×

Advarsel

JUser: :_load: Kan ikke laste bruker med id: 2

Det Høye Råd (DHR) besluttet 4. april 2003 at en forskningsloge skulle etableres i Norge, og den ble kalt opp etter filosofiprofessor, politiker og broder Niels Treschow (1751-1833).

Forskningslogen Niels Treschow arrangerte sitt første instruksjonsmøte i X grad. Dette fant sted i Stamhuset i Oslo lørdag 14. september. 

Møtet ble gjennomført som et instruksjonskapittel i samarbeid med Nevnden for frimurerisk forskning. 

- Grunnlaget for instruksjonene ligger i vår Ordens tiende grad, som kanskje har den mest komplekse utviklingshistorien av alle gradene innen Det svenske system, og dette gjelder både innhold og organisatorisk plassering. Lenge var graden primært forbeholdt brødre med sentrale embeter, men i løpet av de siste 20-30 årene har graden blitt «demokratisert». I dag kan alle brødre tildeles graden etter omkring 20 års medlemskap. For flertallet av Ordenens brødre blir dermed X grad den siste gradpasseringen man opplever.

Det er derfor naturlig å se X grads innhold som en viktig nøkkel til korrekt tolkning av helheten i Ordenens læreinnhold. Gjennom to instruksjoner kunne seminaret bidra til å øke brødrenes forståelse av graden. Forskningslogens første Ordførende Mester Kaare J. E. Stephensen, presenterte gradens historie og utvikling, mens Ordenens Høyeste Prelat  Ingar Samset, behandlet temaet «Hva er budskapet X-grad?». 

Det hele ble vakkert rammet inn med musikk og et godt embedsverk. 

Forskningslogen Niels Treschow gjennomførte sin høytidsdag og feiret med dette sitt 15. år i Stamhuset i Oslo. 

I møtene som Forskningslogen arrangerer, er det lagt vekt på å presentere relevant frimurerisk forskning. På møtet presenterte Delegert Mester Frank Sæther et foredrag rundt temaet "Hærmesterloger". 

Etter taffelet ble portrettet av Ordførende Mester Leif Endre Grutle avduket. Det er malt av Helene Knoop.

Vi ønsker å minne om Forskningslogen Niels Treschows høytidsdag, lørdag 9. september, kl 14.00 i Ordenens Stamhus.

Det vil bli foretatt installasjon av ny Ordførende Mester i Forskningslogen. Ordenens Stormester har utnevnt Leif Endre Grutle til å overta stolen etter Kjell Juveth Lenngren. Den tiltredende Ordførende Mester vil selv holde et foredrag som belyser hendelsene for 300 år siden, da den første engelske Storlogen ble dannet.

Etter foredraget blir det en aperitiff i Amigeralsalen, før vi går til taffel. Deretter blir det hyggelige samtaler og diskusjoner ved kaffen.

Av hensyn til organisering av møte og taffel ber vi om påmelding til høytidsdagen. Dette i motsetning til det som tidligere er annonsert.
Påmelding skjer via ”Min side” på Frimurer.no.

Lørdag 22. mars 2014 avholdt Forskningslogen sitt annonserte møte i VIII grad. Dette var det første møte i denne graden arrangert av Forskningslogen, og det var derfor en spesiell begivenhet å være vitne til. I tillegg hadde hele 172 brødre fra hele landet møtt opp i Stamhuset denne lørdagen. Med tanke på at møtet kun var åpent for brødre fra VIII grad og høyere, er dette svært gledelig. Det er også det hittil best besøkte møtet i Forskningslogens historie, noe som viser at brødrene søker kunnskap og ønsker å støtte opp om frimurerisk forskning. Salen var stappfull, og brødrene fikk en flott stund med et tilpasset rituale basert på det som benyttes i Kapitel Broderforeninger i VIII grad.

book-natural-history-of-stafford-shireBoken "The Importance of Plot’s Natural History Of Stafford-Shire" fra 1686 inneholder den tidligst nedtegnede informasjonen man har om frimureriet i England. Det er også vurdert som den mest utfyllende rapporten om broderskapet fra slutten av 1600-tallet.

Quatuor Coronatis tidligere Ordførende Mester, Yasha Beresiner har skrevet en artikkel om de opprinnelige Old Charges, dvs de engelske knyttet til Blue Craft (Blue Lodge i England).

quatuor-coronatiHelge Bjørn Horrisland i Forskningslogen Niels Treschow melder om at en god frimurervenn Bob James fra Australia har begått en interessant fremstilling av tilblivelsen av verdens første og fremdeles fremste frimurer forskningsloge: Quatuor Coronati i London:

On the Foundations and Legacy of Quatuor Coronati Lodge of Research by Bro. Bob James, Discovery Lodge of Research, UGL of NSW & ACT, Australia.

forskningsnytt-1-2012Forskningslogen har laget et nyhetsbrev som kalles Forskningsnytt.

Dette skal komme ut jevnlig og vil inneholde informasjon fra logen og samarbeidende grupperinger.

Forskningslogen er organisert direkte under Ordenens Stormester. Målsetningen for Forskningslogen Niels Treschow er å bringe opplysning om frimureriet til Ordenens medlemmer. Gjennom mulighet til studier og innsamling av opplysninger søker Forskningslogen å gi brødrene inspirasjon til å tilegne seg dypere kunnskap og forståelse for hva frimureriet egentlig er.

frimurernes-sangforening-1938Oppsiktsvekkende musikkfunn på Hamar.

Blar vi i den smakfulle jubileumsboka ”DER VEIENE MØTES” fra 2008, om frimureriet på Hamar gjennom 100 år, merker vi oss at det gjennom tidene har vært en omfattende frimurerisk musikkaktivitet i Hedemarksbyen. Kor, ensembler og enkeltpersoner har markert seg, med frimurerkoret som det mest profilerte.

Frimurer forskningsgrupper

Vis artikler

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden