Møtekalender for St. Andreaslogen Akershus 2019

St. Andreaslogen Akershus Nr. 406

Møtekalender for 2019

Møtested: Stamhuset, Nedre Vollgt. 19, Oslo 2019 IV/V grad VI grad
Januar KC - 14  - 21  - 28 
Februar BURNS - 11  - 25 DGH
Mars S - 11  - 25 
April S - - 15  - 29  S
September - 16 F - 23  18 
Oktober - 14 S - 21  - 28 
November 11  - 18  - 25  13 D
Desember - - 16 AMø 11 

Møtene begynner: kl. 18.30, Høytidsdag og Julemøte kl. 18.00

Spesielle møter

  • 23.01.19, kl. 18:30: Kollegiemøte, 1. menn
  • 29.01.19, kl. 18:30: St. Andreaslogen Akershus besøker St. Andreaslogen Kronen med eget embedsverk
  • 02.02.19, kl. 14:00: Burns Supper
  • 05.03.19, kl. 18:30: St. Andreaslogen Akershus besøker St. Andreaslogen Oppland med eget embedsverk
  • 16.10.19, kl. 17:00: Kollegiemøte, 1.menn kl 17:00. Øvrige embedsmenn kl 18:30.
  • 24.10.19, kl. 18:30: St. Andreaslogen Akershus besøker St. Johanneslogen St. Olaus t.d.t. Hammere
  • 04.11.19, kl. 18:30: Minneloge
  • 18.11.19, kl. 18:00: Andreasdag: Ansvarlig St. Andreaslogen Akershus
  • 22.11.19, kl. 18:30: St. Andreaslogen Akershus besøker St. Johanneslogen St. Olaus t.d.t. Roser

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 506, Sentrum, 0158 OSLO Telefon: 22479502 Fax: 22479574 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 98877018
Ordførende Mester 90034413
Sekretær 41535846

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Roten til det nåværende frimureriet kan spores tilbake til Middelalderen med alle sine kooperasjoner, broderskap, gilder og laug.

Opprettelsen av St. Andreaslogen Akershus

I årene etter 1918 var tilgangen av recipiender til Oscar til den flammende stjerne i største laget, selv om møtenes antall ble øket betraktelig. I flere år var man derfor nødt til å oppta det dobbelte av ordinært antall recipiender. Situasjonen ble løst ved at St. Andreaslogen Akershus ble opprettet og innviet 18. desember 1924.

Den broderforeningen som i 1935 ble opprettet i Østfold, gikk i 1991 med fødselshjelp fra daværende OM Wiggo Ryede Ryhjell over til å være en deputasjonsloge under St. Andreaslogen Akershus og hadde sitt sete i Fredrikstad ledet av Deputert Mester Knut Arvid Astrup.  I 2001 ble deputasjonslogen opphøyet til selvstendig loge under navnet St. Andreaslogen Kronen med broder Astrup som dens første OM. Logen har siden flyttet sitt sete til Moss og ledes i skrivende stund av OM Dag Roar Fjelldal.  SAL Akershus og SAL Kronen opprettholder sine nære bånd med gjensidige besøk hvert år.