St. Andreaslogen Akershus Nr. 406

Møtekalender for 2017

Møtested: Stamhuset, Nedre Vollgt. 19, Oslo

 2017 IV/V grad VI grad
Januar K - - 16  - 23  11 C - 30 C
Februar C - - 13  - 20  C - 27 C
Mars - 13 D - 20 W 22  - 27 
April - 10  - 24  D - 19 S
September - 11  - 18 FD C - 25 C
Oktober S - - 16 SSALKRONEN - 23 D 30 
November 13  - 20 RANDREASDAG 15  - 27 
Desember - 11  - 18 AMø 13 

Møtene begynner: kl. 18.30, Høytidsdag og Julemøte kl. 18.00

Spesielle møter

  • 18.01.17, kl. 18:30: Møte med alle førstemenn
  • 08.03.17, kl. 18:30: Utvidet Kollegiemøte
  • 29.09.17, kl. 18:00: Høytidsdag Nesodden St. Andreas Frimurergruppe
  • 18.10.17, kl. 18:30: 1. Mannsmøte KL. 1700 2.Utvidet kollegium kl. 1830
  • 24.10.17, kl. 18:30: Romerike St. Andreas Frimurergruppe IV og V
  • 27.10.17, kl. 18:30: Nesodden St. Andreas Frimurergruppe VI
  • 11.11.17, kl. 10:00: Andreasseminar i regi av St.Andreaslogen Oscar
  • 28.11.17, kl. 18:00: Høytidsdag Romerike St. Andreas Frimurergruppe
  • 01.12.17, kl. 18:30: Julemøte Nesodden- Avholdes i IV og V grad

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 506, Sentrum, 0158 OSLO Telefon: 22479502 Fax: 22479574 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 90525230
Ordførende Mester 90615014
Sekretær 41535846

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.