Torsdag inviteres det til Murskjeens siste møte i dette vårsemesteret. 

I tillegg har vi valg på ny Delegert Mester. Kandidatene er i alfabetisk rekkefølge: Kjetil Bakke, Morten Persen og Vidar Brundtland Steder. Møt opp og fyll salen - la oss sammen gi vår støtte til de brødre som stiller til valg. Et viktig valg for vår loge.

Hjertelig velkommen!
Med broderlig hilsen,
Truls Berger, Aftenens Ordførende Mester

MEDDELELSER:
Torsdag 24. mai inviterer vi igjen til en vandring på Vår Frelsers gravlund
Murskjeens Sommeravslutning 9. juni