Gauldal St. Johannes FrimurergruppeNr. 357

Gauldal St. Johannes Frimurergruppe

Vis møtekalender for Gauldal Johannes frimurergruppe

Gauldal St. Johannes Frimurergruppe under St. Johanneslogen Nordlyset har i 20 år arrangert en såkalt ”Buskloge”. Møtet står ikke i møteplanen men informasjon går ut på mail og fra ”mann til mann”.

I et nydelig sommervær gikk turen i år til Fløttumgruva, en nedlagt kobbergruve i Singsås. Her ble det gjort malmfunn allerede i 1883. Aktiviteten ved gruva har vært litt opp og ned gjennom årene og drifta opphørte i 1917. Etter den tid har det vært gjort enkelte prøver med malmleting og i tiden rundt 1950 ble det også gjort forsøk på diamantleting uten de store resultatene.

Gauldal frimurergruppe ble stiftet 10.03.1987 og er med sine 10 medlemmer en av landets minste. Likevel har vi gjennomsnittlig over 15 deltagere på møtene våre. På det meste har vi vært over 30 brødre!

Dette skyldes godt besøk av brødre både fra Røros og Trondheim. Men vi mener også at det gode oppmøtet skyldes den høye kvaliteten vi holder på møtene og innledernes valg av interessante tema.

Vi har fire møter i året og ønsker å være et møtested for alle frimurere i Gauldal og omegn. På møtene holder en av brødrene en kort innledning om et frimurerisk emne. Deretter deltar brødrene i en samtale omkring dette. Det arbeides bare innenfor lærlingegraden. Møtet avsluttes med et enkelt måltid.

Den såkalte ”Busklogen” er et møte utenom programmet. Som navnet tilsier, oppstår den spontant og annonseres kun gjennom ”jungeltelegrafen”. Dette er kanskje ett av norsk frimureris mest spesielle møter.  Og har på en måte blitt vårt varemerke. Den er åpen for alle frimurere. Men spesielt for de som har besøkt oss i året som gikk.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden