Ordenens kanselli

Medarbeiderne Stamhuset i Oslo vil avvikle sommerferie i perioden fra og med 26. mai 2017 til og med 13. august 2017.

Det betyr at de fleste kontorer stort sett er stengt i perioden og det kan være svært vanskelig å komme frem på telefonen. E-post er noe "sikrere" og vil bli lest sporadisk.

Storsekretariatet og Medlemskontoret vil være tilgjengelig for henvendelser både pr. e-post (og delvis pr. telefon) i hele perioden. Listen med de direkte telefonene finnes nest bakerst i Matrikkelen.

Postkontoret (Arkivet) vil være åpent for inn- og utgående post en dag pr. uke.

Resepsjonen vil være stengt med unntak av de perioder da det er byggearbeider i huset. Resepsjonen vil dessuten være åpen som vanlig i forbindelse med planlagte møter, som f. eks. Leopardens møte 19. juni 2017.

Kantinen i T35 er også stengt det meste av sommeren.

Brødre som har sitt daglige virke i Stamhuset kan bruke sine kontorer som vanlig og alle adgangskort vil fungere.

Stormesteren har i Det Store Råd 26. mai 2016 godkjent en ny versjon av Lover for den Norske Frimurerorden.

Den nye versjonen blir foreløpig ikke trykket i bokform, men er lagt ut på MIN SIDE (uten forskrifter) slik at alle brødre kan lese de oppdaterte lovene.

Den siste trykte versjonen av lovene kom i 2010 og er foreldet når det gjelder detaljer. Hovedinnholdet og hovedbudskapet er imidlertid ikke endret og boken kan i hovedsak fortsatt brukes.

Mandatet for lovrevisjonen var å gjennomgå de eksisterende lover og fremlegge forslag til endringer og forenklinger. De lovbestemmelser som er blitt vedtatt etter 2010 måtte rimelig nok også tas med.

Utover dette skulle det ikke foretas «materielle» endringer, man skulle altså ikke endre lovenes innhold og spesielt ikke i de to første kapitlene.

Siktemålet med arbeidet var å gi lovene en helhetlig og logisk oppbygging, harmonisere bestemmelsene og bidra til forenkling. Målet var også å flytte detaljbestemmelser ut av lovene til forskrifter, slik at selve lovverket kunne bli mer robust. Det er enklere å endre en forskrift enn en lovparagraf.

Først litt om Ordenens felles medlemssystem: FriSak

Som mange av brødrene vet har det i de siste årene skjedd en rivende utvikling av vårt felles medlemssystem, FriSak.

Fra å være en ren database med registreringer av brødrenes personlige data, gradsutvikling og embeder, er FriSak etter hvert blitt mye mer. Etter at Stormesteren i begynnelsen av 2013 bestemte at FriSak skulle være Ordenens felles system for medlemsadministrasjon, har flere nye funksjoner er kommet til.