Kjære Murskjebroder.
Hjertelig og broderlig velkommen til Muskjeens tradisjonsrike Julemøte den 12 desember kl 18:00 (merk tiden). Jeg lover dere et innholdsrikt møte. Det bør være mulig å finne noen assosiasjoner mot vår Julehøytid i det? Vi ser vel alle frem mot at lyset igjen skal vinne tid mot mørke i det skiftet som finner sted i slutten av desember. Jeg håper mange av dere finner veien til vårt møte hvor jeg også kan love dere førjulsstemning, musikk, syngende brødre, broderlig varme og levende lys. Da dette er årets siste møte benytter jeg anledningen til også å takke for logeåret og ønsker en riktig God Jul til de av dere som ikke får deltatt på møtet.
Broderlig hilsen
Truls Berger, Aftenens Ordførende Mester

Kjære Murskjebroder.
Jeg vil takke for den store opplevelsen hver og en av dere ga meg på Murskjeens høytidsdag torsdag. Jeg håper også du hadde en flott høytidsdag! Jeg fikk dessverre ikke hilst ordentlig på alle jeg hadde håpet å hilse på. Det får jeg imidlertid tid til på vårt tradisjonsrike julemøte torsdag 12. desember. Merk tiden kl 18:00. Jeg gleder meg allerede! Jeg slutter meg til vår gode broder Truls´ ord. Hjertelig og broderlig velkommen!
Broderlig hilsen
Lars Swanstrøm, Ordførende Mester

Gode Murskjebroder.
Nå er det kun 3 møter igjen før vi avslutter dette semesteret, og forhåpentligvis går en fin sommer i møte – med lange lyse dager og netter. Nettopp derfor kan det være bra å få med seg semesterets siste møte i II grad. Torsdag er det en gylden mulighet til å få litt påfyll – til å tenke over hva vi skal bruke disse «late» sommerdager til. Vi bør jo benytte dem vel!
Jeg gleder meg til å se dere på torsdag!
Med broderlig hilsen
William Schmidt, Aftenens Ordførende Mester

MEDDELELSER:
Mandag 8. april arrangeres tur til Astra, Sandefjord
Murskjeens Sommeravslutning 2019
Torsdag 23. mai inviterer vi igjen til en vandring på Vår Frelsers gravlund