Møtekalender for St. Johanneslogen Carl Johan 2019

St. Johanneslogen Carl Johan Nr. 150

Møtekalender for 2019

Møtested: «Logegården» - Nordre Enggate 7, Horten 2019 I grad II grad III grad
Januar 10 K - 24 D
Februar 28 GH C - 14 C
Mars 14 C
April S - 25 
Mai W
Juni - 20 PS
September F - 26  19 
Oktober 10  - 24 N
November 21 
Desember 12 øM

Møtene begynner kl. 18.30. III gr. kl. 18.00 Høytidsdag og Julemøte kl. 18.00.

Spesielle møter

 • 03.01.19, kl. 17:00: Engere og utvidet kollegiemøte
 • 31.01.19, kl. 16:30: Rigging (1630-1830) og trening (1830-2030) III grad.
 • 07.03.19, kl. 18:30: Trening II grad
 • 21.03.19, kl. 18:30: Informasjonsmøte for fremmed søkende.
 • 28.03.19, kl. 18:30: Trening I grad.
 • 11.04.19, kl. 18:30: Instruksjonsmøte I. Talende embeder.
 • 23.05.19, kl. 18:30: Samling for Johannes-brødre med faddere (Grad I,II,III)
 • 29.08.19, kl. 17:00: Utvidet kollegiemøte og trening I.
 • 01.09.19, kl. 11:00: Kirkegang i Løvøy kapell, og kirkekaffe i Logegården.
 • 12.09.19, kl. 18:30: Trening II.
 • 03.10.19, kl. 18:30: Trening Høytidsdag.
 • 31.10.19, kl. 18:30: Rigging III grad + Trening.
 • 28.11.19, kl. 18:30: Informasjonsmøte fremmed søkende.
 • 05.12.19, kl. 18:30: Trening, julemøte.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 42, 3191 HORTEN E-post: Kontortid: Torsdag og lørdag fra kl. 11.00 til 12.00

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 91667997
Ordførende Mester 90262238
Sekretær 99744154

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

St. Johanneslogen Carl Johan har i tillegg til Horten sitt naturlige nedslagsfelt i området som strekker seg fra Sande i nord og til Tønsberg i syd - med Våle, Revetal og Ramnes i vest.

Fra 1999 har Loge Carl Johan holdt til i Logegården i Nordre Enggt.7. Eiendommen drives som et aksjeselskap hvor Odd Fellow og Frimurerne eier 50 % hver. Foruten en logesal hvor de formelle møter finner sted, inneholder Logegården selskapslokaler som også leies ut på fri basis. Fire forskjellige logeforeninger benytter lokalene. Foruten Frimurene omfatter dette både en mannsloge og en kvinneloge fra Odd Fellow, og en loge fra Maria-ordenen. Hver loge har sine faste møtedager. Carl Johan møtes på torsdager.

Vi minner om "Ludvigs kafè" hver lørdag i Logegården i Horten fra kl. 10.30 - 12.00.

Vafler, kaffe og broderlig samvær for brødre og deres nærmeste.

Pengene som samles inn går til Ludvigs små og store prosjekter i Logegården i Horten.

Vår loge, St. Johanneslogen Carl Johan, har etablert en gruppe brødre som vi velger å benevne "Broderkontakt".


Horten ble ladested i 1858 og kjøpstad i 1907 etter at det ved kgl. res. i 1818 ble besluttet at det på stedet skulle anlegges ny hovedstasjon for Marinen. Det var fra før ingen tettbebyggelse på Hortenstangen.