Ved brødrenes frie valg ble mandag 9. april Deputert Mester, Birger Johansen, med 72,8% av de 81 avlagte stemmer, valgt til Bøgens 18. Ordførende Mester. Han etterfølger Ove-Jørgen Moen som har vært i embedet siden 2. mai 2011. Stormesterens Prokurator Ragnar Tollefsen vil være Installasjonsforretter.