Møtekalender for Lillehammer St. Andreas Frimurergruppe 2022

Lillehammer St. Andreas Frimurergruppe Nr. 560

Lillehammer St. Andreas Frimurergruppe

Møtekalender for 2022

Møtested: Mathisensgt. 1 C, Lillehammer 2022 IV/V grad VI grad
Mars D
April 21 D
August 25 D
Oktober 13 D

Møtene begynner: kl. 18.30.

Ingen spesielle møter lagt inn ennå. Se matrikkelen.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 266, 2602 LILLEHAMMER Telefon: 91126516 E-post:

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden