Møtekalender for St. Andreaslogen St. Eystein 2018

St. Andreaslogen St. Eystein Nr. 403

Møtekalender for 2018

Møtested: Frimurerlogen, Kongensgt. 3, Trondheim 2018 IV/V grad VI grad
Januar 11 K - 18 C 25 C
Februar C - D - 15 C 22 D
Mars C - C - 15 C 22 C
April C - 12 C - 19 DZ R
September FD - 13 C - 20 D
Oktober C - 11 C - 18 C 25 C
November C - C - 15 C - 29 ACø 22 C
Desember C - 13 CM

Møtestart kl. 19.00.
Høytidsdag kl. 18.00.
Julemøte kl. 19.00.

Spesielle møter

  • 04.01.18, kl. 19:00: Embedsmannsmøte
  • 30.08.18, kl. 19:00: Utvidet kollegiemøte, alle embetsmenn, faste og vikarer, samt andre interesserte brødre med minimum IV/V°
  • 04.11.18, kl. 19:00: Minneloge i I°, under regi av Trondhjems Provincialloge.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 308, 7011 TRONDHEIM Telefon: 957 23 387 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 92424442
Ordførende Mester 47286559
Sekretær 97523387

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.