19. desember 2019 er det tid for vårt første Julemøte. Julemøtet har en spesiell rolle i vårt læresystem og har en særlig betydning for oss Frimurere. Ordenens mål for brødrene er beskrevet i Lovene som: «En nærmere forening med vårt opphav» og det er derfor vi søker etter sannhet og lys.
Adventstiden er en ventetid for alle mennesker, vi minnes det som skjedde og forbereder oss i forventning på det. Av en broder forventes det imidlertid at vi ikke bare venter, men tvert om er aktive og benytter tiden vel. Det er vår plikt, ikke bare i adventstiden, men alltid å fylle vår tid ved å
gjøre godt til glede for våre medmennesker. Vår frimurervandring kan derfor sees som en aktiv ventetid som vil vare livet ut. 

Vi ser derfor frem til å se deg torsdag 19. desember kl. 18.00.

Antrekk er galla, men vanlig arbeidsantrekk er tillatt. Det viktigste er at du kommer - vel møtt!

Torsdag 10. oktober 2019 avholder St. Johanneslogen St. Olaus t.d.t. Hammere møte i I grad. Dette er et spesielt møte i det vi har recepsjon av to opprinnelig danske kjødelige brødre samme kveld. Deres far er dansk frimurer med X grad hvilket jo betinger et spesielt innslag i ritualet. Faren medbringer i tillegg en gruppe danske brødre for å bivåne møtet. Grunnet noe økt tidsforbruk ber vi brødrene merke seg at møtet denne aften begynner kl. 18.00 presis og om å møte i god tid.

Vi ser frem til å ønske mange brødre velkommen til dette spesielle møtet!

Logen St. Olaus til de tre Hammere er den fjerde St. Olaus logen i Stamhuset i Oslo. Logen arbeider etter det svenske system.

Beslutningen om å etablere en ny St. Johannesloge kom etter at Ordenens ledelse ønsket flere og mindre loger i Stamhuset og hovedstadsområdet i 2017. Fire loger ble utredet, herunder en dagloge.

Christen J.Ø. Fredriksen fikk oppdraget med å utrede muligheter for å etablere en loge som skulle virke etter det svenske system i Stamhusets 3. etasje. En arbeidsgruppe ble nedsatt i mai 2018 og kom snart frem til at mulighetene til å gjennomføre prosjektet i høyeste grad var tilstede.

Etter 6 måneders arbeid var det meste brakt i orden og et andragende med 85 stiftere ble i november 2018 innsendt til det Høye Råd for uttalelse, og dette ble anbefalt i Det Høye Råds i møte 13. november og vedtatt av Ordens Stormester Tore Evensen som en av hans siste embetshandlinger 15. november.

Logen har ved oppstarten et meget erfarent embetskollegium og gode vikarer som vil være med å bygge det gode og tette miljø som vi mener at en mindre loge skal ha. Dette vil gi oss et godt læringsmiljø og knytte logens brødre sammen på en måte som man ikke like lett kan oppnå i en stor loge.

Logen ble stiftet i Ordenens Stamhus 10. januar av installasjons-forretter Ordens Stormester Ragnar Tollefsen med bistand av Logens Faddere tidligere Ordenens Stormester Tore Evensen og tidligere Stormesterens Stattholder Karl Jens Holmen.

Den 10. januar ble St. Johanneslogen St. Olaus til de tre Hammere innviet i Stamhuset, i nærvær av over 300 brødre.

Det vil bli en utførlig dekning av dette i neste nummer av Frimurerbladet. 

Foto: CF Wesenberg