St. Johanneslogen Carl Johan har i tillegg til Horten sitt naturlige nedslagsfelt i området som strekker seg fra Sande i nord og til Tønsberg i syd - med Våle, Revetal og Ramnes i vest.

Vi minner om "Ludvigs kafè" hver lørdag i Logegården i Horten fra kl. 11.00 - 13.00.

Vafler, kaffe og broderlig samvær for brødre og deres nærmeste.

Pengene som samles inn går til Ludvigs små og store prosjekter i Logegården i Horten.

Vår loge, St. Johanneslogen Carl Johan, gjør deg med dette oppmerksom på at det er etablert en gruppe brødre som vi velger å benevne "Broderkontakt".


Horten ble ladested i 1858 og kjøpstad i 1907 etter at det ved kgl. res. i 1818 ble besluttet at det på stedet skulle anlegges ny hovedstasjon for Marinen. Det var fra før ingen tettbebyggelse på Hortenstangen.