Møtekalender for Christiania Provincialloge 2023

Christiania Provincialloge Nr. 704

Møtekalender for 2023

Møtested: Stamhuset. Nedre Vollgt. 19, Oslo 2023 VII grad VIII grad IX grad X grad
Januar - 10 DNSL - 31  17  - 19 D 24 
Februar 21  14 SANDEFJORD - 14 DNSL - 27 HAMAR - 28 
Mars 21  - 23 D - 11 OOSH 14  - 21 SANDEFJORD - 28 
April 18 DNSL 11  25 
Mai 23 B - - - DNSL - 10  - 11  - 15  HAMAR
August 14  - 15 DNSL - 16  - 17  - 21  - 22 DNSL - 23  - 24 
September 19  14 D 12 DNSL - 19 SANDEFJORD - 26 
Oktober 17  - 31 W 10  - 24 
November A 21  - 28 DNSL 14  - 16 D - 27 HAMAR
Desember 12 MDNSL

Møtestart:
VII grad: 18.30
VIII grad: 18.30 (formøtet presis kl. 16:00)
IX grad: 18:00 (formøtet presis kl 15:45)
X grad: 18.30

Høytidsdag, julemøte og kollegiemøte starter kl. 18.00

Antrekk:
Alle møter med unntak av instruksjonsmøter: Galla
Instruksjonsmøter: Daglig logeantrekk eller Galla

Ingen spesielle møter lagt inn ennå. Se matrikkelen.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Landslogen, Postboks 506 Sentrum, 0158 OSLO Telefon: 940 06 799 E-post: Kontortid: Kontortid: Kl. 09.30 - 14.00 (mandag-torsdag).

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Overceremonimester 99260961
Oversekretær 97563434
Provincialmester 92243786

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden