Roten til det nåværende frimureriet kan spores tilbake til Middelalderen med alle sine kooperasjoner, broderskap, gilder og laug.

Opprettelsen av St. Andreaslogen Akershus

I årene etter 1918 var tilgangen av recipiender til Oscar til den flammende stjerne i største laget, selv om møtenes antall ble øket betraktelig. I flere år var man derfor nødt til å oppta det dobbelte av ordinært antall recipiender. Situasjonen ble løst ved at St. Andreaslogen Akershus ble opprettet og innviet 18. desember 1924.

Den broderforeningen som i 1935 ble opprettet i Østfold, gikk i 1991 med fødselshjelp fra daværende OM Wiggo Ryede Ryhjell over til å være en deputasjonsloge under St. Andreaslogen Akershus og hadde sitt sete i Fredrikstad ledet av Deputert Mester Knut Arvid Astrup.  I 2001 ble deputasjonslogen opphøyet til selvstendig loge under navnet St. Andreaslogen Kronen med broder Astrup som dens første OM. Logen har siden flyttet sitt sete til Moss og ledes i skrivende stund av OM Dag Roar Fjelldal.  SAL Akershus og SAL Kronen opprettholder sine nære bånd med gjensidige besøk hvert år.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden