En åpen orden

En åpen orden
   
| | Foto: |

Tidligere var frimureriet omgitt av total taushet både om dets formål og midler.

I dag informerer gjerne Den Norske Frimurerorden om Ordenens oppbygging, mål og mening, slik at alle kan få et inntrykk av hva det arbeides med i frimureriet. Det tillegges også vesentlig betydning at brødrenes livsledsagere har kjennskap til hva logen står for, og at det er flere aktiviteter som involverer disse.

Frimurerordenen er ingen sekt, og enda mindre en kirke eller en erstatning for denne.

Lukket, men ikke hemmelig

Den Norske Frimurerorden er lukket, i den forstand at dens møter og rituellle innhold (læresystemet) ikke er åpne for andre enn medlemmene. Ordenen i seg selv er ikke en hemmelig organisasjon.

Derimot er Frimurerordenens læresystem «lukket». Frimureriet er en livslang skole hvor man arbeider seg gjennom gradene. Hver grads innhold er lukket inntil frimureren selv har hatt anledning til å ta standpunkt til spørsmål og utfordringer som er knyttet til hver ny grad.

Frimureriet med sine symboler og ritualer bygger først og fremst på opplevelser. Disse oppfattes forskjellig og vil variere fra person til person. Den enkeltes opplevelse vil bli ødelagt hvis andre på forhånd forsøker å gi sitt bilde av en opptagelse eller en forfremmelse til en høyere grad. Derfor er ordenens ritualer, tegn og symboler hemmelige, slik at enhver frimurerbroder skal møte sin opptagelse eller forfremmelse uten å vite hva det inneholder. Dette er utelukkende av pedagogiske hensyn. Alt annet om frimureriets formål og ordenens oppbygning og organisasjon er offentlig tilgjengelig.

Åpenhet om medlemskapet

Den Norske Frimurerorden er ikke en hemmelig orden. Den trer åpent frem. Medlemsfortegnelsen har lenge vært tilgjengelig for alle, men er det ikke lengre som følge av GDPR og personvernlovgivning. Våre lover for Den Norske Frimurerorden kan leses av alle. Det fremgår av disse at det frimurersystem det arbeides etter har sin basis i den kristne tro. Det dreier seg således om en legmannsorden på kristent grunnlag, men innenfor denne ramme kreves det ingen tilslutning til særskilte dogmer eller bekjennelser.

Det enkelte medlem oppfordres til å være åpen om sitt medlemskap.

 

Slik blir du medlem

Sist redigert mandag, 09 september 2019 17:37

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden