Forskningslogen Niels Treschow inviterer til møte og høytidsdag lørdag 16. november kl 14:00 i Ordenens Stamhus i Oslo.

På møtet vil Ordenens Bannerfører, Tor Anders Bekken Martinsen, holde foredraget: Øyeblikkets betydning - Brødrenes sorg. Om splittelsen av Trondhjems Broderforening i 1881, og de lange skygger.

Antrekk for møte og høytidstaffel er galla med prydelser og skjødeskinn.

Påmelding via «Min side» på Frimurer.no innen 12. november. For tilreisende gjør vi oppmerksom på at betaling for mat og drikke foregår i vestibylen før møtestart.

Nøl ikke med å ta kontakt med oss på e-postadressen: hvis du har problemer med påmeldingen på MinSide

Forskningslogen Niels Treschow i samarbeid med Stavanger Stewardsloge, setter opp historisk loge som ritualskuespill etter Polarstjernelogenes mestergradsrituale fra 1916.

Ritualet for mestergraden til de tidligere Polarstjernelogene var gjenstand for betydelige endringer ved sammenslåingen med Den Norske Frimurerorden i 1947. Forskningslogen vil gjennomføre et skuespill hvor ritualet fra 1916 blir fremvist i sin helhet. Dette fremstår i norsk språkdrakt, slik som det ble vedtatt på Jahresversamlung i Storlogen Zur Sonne i Karlsruhe i 1873.

Embetsverket denne kvelden vil bestå av brødre fra Forskningslogen Niels Treschow og brødre fra Stavangerlogene som sammen vil gi brødrene den opprinnelige avslutningen av Polarstjerneritualet. Ritualet inneholder en rekke andre elementer enn det vi i dag finner i mestergraden. Etter ritualskuespillet blir det vanlig taffel, hyggelige samtaler og diskusjoner ved kaffen.

Mester af Stolen er Forskningslogens Delegerte Mester, Frank E. Sæther.

Møtet er åpent for alle brødre fra og med III grad, også for de som ennå ikke er medlem av Forskningslogen Niels Treschow.

Antrekk er mørk dress og taffelprydelser. Møtet finner sted i Stavanger Stewardsloge sine lokaler i frimurerlogen i Stavanger, Løkkeveien 8.

Påmelding skjer til Stavanger Stewardsloge på e-post  eller ved å ta kontakt med logen på telefon 51 51 10 33.

Forskningslogen Niels Treschow arrangerte sitt første instruksjonsmøte i X grad. Dette fant sted i Stamhuset i Oslo lørdag 14. september. 

Møtet ble gjennomført som et instruksjonskapittel i samarbeid med Nevnden for frimurerisk forskning. 

- Grunnlaget for instruksjonene ligger i vår Ordens tiende grad, som kanskje har den mest komplekse utviklingshistorien av alle gradene innen Det svenske system, og dette gjelder både innhold og organisatorisk plassering. Lenge var graden primært forbeholdt brødre med sentrale embeter, men i løpet av de siste 20-30 årene har graden blitt «demokratisert». I dag kan alle brødre tildeles graden etter omkring 20 års medlemskap. For flertallet av Ordenens brødre blir dermed X grad den siste gradpasseringen man opplever.

Det er derfor naturlig å se X grads innhold som en viktig nøkkel til korrekt tolkning av helheten i Ordenens læreinnhold. Gjennom to instruksjoner kunne seminaret bidra til å øke brødrenes forståelse av graden. Forskningslogens første Ordførende Mester Kaare J. E. Stephensen, presenterte gradens historie og utvikling, mens Ordenens Høyeste Prelat  Ingar Samset, behandlet temaet «Hva er budskapet X-grad?». 

Det hele ble vakkert rammet inn med musikk og et godt embedsverk. 

Forskningslogen Niels Treschow gjennomførte sin høytidsdag og feiret med dette sitt 15. år i Stamhuset i Oslo. 

I møtene som Forskningslogen arrangerer, er det lagt vekt på å presentere relevant frimurerisk forskning. På møtet presenterte Delegert Mester Frank Sæther et foredrag rundt temaet "Hærmesterloger". 

Etter taffelet ble portrettet av Ordførende Mester Leif Endre Grutle avduket. Det er malt av Helene Knoop.

Vi ønsker å minne om Forskningslogen Niels Treschows høytidsdag, lørdag 9. september, kl 14.00 i Ordenens Stamhus.

Det vil bli foretatt installasjon av ny Ordførende Mester i Forskningslogen. Ordenens Stormester har utnevnt Leif Endre Grutle til å overta stolen etter Kjell Juveth Lenngren. Den tiltredende Ordførende Mester vil selv holde et foredrag som belyser hendelsene for 300 år siden, da den første engelske Storlogen ble dannet.

Etter foredraget blir det en aperitiff i Amigeralsalen, før vi går til taffel. Deretter blir det hyggelige samtaler og diskusjoner ved kaffen.

Av hensyn til organisering av møte og taffel ber vi om påmelding til høytidsdagen. Dette i motsetning til det som tidligere er annonsert.
Påmelding skjer via ”Min side” på Frimurer.no.

Her kan du lese Verba Masonica nr. 13-2015. Dette nummeret ble utgitt til Forskningslogens møte i Oslo 17. januar 2015. Temaet for møtet var «Royal Arch kapitlet Dovre», med foredrag av br. Leif Endre Grutle.

Utgitt i forbindelse med Forskningslogen Niels Treschows møte på Oscarsborg 11. april 2015.

Lørdag 19. september 2015 avholdt Forskningslogen Niels Treschow sin 12. høytidsdag. Foredraget ble holdt av Forskningslogens egen Leif Endre Grutle, som fortalte om Royal Arch-kapitlet Dovre i Norge. Tross Oslo Marathon var det mange brødre som hadde funnet veien til Stamhuset denne lørdagen.

Her kan du lese Verba Masonica nr. 11-2015. Dette nummeret ble utgitt til Forskningslogens møte i Bergen 17. januar 2015. Temaet for møtet var «Det Rektifiserte System i Norge», med foredrag av br. Joachim Svela.

Her kan du lese Verba Masonica nr. 10-2014.

Saker i dette nummeret:

  • Ritualer fra 1779 frem fra glemselen.
  • Hvordan det svenske system havnet i Tyskland.
  • Det norske system.
  • FNTs 11. høytidsdag ble feiret på Hamar.
  • Nordisk Forskningskalender.

Les Verba Masonica 10-2014

Frimurer forskningsgrupper

Vis artikler