St Johanneslogen Ultima Thule i Hammerfest avholdt sitt siste møte i vårsemesteret mandag 28. mai. Stormesteren med følge og Deputert Provincialmester fra Tromsø Provincialloge deltok sammen med brødre fra Tromsø, Alta, Skjervøy og Hammerfest – totalt 48 brødre.

Ultima Thule betyr fra gammelt av «Landet lengst mot nord», men i denne sammenheng oversettes det med «Logen lengst mot nord».

For et så stort møte i Ultima Thule-målestokk var det mye logistikk som måtte på plass.

Førstefadder, og for anledningen gjestetaler, måtte allerede kvelden før ta Hurtigruta til Hammerfest. Her ble han møtt kl 05.30 av Ordførende Mester, som etter en liten prat i logens lokaler kjørte ham til Kvalsund, en halv times kjøretur unna.

Stormesteren med følge tok først fly fra Oslo til Alta, noe som bare tar ca. to timer. Hadde han tatt flyet andre veien hadde han vært i Roma. Deretter kjørte en broder dem fra Alta til Hammerfest, en strekning på 15 mil over fjellet, som bare tok ca. 2 timer.

Før logemøtet startet ble det tid for en tur på sjøen med en gammel veteran lokalbåt, Mårøy. Den gikk rundt øya Håja og passerte industri- og pengemaskinen Melkøya på retur. God og interessant informasjon ble gitt av lokale brødre. Fra Melkøya går det en LNG-tanker hver fjerde dag med en verdi på ca 250 millioner kroner på kjølen.

Logemøtet samlet de fleste brødrene i Hammerfest og de møtte en opplagt og inspirerende Stormester. Et Stormesterbesøk er historisk og en stor opplevelse for den enkelte loge og den enkelte broder. Brødrene ser dette som en stor inspirasjon til sitt arbeid på sin personlige utvikling. Logemøtet ble avviklet på en fin og stilig måte, med et godt motivert og trenet embedsverk. Brødrene fikk da også behørig med gode ord fra Stormesteren.

I Stormesterens følge deltok Storceremonimester Bjørn Tore Solheim og Storsekretær Harald Øien.

 

Mandag 13.april besøkte Ordenens Stormester Tore Evensen, St. Johanneslogen Ultima Thule i Hammerfest.

I hans følge deltok StS Even Bjugn, StCM Bjørn Tore Solheim og Dep PM Børje Kajander.

Møtet ble gjennomført med stil. Ekstra hyggelig var det at også sangere fra Alta-logen Polarlys deltok sammen med kantor Ivar Heide fra Harstad.

Før møtets start ble det tid til et interessant besøk i Isbjørnklubben.

Her ble det gitt god orientering om byens historie.

Både Stormesteren og hans følge fra Oslo, ble høytidelig slått til riddere av Isbjørnklubben!

 

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden