Fiducia

Fiducia er et tilbud fra logen til frimurerenker og eldre frimurere til sammenkomster i logens lokaler foruten fellesturer og reiser. Den enkelte loge bestemmer selv hvordan virksomheten skal ordnes. Navnet er hentet fra Ordenens valgspråk.