Siden 1993/94 har det hver lørdag i logeåret vært arrangert logekafè i Frimurerlogens lokaler. Tiltaket er basert på frivillig og gratis innsats fra brødrene. Lørdagskaffen er primært etablert for å gi brødrene et utvidet sosialt tilbud utover de fastlagte logemøter, men også i den hensikt å gi økte inntekter til logens Husfond.

Da våre lokaler ikke defineres som et offentlig serveringssted vil tilbudet ikke kunne rettes mot en generell kundekrets. Lørdagskaffen er derfor i første rekke forbeholdt logens brødre og deres familiemedlemmer, men vi ser gjerne at brødrene i tillegg tar med venner, naboer og potensielle nye medlemmer til et trivelig kaffetreff.

Oppdraget:

Vår loges utmerkede og meget historisk interesserte ordførende mester, Thorstein A Karstensen, ga meg for ca. 3 år siden i oppdrag å fremskaffe bilde av vår tidligere broder Henry John Church.

Logebygningen til St. Johanneslogen St.Michael t.d.g. Stjerne og Helgeland Kapitel Broderforening i Mosjøen.

Huset

Bygningens navn har på folkemunne vært ”Stiftsgården” helt siden bygningen ble oppført i 1923. Det er nok flere grunner for at bygningen fikk dette navnet av byens befolkning. Utformingen har mange fellestrekk med en langt mer kjent og større bygning i Trondheim, nemlig slottets representasjonsbolig i sentrum i Trondheim. Samtidig var det noe diskusjon og kritikk i at kommunen skulle oppføre en så stor og prangende bygning som bolig for byens skolebestyrer og bylege. Enkelte medlemmer av bystyret mente at kommunen hadde langt viktigere oppgaver å bruke pengene til, blant annet fattigdomsproblemet. De sentrale myndigheter frarådet også kommunen å oppføre bygningen ”saafremt det ikke er uomgjængelig nødvendig”. 

Ein ven spurde meg
Kva er det du elskar i logen
Er det vakre menneske – med vakre kostyme
Ja det er nok det. Vakre kostyme
Men ikkje dei menneskeskapte kostyma
Nei, eg elskar menneskas gudekostyme