ST. EYSTEINS HONNØRTEGN

Onsdag 13. mai 2020 ble broder Inge Gøran Roel tildelt St. Andreaslogen St. Eysteins Honnørtegn. På grunn av den spesielle tiden vi er inne i ble dette foretatt i en lukket og verdig seremoni i St. Johanneslogen Olavslysets lokaler på Verdal. Representert var ledelsen i Trondhjems Provincialloge, St. Andreaslogen St. Eystein, St. Johanneslogen Olavslyset og Innherred St. Andreas Frimurergruppe.

Broder Inge ble opptatt til frimurer i Innherred Deputasjonsloge, under St. Johanneslogen Nordlyset, 8. september 2008, på Levanger, og ble med som en av grunnleggerne av Olavslyset når denne ble opprettet i oktober samme år. Inge ble tildelt Olavslysets Honnørtegn 13. desember 2019 for sin ekstraordinære innsats der.

Tildelingen skjer med særlig bakgrunn i Inges arbeide for St. Eysteins St. Andreas Frimurergruppe på Innherred. I innstilingen til honnørtegnet finner vi mere om bakgrunnen for tildelingen: “Broder Inge Gøran Roel har gjennom en årrekke vært en aktiv embetsmann i St. Eystein, og han har vært en aktiv og drivende kraft i Innherred St. Andreas Frimurergruppe som leder og inspirator. Langt over det man normalt kan forvente av en embetsmann. Inges personlig varme og humor smitter over på brødrene. Mange er de brødre som er blitt tatt under hans vinger når de har kommet på sine første møter etter opptaket i St. Eystein, og de har alle blitt godt fulgt opp inne på Innherred.”

Som Olavslysets Ordførende Mester Arne Dalen påpekte, Inge har personlig sørget for å få i gang, og organisere et aktivt St. Andreasfrimureri på Innherred. Dette til veldig mange brødres, han selv inkludert, store glede.

Vi gratulerer en kjær broder med honnørtegnet!

Den Lysende Skotske St. Andreaslogen St. Eystein inviterer til St. Andreaslørdag, 14. mars.

Dette er ett endags seminar om St. Andreasfrimureriet for brødre med minst VI grad.

Vi setter stemningen kvelden før, fredag 13. mars 2020 med dette arrangementet:

Midnattsgudstjeneste i Nidarosdomen, landets nasjonalhelligdom kl 23.00 ledet av Ordenens Høyeste Prelat Ingar Samset. Denne gudstjenesten er åpen for alle.  

Solist: Are Hembre Kantor: Øivind Netland

Husk penger til kollekten – ingen påmelding til Midnattsgudstjenesten

PROGRAM – ARRANGEMENT LØRDAG 14. MARS

07.45 Dørene åpnes for registrering og betaling for lunch og drikke.

Foredrag i storsalen i andre etasje. Laveste grad er VI grad.

08.30 Musikkinnslag – Storsalen - v/Torstein Siegel

08.40 «En hilsen fra Den Lysende Skotske St. Andreaslogen St. Eystein» Arnt Erik Svensson, Ordførende Mester 

08.45 Foredrag I: Representant for Den Norske Frimurerorden

09.30 Foredrag II: Kristian Drage: Med hjerte i hjertet av frimureriet  

10.20 Musikkinnslag i St. Johannessalen – Solist: Are Hembre Kantor: Torstein Siegel        

10.25 Kaffe og kjeks i Rococosalen      

10.45 Foredrag III: Gunnar Nyström   

11.45 Magisk innslag v/ magiker Kåre Svingen            

12.00 Lunch – roastbeefsmørbrød og varme småpoteter.

13.00 Minikonsert i storsalen med NIDAROSDOMENS GUTTEKOR Kantor: Øystein Løvli

Nidarosdomens Guttekor er Norges eldste guttekor. De deltar regelmessig ved gudstjenester i Nidarosdomen og holder en rekke konserter rundt i Norge, Europa, Nord-Amerika og Asia. Koret regnes som et av de ledende guttekorene i internasjonal sammenheng. Opprinnelsen til koret finner vi allerede på 1100-tallet da stenhuggernes sønner fikk undervisning av prestene i Nidarosdomen og som til gjengjeld måtte synge i gudstjenestene. 

 13.30 Foredrag IV: Jørund O. Gustavsen presenterer forskning av helt ny dato.

14.15 Foredrag V: Andreas Önnerfors, Copiale Manuskript

15.15 Kaffe i Hjørnestua og Peisestua                                         

15.30 Foredrag VI: Ingar Samset går i dybden på deler av ritualene. 

 16.30 Avslutning med takk til foredragsholdere, og alle de som har bidratt til denne dagen.

Antrekk for dagen: pen fritid

Bindende påmelding til andreaslørdagen sendes til:

E-post:  eller på tekstmelding/telefon: +47 92 66 02 83

Siste frist for påmelding er torsdag 12. mars 

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden