Logen St. Olaus til de tre Hammere er den fjerde St. Olaus logen i Stamhuset i Oslo. Logen arbeider etter det svenske system.

Beslutningen om å etablere en ny St. Johannesloge kom etter at Ordenens ledelse ønsket flere og mindre loger i Stamhuset og hovedstadsområdet i 2017. Fire loger ble utredet, herunder en dagloge.

Christen J.Ø. Fredriksen fikk oppdraget med å utrede muligheter for å etablere en loge som skulle virke etter det svenske system i Stamhusets 3. etasje. En arbeidsgruppe ble nedsatt i mai 2018 og kom snart frem til at mulighetene til å gjennomføre prosjektet i høyeste grad var tilstede.

Etter 6 måneders arbeid var det meste brakt i orden og et andragende med 85 stiftere ble i november 2018 innsendt til det Høye Råd for uttalelse, og dette ble anbefalt i Det Høye Råds i møte 13. november og vedtatt av Ordens Stormester Tore Evensen som en av hans siste embetshandlinger 15. november.

Logen har ved oppstarten et meget erfarent embetskollegium og gode vikarer som vil være med å bygge det gode og tette miljø som vi mener at en mindre loge skal ha. Dette vil gi oss et godt læringsmiljø og knytte logens brødre sammen på en måte som man ikke like lett kan oppnå i en stor loge.

Logen ble stiftet i Ordenens Stamhus 10. januar av installasjonsforretter Ordens Stormester Ragnar Tollefsen med bistand av Logens Faddere tidligere Ordenens Stormester Tore Evensen og tidligere Stormesterens Stattholder Karl Jens Holmen.

21. desember 2023 ble Tore Fongen valgt som logens andre Ordførende Mester, og installert på logens høytidsdag 11. januar 2024.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden