St. Johanneslogen St. Olaus t.d. gyldne Murskje Nr. 133

Møtekalender for 2017

Møtested: Stamhuset, Nedre Vollgt. 19, Oslo

 2017 I grad II grad III grad
Januar K - 19  26  12 
Februar - GH - 23  16 
Mars S - 16  - 30  D - 23 
April 20  - 27 F
September - 21  28  14 
Oktober - 12 S - 26 W 19 D
November D - 23 DF 16  - 30 
Desember A - 14 M

Møtene begynner: kl. 18.30, Høytidsdag og Julemøte kl. 18.00.

Spesielle møter

 • 05.01.17, kl. 18:30: Stadfestelse Embedsmenn
 • 16.01.17, kl. 18:00: Utvidet kollegiemøte - Alle embedsmenn med vikarer møter
 • 21.01.17, kl. 18:30: Juletrefest. -
 • 09.02.17, kl. 18:30: Regnskap og Årsberetning
 • 13.02.17, kl. 18:00: EKM - Engere kollegiemøte
 • 02.03.17, kl. 18:30: Besøk fra St. Nikolas Til Det Gyldne Anker
 • 03.04.17, kl. 18:30: Besøk til Astra
 • 31.08.17, kl. 18:00: Utvidet kollegiemøte Nåværende og tidligere embedsmenn
 • 18.09.17, kl. 18:30: EKM
 • 09.10.17, kl. 18:30: Besøk til Sarpsborg St. Niklas
 • 12.10.17, kl. 18:30: Besøk fra ASTRA
 • 19.10.17, kl. 18:30: Instruksjon III grad
 • 26.10.17, kl. 18:30: Veteranloge
 • 06.11.17, kl. 18:30: Minneloge alle grader
 • 09.11.17, kl. 18:30: Ledsager Loge. Nærmere informasjon kommer.
 • 23.11.17, kl. 18:30: Instruksjons- Valgloge.
 • 07.12.17, kl. 18:00: Høytidsdag begynner kl. 18.00
 • 11.12.17, kl. 18:00: EKM
 • 14.12.17, kl. 18:00: Julemøte begynner kl. 18.00

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 506 Sentrum, 0158 OSLO Telefon: 22479509 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 99260961
Ordførende Mester 90570992
Sekretær 41223859

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.