Intervju med Ordenens Stormester: Vedlikehold før videre vekst

- Frimureriet har vært gjennom en rivende utvikling, nå skal vi legge vekt på vedlikehold før videre vekst, sa den nye stormesteren, Ivar Anstein Skar, i sin tiltredelsestale.

Til høyre den nye stormesteren i Den Norske Frimurerorden, Ivar A. Skar, til venstre avtroppende stormester Magne Frode Nygaard. Bildet er hentet fra et tidligere møte. Foto:Terje Helsingeng. - Medlemstallet har vært gjenstand for en formidabel akselerasjon i antall medlemmer de seneste årene. I dag er vi i overkant av 18.000 medlemmer og det blir en viktig oppgave for meg som stormester å konsolidere stillingen, sa han.

Bearbeide våre tanker

- Frimureriet har nok aldri hatt større aktualitet enn i dag. I vår hverdag har vi tidspresset hele døgnet, så det er et privilegium for oss frimurere å komme inn i logesalen. Her får vi sitte i fred og ro, og være delaktig i skjønne ritualer – fordøye inntrykk og nyte vakker musikk. Her får vi tid til å oppleve ro og bearbeide våre tanker. I en tid hvor stress – mas og kjas og hvor det materielle nesten tar overhånd, har behovet for noe uforanderlig og ekte bevist sin berettigelse, sa stormesteren.

- Jeg er klar over hvilken oppgave jeg står overfor i ledelsen av en levende og livskraftig orden som nettopp dekker disse behov. Jeg vil bruke mine embetsmenn, pålegge oppgaver og delegere ansvar. Kompetansen innen vår orden er enorm, det gjelder å bruke riktige krefter på rett sted, understreket stormesteren.

Konsolidere og vedlikeholde

- Stikkordet for arbeidet blir å konsolidere og vedlikeholde. Arbeidet må være gjennomsyret av kvalitet i alle forhold. Det vil bli etablert et utvalg som skal arbeide med dette, slik at vi kan danne grobunn for videre vekst.

- En annen viktig oppgave blir å bedre forholdet til familien, det vil si å inkludere denne mer i vårt arbeide. Vi kan ikke forlange støtte dersom familien blir holdt utenfor. Jeg ønsker også større åpenhet, å avkle den mulige eksklusivitet som preger en lukket orden. Videre ønsker jeg at vi skal vedlikeholde og videreutvikle vår orden til å bli et ”venneskapende” sted å være, lykkes vi med dette, gir vi flere muligheten til å bli med i det verdiskapende nettverk som frimureriet representerer. Det viktigste mål med vårt arbeide må være at det vi lærer i logen gir en positiv effekt utenfor logen, sa Skar.

Kristne grunnverdier

Den nye stormesteren ønsker å ta vare på tradisjonene:

- Vi skal fortsatt bygge vår virksomhet på de kristne grunnverdier, vi skal beholde våre ritualer og akter, og vår stil og tradisjon forøvrig skal videreføres. Vi skal arbeide mot det mål at organisasjonen ikke bare skal opprettholde den betydning den har hatt for generasjoner gjennom mer enn 250 år, men at dens betydning skal vokse videre, sa den nye stormesteren.

Stormesteren berømmet den forrige stormesteren, Magne Frode Nygaard, for hans arbeide.

- Du har omgitt deg med en æra av kunnskap og autoritet, kombinert med sjeldne menneskelige egenskaper som lyttende, inkluderende og lun. Du har vært en særdeles god stormester for alle landets frimurere. Du kan hvile på dine laurbær, sa den nye stormesteren.

 

Sist redigert søndag, 23 mars 2014 23:44