Møtekalender for St. Johanneslogen St. Michael t.d. gyldne Stjerne 2019

St. Johanneslogen St. Michael t.d. gyldne Stjerne Nr. 142

Møtekalender for 2019

Møtested: Fearnleysgt. 16, Mosjøen 2019 I grad II grad III grad
Januar K 23 
Februar 13 A
Mars 20 GH
April
Mai
September 11 F
Oktober 23 
November N - 20  27 
Desember M

Møtene begynner: kl. 18.30. III gr. kl. 18.00, Høytidsdag og Julemøte kl. 18.00

Ingen spesielle møter lagt inn ennå. Se matrikkelen.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 350, 8651 MOSJØEN Telefon: 75175822 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 91557659
Ordførende Mester 95790773
Sekretær 90014764

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Siden 1993/94 har det hver lørdag i logeåret vært arrangert logekafè i Frimurerlogens lokaler. Tiltaket er basert på frivillig og gratis innsats fra brødrene. Lørdagskaffen er primært etablert for å gi brødrene et utvidet sosialt tilbud utover de fastlagte logemøter, men også i den hensikt å gi økte inntekter til logens Husfond.

Da våre lokaler ikke defineres som et offentlig serveringssted vil tilbudet ikke kunne rettes mot en generell kundekrets. Lørdagskaffen er derfor i første rekke forbeholdt logens brødre og deres familiemedlemmer, men vi ser gjerne at brødrene i tillegg tar med venner, naboer og potensielle nye medlemmer til et trivelig kaffetreff.

Oppdraget:

Vår loges utmerkede og meget historisk interesserte ordførende mester, Thorstein A Karstensen, ga meg for ca. 3 år siden i oppdrag å fremskaffe bilde av vår tidligere broder Henry John Church.

Logebygningen til St. Johanneslogen St.Michael t.d.g. Stjerne og Helgeland Kapitel Broderforening i Mosjøen.

Huset

Bygningens navn har på folkemunne vært ”Stiftsgården” helt siden bygningen ble oppført i 1923. Det er nok flere grunner for at bygningen fikk dette navnet av byens befolkning. Utformingen har mange fellestrekk med en langt mer kjent og større bygning i Trondheim, nemlig slottets representasjonsbolig i sentrum i Trondheim. Samtidig var det noe diskusjon og kritikk i at kommunen skulle oppføre en så stor og prangende bygning som bolig for byens skolebestyrer og bylege. Enkelte medlemmer av bystyret mente at kommunen hadde langt viktigere oppgaver å bruke pengene til, blant annet fattigdomsproblemet. De sentrale myndigheter frarådet også kommunen å oppføre bygningen ”saafremt det ikke er uomgjængelig nødvendig”. 

Ein ven spurde meg
Kva er det du elskar i logen
Er det vakre menneske – med vakre kostyme
Ja det er nok det. Vakre kostyme
Men ikkje dei menneskeskapte kostyma
Nei, eg elskar menneskas gudekostyme