Frimurernes Sangforening Oslo

Frimurernes Sangforening Oslo er en sammenslutning av Frimurernes Sangforening Oslo, stiftet i 1842 og Frimurernes Sangforening Polarstjernen, stiftet i 1917.

Koret er Norges eldste kor og har ca. 40 aktive sangere.

Sangforeningen har et høyt aktivitetsnivå. I tillegg til å bistå med sang i 7 Johannesloger, 2 Andreasloger, Landslogen og Fiducia i Stamhuset besøker vi jevnlig også Loger utenfor Oslo. Vi samarbeider også med Frimurernes Orkester i forbindelse med felles konserter, noe som vi sangerbrødre setter stor pris på.

Vi er alltid interessert i å rekruttere nye sangere. Hvis du liker å synge og har lyst til å lære mer, så kan medlemskap i Sangforeningen være noe for deg. Vår dirigent kan lære deg mye om sangteknikk og musikkforståelse. Vi forventer ikke at nye medlemmer skal kunne synge etter noter, men det er selvsagt ingen ulempe dersom du kan det. Sangøvelse er hver torsdag kl.18.30 i 3 etg. Stamhuset, der vi også har et eget sangerrom til bl.a. hyggelig sosial samling i for- og etterkant av øvelsene.

Sangforeneningen deltar på de nasjonale sangerstevnene for frimurerkor som avholdes hvert 5. år. I 2015 var dette i Stavanger kulturhus. Her er fellessang med ca 400 sangere fra dette stevnet: Slavekoret fra operaen Nebukadnesar av Giuseppe Verdi.

I forbindelse med Sangforeningen fylte 150 år i 1992 ble det utgitt en Jubileumsbok. Denne er fortsatt å få kjøpt dersom du er interessert mannskorbevegelsens historie.

I 1876 ble «Foreningen Til Fattige Børns Bekledning» stiftet. I våre dager er det i det alt vesentlige offentlige instanser som har overtatt ansvaret for sosial bistand og velferd, men denne foreningen, som er tilknyttet Sangforeningen, men har sitt eget styre, består imidlertid fortsatt og fordeler sine midler til veldedige organisasjoner som for eksempel «Stiftelsen Hudøy Sommerleir» og «Frelsesarmeens Slumsøstre».

Sangforeningen har også et eget Ordenskapitel; «Den Gyldne Munk» stiftet på Bygdøy 4. mars 1893. Ordenskapitelet har sitt eget styre som sørger for at ordenspromosjonene får sin rettmessige – og viktige – del i Sangforeningens liv og historie.

 

Styret:

Eivind Dankertsen   formann   tlf. 975 75 403  
Knut Løkke   viseformann   tlf. 908 58 204    
Knut Roger Olafsen   sekretær   tlf. 959 84 518   k
Svein Åge Wulff   kasserer   tlf. 920 57 042    
Dagfinn Rosnes   dirigent   tlf. 456 91 993  
Bjørn Berg   styremedlem   tlf. 909 49 440    
Einar B. Andreassen   varamann   tlf. 991 62 881    
Leif Morten Larsen   varamann   tlf. 412 48 731