas frimurergruppe 2021

Nr. 566

Røros St. Andreas frimurergruppe

Møtekalender for 2021

Møtested: Ann-Magritt-veien 50, Røros 2021 IV/V grad VI grad
Februar D
Mars 22 D
Oktober 11 D
November 29 D

Møtene begynner kl. 19.00

Ingen spesielle møter lagt inn ennå. Se matrikkelen.

Kontaktinformasjon

Postadresse: c/o St. Johanneslogen Morgenstjernen, postboks 266, 7374 Røros Telefon: 928 92 496 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Sekretær 92892496