Frimurernes Sangforening Oslo

Frimurernes Sangforening Oslo er en sammenslutning av Frimurernes Sangforening Oslo, stiftet i 1842 og Frimurernes Sangforening Polarstjernen, stiftet i 1917.

Koret er Norges eldste kor og har ca. 25 aktive sangere. I forbindelse med Sangforeningen fylte 150 år i 1992 ble det utgitt en Jubileumsbok.

Sangforeningen har et høyt aktivitetsnivå. I tillegg til å bistå med sang i 7 Johannesloger, Landslogen og Fiducia i Stamhuset besøker vi jevnlig også Loger utenfor Oslo. Vi samarbeider også med Frimurernes Orkester i forbindelse med felles konserter.

Vi er alltid interessert i å rekruttere nye sangere. Hvis du liker å synge og har lyst til å lære mer, så kan medlemskap i Sangforeningen være noe for deg. Vår dirigent kan lære deg mye om sangteknikk og musikkforståelse. Vi forventer ikke at nye medlemmer skal kunne synge etter noter, men det er selvsagt ingen ulempe. Sangøvelse er hver torsdag kl.18.00 i 3 etg. Stamhuset,  der vi også har et eget sangerrom med bl.a. hyggelig sosial samling før og etter øvelsene.

Sangforeneningen deltar på de nasjonale sangerstevnene for frimurerkor som avholdes hvert 5. år. Sangforeningen skulle delta på Landsangerstevnet i 2020 i Bodø, som pga. corona-epidemien ble utsatt til 2022. Her er reportasje i Frimurerbladet (s. 30-40) om stevnet og om korets fremføring.

Dirigent for koret fra 2019 Espen Erdal (til venstre i bildet), har sin utdanning fra Bergen lærerhøgskole, Østlandets Musikkonservatorium og Norges musikkhøgskole. Han er utdannet sanger, sangpedagog og musikkterapeut. Han har lang erfaring både som sanger og kordirigent. Som kordirigent har han hatt konserter i flere byer i Europa og USA.

 

Historiebok om Sangforeningen: "Et tilbakeblikk - De første 150 år"

-

100-åring i koret: Roald Normann Dølven (22.02.1922 - 20.08.2022)

-

musikalsk

- "Frimurernes musikaliske hemmeligheter"

- Wolfgang Amadeus Mozart (1756 -1791 var frimurer.
Hans siste opera ble "Die Zauberflöte" (Tryllefløyten), som også ble en filmversjon fra Ingmar Bergman (1918-2007); "Trollflöjten" -  "The musical secrets of Mozart's Magic Flute" - Et utdrag -  Plakat for visning av den.

Minnetale i 1792

- Georg Friedrich Händel (1685-1759): "Messias" - Mirakelet i musikkhistorien!

-

Styret

Harald Sundin   formann   tlf. 93029065  
Knut Roger Olafsen   viseformann   tlf. 95984518  
Bjørn Willy Berg   sekretær   tlf. 90949440    
Terje Solheim   sekretær   tlf. 99000986   tersolh@online.no
Svein-Aage Wulff   kasserer   tlf. 92057042  
John Langrind   styremedlem   tlf. 90914280  
Emil Cristoffer Thue   vara   tlf. 99000986  
Lasse Moer   vara   tlf. 90517201  

 

Vår verveplakat i Stamhuset:
Verveplakat

 

 

 

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden