Møtekalender for Christiania Provincialloge 2024

Christiania Provincialloge Nr. 704

Møtekalender for 2024

Møtested: Stamhuset. Nedre Vollgt. 19, Oslo



 2024 VII grad VIII grad IX grad X grad
Januar - DNSL - 16 D 23  30 
Februar 20  13 DNSL - 27 
Mars SANDEFJORD - 11 HAMAR - 12  - 19 D
April - 23 DNSL 16  - 23 SANDEFJORD - 13 HAMAR - 13 SYKERITUALE
Mai - - 13  - 15  - 21  HAMAR
August 12  - 14  - 19  - 21  - 22  - 27 D
September 10 DNSL 17  - 24 D
Oktober 15  - 29 WVETERAN SANDEFJORD - - 22 
November A 19  26 
Desember 10 M DNSL HAMAR

Møtestart:
VII grad: 18:30
VIII grad: 18:30 (formøtet presis kl. 16:00)
IX grad: 18:00 (formøtet presis kl 15:45)
X grad: 18:30

Høytidsdag, julemøte og kollegiemøte starter kl. 18:00

Antrekk:
Alle møter med unntak av instruksjonsmøter: Galla
Instruksjonsmøter: Daglig logeantrekk eller Galla

Ingen spesielle møter lagt inn ennå. Se matrikkelen.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Landslogen, Postboks 506 Sentrum, 0158 OSLO Telefon: 940 06 799 E-post: Kontortid: Kontortid: Kl. 09:30 - 14:00 (mandag-torsdag).

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Overceremonimester 99260961
Oversekretær 97563434
Provincialmester 92243786

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden