Møtekalender for St. Johanneslogen Corona Borealis 2019

St. Johanneslogen Corona Borealis Nr. 137

Møtekalender for 2019

Møtested: Hvedingsgate 5, Harstad 2019 I grad II grad III grad
Januar K 25 
Februar
Mars 22 
April GH 26 
Mai 10 
Juni 14 W
September F 20 
Oktober
November - N 15 
Desember

Møtene begynner: kl. 18.30, Høytidsdag og Julemøte kl. 18.00.

Ingen spesielle møter lagt inn ennå. Se matrikkelen.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 41, 9405 HARSTAD Telefon: 77063920 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 91759950
Ordførende Mester 91819320
Sekretær 91664242

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Fredag 4.januar var det møte med stadfestelse av embedsverk samt instruksjonsloge i Corona Borealis.

Etter stadfestelsen av det nye embedsverket holdt PM Svein Klokkerhaug aftenens instruksjon med følgende tema: "Litt om Polarstjernelogenes historie"

Da vi ikke har noen Polarstjerneloge i vår Provins, var det med stor interesse mange både yngre og eldre brødre deltok på møtet. Instruksjonen ble levert med god innlevelse og mange brødre fikk nok med seg mange nye elementer. Interessen var så stor at det etter møtet, under taffel og kaffe, ble diskutert elementer fra instruksjonen. Ekstra artig var det at br Klokkerhaug fant elementer fra logen i Trondhjem under den ikke seremonielle avslutningen av kvelden, en arv fra tiden vår loge var under Trondhjems Provincialloge. Brødrene fikk høre noen ekstra tanker rundt avslutningen: «Det meldes det siste kvarter».