Hvorfor går vi i logen?

Av Tore Evensen
Hvorfor går vi i logen?
   
||| ||| Foto: |||

Frimureri handler om livsglede og livskvalitet. Vi konsentrerer oss om det som samler midt i en forvirret og fortumlet verden.

Vi bygger på kristne verdier. Det er en viktig erkjennelse – for det gir oss et ansvar overfor vårt eget liv. Vi skal ikke sjuske med livet, vi skal gjøre oss umake – for livet er en gave som er oss betrodd.

Frimureriet er trening i å leve opp til de menneskelige verdier som vi tror på. Selve det frimureriske arbeid skal skje utenfor logens murer.

Frimureriet er egoistisk i den forstand at det dreier seg om å arbeide med seg selv for å forbedre seg selv. For frimureriets viktigste resultat skal ses i måten vi, hver enkelt av oss, behandler andre mennesker på. Dermed blir frimureriets hovedmål medmenneskelighet.

Kan frimureriet overhodet hjelpe oss til det? I vår moderne verden, med et vell av tilbud, ny teknologi og mange daglige utfordringer – er det da naturlig å velge å gå i logen?

Svaret er nærliggende: Det er vel kanskje nettopp i en slik verden at vi trenger et sted for å finne frem til oss selv – en stille stund.

Kanskje er det nettopp i logen vi får tid til å sette tingene i relieff? Kanskje er det det som gjør frimureriet mer viktig enn noen gang tidligere? Kanskje er det her vi kan finne tilbake til våre historiske og kulturelle røtter?

Mange mennesker går i treningssentre for å forbedre sin fysikk. Frimurerlogen er «et åndelig treningssenter» hvor vi trener på å leve opp til noen helt grunnleggende verdier.

Logesalen og vår symbolverden ligner ikke hverdagen. Derfor kan vi la tankene fly på langfart og vi kan gjøre opp status. Her kan vi finne stillhet til ettertanke.

Dette betyr ikke at vi skal glemme verden utenfor – at vi skal gjemme oss i et verdensfjernt og eventyraktig system. Vi skal bruke våre frimureriske redskaper når vi er i logen, men resultatene skal vises utenfor våre murer.

Derfor går vi i logen!

Tore Evensen

Tore Evensen

Evensen er tidligere Stormester og Høyeste styrer for Den Norske Frimurerorden (2012–2018).

Sist redigert tirsdag, 12 juli 2022 21:03

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden