En humanitær orden

Det å vise barmhjertighet og medmenneskelighet er en skyldighet for ethvert menneske, men det påligger frimureren å være spesielt årvåken på dette område. Det foretas regelmessig innsamlinger til støtte og hjelp for medmennesker som har behov for en håndsrekning.

Ordenens Fellesgave

Det er også en gang i året innsamling til Ordenens Fellesgave til et formål eller en institusjon som bør tilgodeses spesielt, f.eks. Frelsesarmeen, «Åpen Kirke»-ordning, Røde Kors, Døvesaken, Spesielt Syke Barn osv.

Den Norske Frimurerorden representert med loger og broderforeninger i de fleste byer og i mange tettsteder i Norge.

 

Slik blir du medlem

Sist redigert lørdag, 11 februar 2017 01:51