Siden 1993/94 har det hver lørdag i logeåret vært arrangert logekafè i Frimurerlogens lokaler. Tiltaket er basert på frivillig og gratis innsats fra brødrene. Lørdagskaffen er primært etablert for å gi brødrene et utvidet sosialt tilbud utover de fastlagte logemøter, men også i den hensikt å gi økte inntekter til logens Husfond.

Da våre lokaler ikke defineres som et offentlig serveringssted vil tilbudet ikke kunne rettes mot en generell kundekrets. Lørdagskaffen er derfor i første rekke forbeholdt logens brødre og deres familiemedlemmer, men vi ser gjerne at brødrene i tillegg tar med venner, naboer og potensielle nye medlemmer til et trivelig kaffetreff.

Oppdraget:

Vår loges utmerkede og meget historisk interesserte ordførende mester, Thorstein A Karstensen, ga meg for ca. 3 år siden i oppdrag å fremskaffe bilde av vår tidligere broder Henry John Church.

Logebygningen til St. Johanneslogen St.Michael t.d.g. Stjerne og Helgeland Kapitel Broderforening i Mosjøen.

Huset

Bygningens navn har på folkemunne vært ”Stiftsgården” helt siden bygningen ble oppført i 1923. Det er nok flere grunner for at bygningen fikk dette navnet av byens befolkning. Utformingen har mange fellestrekk med en langt mer kjent og større bygning i Trondheim, nemlig slottets representasjonsbolig i sentrum i Trondheim. Samtidig var det noe diskusjon og kritikk i at kommunen skulle oppføre en så stor og prangende bygning som bolig for byens skolebestyrer og bylege. Enkelte medlemmer av bystyret mente at kommunen hadde langt viktigere oppgaver å bruke pengene til, blant annet fattigdomsproblemet. De sentrale myndigheter frarådet også kommunen å oppføre bygningen ”saafremt det ikke er uomgjængelig nødvendig”. 

Ein ven spurde meg
Kva er det du elskar i logen
Er det vakre menneske – med vakre kostyme
Ja det er nok det. Vakre kostyme
Men ikkje dei menneskeskapte kostyma
Nei, eg elskar menneskas gudekostyme

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden