Forskningslogen Niels Treschow inviterer til møte lørdag 8. september kl 14:00 i Ordenens Stamhus i Oslo. Dette er logens høytidsdag.

Dagens foredragsholder er forskningslogens Delegerte Mester Frank E. H. Sæther, som vil behandle temaet Hærmesterloger

Det ryktes at det i utenlandske loger, og da kanskje særlig i USA, de siste årene har vært mulig for en fremmed søkende å både bli opptatt og motta høyere grader på samme dag. Dette høres kanskje merkelig ut, men det samme er i prinsippet mulig også hos oss, og har skjedd i spesielle tilfeller. Denne underlige praksisen er tuftet på en rettighet som fra gammelt av har vært tillagt frimureriets stormestre, og slike opptagelser har tradisjonelt blitt omtalt som hærmesterloger. Dette spennende fenomenet vil du få vite mer om ved å delta på forskningslogens høytidsdag.

Etter foredraget blir det høytidstaffel, fulgt av hyggelige samtaler og diskusjoner ved kaffen.

Av hensyn til organisering av møtet ber vi om påmelding via ”Min side” på Frimurer.no. Pris for taffel er kr. 260,- (hovedrett og marsipankake til kaffen, drikke betales separat). Betaling foregår i vestibylen før møtestart.

Antrekk er galla med prydelser og skjødeskinn.

Forskningslogen Niels Treschow ønsker å markere 200-årsjubileet for innføringen av Det svenske system i Norge og arrangerer i den forbindelse en medlemstur m/ ledsager til Stockholm.

Vi vil blant annet besøke Rosersberg slott der Hertug Carl av Södermanland og hans kone Hedvig Elisabeth Charlotta bodde i mange år. Hertug Carl var på mange måter grunnleggeren av Det svenske system, så turen vil ha et visst frimurerisk fokus, men programmet vil være av historisk og kulturell art som vil interessere ledsagerne også.

Slottsmiddagen vil være et kulinarisk høydepunkt.

Vi ønsker å minne om Forskningslogen Niels Treschows høytidsdag, lørdag 9. september, kl 14.00 i Ordenens Stamhus.

Det vil bli foretatt installasjon av ny Ordførende Mester i Forskningslogen. Ordenens Stormester har utnevnt Leif Endre Grutle til å overta stolen etter Kjell Juveth Lenngren. Den tiltredende Ordførende Mester vil selv holde et foredrag som belyser hendelsene for 300 år siden, da den første engelske Storlogen ble dannet.

Etter foredraget blir det en aperitiff i Amigeralsalen, før vi går til taffel. Deretter blir det hyggelige samtaler og diskusjoner ved kaffen.

Av hensyn til organisering av møte og taffel ber vi om påmelding til høytidsdagen. Dette i motsetning til det som tidligere er annonsert.
Påmelding skjer via ”Min side” på Frimurer.no.

Her kan du lese Verba Masonica nr. 13-2015. Dette nummeret ble utgitt til Forskningslogens møte i Oslo 17. januar 2015. Temaet for møtet var «Royal Arch kapitlet Dovre», med foredrag av br. Leif Endre Grutle.

Utgitt i forbindelse med Forskningslogen Niels Treschows møte på Oscarsborg 11. april 2015.

Lørdag 19. september 2015 avholdt Forskningslogen Niels Treschow sin 12. høytidsdag. Foredraget ble holdt av Forskningslogens egen Leif Endre Grutle, som fortalte om Royal Arch-kapitlet Dovre i Norge. Tross Oslo Marathon var det mange brødre som hadde funnet veien til Stamhuset denne lørdagen.

Her kan du lese Verba Masonica nr. 11-2015. Dette nummeret ble utgitt til Forskningslogens møte i Bergen 17. januar 2015. Temaet for møtet var «Det Rektifiserte System i Norge», med foredrag av br. Joachim Svela.

Her kan du lese Verba Masonica nr. 10-2014.

Saker i dette nummeret:

  • Ritualer fra 1779 frem fra glemselen.
  • Hvordan det svenske system havnet i Tyskland.
  • Det norske system.
  • FNTs 11. høytidsdag ble feiret på Hamar.
  • Nordisk Forskningskalender.

Les Verba Masonica 10-2014

Her kan du lese Verba Masonica nr. 9-2014.

Saker i dette nummeret:

  • Niels Treschows grunnlovsforslag
  • Stamhustegninger ikke tapt likevel!
  • De ukjente stormestrene
  • Forskningslogens spørreundersøkelse
  • Nordisk Forskningskalender 2014/2015

Les Verba Masonica 9-2014

Her kan du lese Verba Masonica nr. 8-2014.

Frimurer forskningsgrupper

Vis artikler