Her kan du lese Verba Masonica nr. 32-2020
Saker i dette nummeret:

 • Kongelige Carl XIIIs Orden
 • Statsminister og broder Otto Richard Kierulf
 • Aristoteles og frimureriet

Her kan du lese Verba Masonica nr. 31-2020
Saker i dette nummeret:

 • Om provinser innen frimureriet
 • Nordisk forskningskalender
 • Tidlige polarstjernebrødres religiøse tilhørighet
 • Kort om utviklingen av Ordenens lover
 • Forskningsloge i VI grad i Bergen
 • Seminar hos St. Johanneslogen Haakon til de tre Lys

Her kan du lese Verba Masonica nr. 30-2019
Saker i dette nummeret:

 • Polarstjernelogenes jubileumsår
 • Tjenende brødre
 • Nordisk forskningskalender
 • OM-installasjon i Quatuor Coronati
 • Frimurerbladet 70 år
 • Forskningslogens møter høsten 2019
 • Møte i Bergen om frimurerlegender
 • När hände vad?
 • Høytidsdagen 2019

Her kan du lese Verba Masonica nr. 29-2019
Saker i dette nummeret:

 • Forskningsprosjektene våre
 • Nordisk forskningskalender
 • Münter-seminar i Odense
 • Ny Ordførende Mester i Quatuor Coronati
 • Straffen for tyvlytting
 • Forskningslogen til Kristiansund 1. oktober
 • Historisk mestergrad i Stavanger
 • Niels Treschows høytidsdag 16. november

Her kan du lese Verba Masonica nr. 28-2019
Saker i dette nummeret:

 • Frå haltande start til eksplosiv vekst
 • Møte i forskningsgruppen i Bergen
 • Nordisk forskningskalender
 • Musikalsk forskningsmøte i Lillehammer
 • Frimureri i litteratur (og film)
 • Møte og seminar i Bardufoss
 • De siste tiårs frimurerhets

Her kan du lese Verba Masonica nr. 27-2019
Saker i dette nummeret:

 • Et forskningsprosjekt blir til
 • Nordisk forskningskalender
 • Nevnden 70 år
 • «Frimurerhysteriet»

Her kan du lese Verba Masonica nr. 26-2018
Saker i dette nummeret:

 • Forskningslogen Niels Treschow 15 år
 • Norsk innslag i Quatuor Coronati
 • IV/V-gradsseminar i Bodø
 • Logemøte og seminar i Bardufoss
 • Høytidsdag i Forskningslogen Niels Treschow
 • Merkeåret 2018
 • Høytidsdag hos broderfolket
 • Nordisk forskningskalender
 • Forskningslogens møte i Nordlyset

Her kan du lese Verba Masonica nr. 25-2018
Saker i dette nummeret:

 • Våre Stormestere
 • Tur til Stockholm i mai
 • Forskningslogen til Trondheim 22. oktober
 • Nordisk forskningskalender

Her kan du lese Verba Masonica nr. 24-2018
Saker i dette nummeret:

 • Kryptering og frimurerchiffer
 • Boklansering i Uppsala
 • Historisk dag på Mortens Kro
 • Nordisk forskningskalender
 • Svenskt frimureri under 1800-talet
 • Historisk mestergrad i Trondheim ble stor suksess
 • Om forskningsloger og hvorfor ...

Her kan du lese Verba Masonica nr. 23-2018
Saker i dette nummeret:

 • Forskning og formidling er Forskningslogens oppgave
 • Frimurertidsskrifter og periodika
 • Forskningsseminar 20. januar 2018
 • Nordisk forskningskalender 2018
 • Historisk mestergrad i Trondheim lørdag 10. mars
 • Jubileumstur til Stockholm

Frimurer forskningsgrupper

Vis artikler
Side 1 av 2