Her kan du laste ned og lese stort og smått fra St. Andreaslogen Akershus.

  • Akershusnytt Nr. 3-2020
  • Akershusnytt Nr. 2-2020
  • Akershusnytt Nr. 1-2020

Roten til det nåværende frimureriet kan spores tilbake til Middelalderen med alle sine kooperasjoner, broderskap, gilder og laug.

Opprettelsen av St. Andreaslogen Akershus

I årene etter 1918 var tilgangen av recipiender til Oscar til den flammende stjerne i største laget, selv om møtenes antall ble øket betraktelig. I flere år var man derfor nødt til å oppta det dobbelte av ordinært antall recipiender. Situasjonen ble løst ved at St. Andreaslogen Akershus ble opprettet og innviet 18. desember 1924.

Den broderforeningen som i 1935 ble opprettet i Østfold, gikk i 1991 med fødselshjelp fra daværende OM Wiggo Ryede Ryhjell over til å være en deputasjonsloge under St. Andreaslogen Akershus og hadde sitt sete i Fredrikstad ledet av Deputert Mester Knut Arvid Astrup.  I 2001 ble deputasjonslogen opphøyet til selvstendig loge under navnet St. Andreaslogen Kronen med broder Astrup som dens første OM. Logen har siden flyttet sitt sete til Moss og ledes i skrivende stund av OM Dag Roar Fjelldal.  SAL Akershus og SAL Kronen opprettholder sine nære bånd med gjensidige besøk hvert år.