Møtekalender for Lillehammer St. Andreas Frimurergruppe 2022

Lillehammer St. Andreas Frimurergruppe Nr. 560

Lillehammer St. Andreas Frimurergruppe

Møtekalender for 2022

Møtested: Mathisensgt. 1 C, Lillehammer 2022 IV/V grad VI grad
Mars D
April 21 D
August 25 D
Oktober 13 D

Møtene begynner: kl. 18.30.

Ingen spesielle møter lagt inn ennå. Se matrikkelen.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 266, 2602 LILLEHAMMER Telefon: 91126516 E-post:

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.