Kjære Murskjebrødre
Førstkommende torsdag skal vi arrangere et litt uvanlig møte, nemlig en Juniorloge i Mestergraden. Det blir altså et møte med bare III grads brødre som embedsmenn – bortsett på Deputert Mesters plass. Et ikke stadfestet – men et spennende embedsverk! Våre faste embedsmenn vil kun være bisittere. Møtet skal gjennomføres som et vanlig møte i III grad, og med tilsagte recipiender – men uten opptagelse i vanlig forstand. Jeg tror aftenens recipiender vil være godt kjente for brødrene.

Vi gjennomførte for 3 år siden et lignende møte i I grad, og som den gang, håper jeg at denne spesielle logekvelden skal bidra til å styrke felleskapet, og å bringe logen nærmere våre yngre brødre. Her er det mange som har lest seg opp på sine respektive ritualdeler og øvd på gjennomføringen i lengre tid. Nå på torsdag vil de altså få prøve dette ut på et virkelig møte.

Brødrene anmodes om å møte opp for å bidra til at dette blir et varmt og godt møte, og ikke minst vil de som skal fungere for aller første gang, trenge støtte fra en godt befolket sal. Vær velkommen til en torsdagskveld med litt andre aktører enn vanlig, hyggelig samvær og felles refleksjon!

Broderlig hilsen
Emil Øveraasen, Ordførende Mester

MEDDELELSER:.
Utenlandsturen 2019 Roma 24. - 28. mai