Møtekalender for St. Andreaslogen St. Eystein 2019

St. Andreaslogen St. Eystein Nr. 403

Møtekalender for 2019

Møtested: Frimurerlogen, Kongensgt. 3, Trondheim 2019 IV/V grad VI grad
Januar 10 KD - 17 C - 24 C 31 C
Februar C - 14 C - 21 C 28 D
Mars C - 14 C - 21 C 28 C
April C - 11 DZ
August 31 C
September CF - 12 C - 19 C 26 C
Oktober C - 10 C - 17 C - 24 C 31 C
November C - 14 F - 29 ACø - 30 R 21 C
Desember C - 12 CM

Møtestart kl. 19.00.
Høytidsdag kl. 18.00.
Julemøte kl. 19.00.

Spesielle møter

  • 03.01.19, kl. 19:00: Utvidet kollegiemøte, alle embetsmenn, faste og vikarer, samt andre interesserte brødre med minimum IV/V°
  • 06.01.19, kl. 18:00: Øvelse gjør mester! Embedsverket har ritualøvelse i IV/V°.
  • 29.08.19, kl. 18:00: Utvidet kollegiemøte, for alle embetsmenn, faste og vikarer og øvrige interesserte brødre med minimum IV/V°
  • 03.11.19, kl. 19:00: Minneloge i I°, under regi av Trondhjems Provincialloge.
  • 29.11.19, kl. 10:00: OM-møte for St. Andreaslogene i Norge.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 308, 7011 TRONDHEIM Telefon: 92 66 02 83 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 92424442
Ordførende Mester 47286559
Sekretær 92660283

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.