Nyttårshilsen

Alf J. Altenborg
Alf J. Altenborg  
Alf J. Altenborg Alf J. Altenborg

Takk

Først og fremst ønsker jeg å takke alle de som har bidratt med så mye innsats og skapt så mye interesse for frimureri, broderskap og medmenneskelighet. Jeg er både stolt og ydmyk når jeg ser resultatene av hva våre embedsmenn og frivillige dugnadspersoner legger ned av arbeid over hele landet. Godt er det å se at det nytter! Vi har nådd tusenvis av brødre som har deltatt på møter i sine moderloger og loger i høyere grader, brødre som er ivrige lesere av våre publikasjoner i de mange frimurerblader, brødre som stadig er på nett og på vår hjemmesider - brødre som er både takknemlige og glade for å være en del av vår Orden.

Ja, vi kan være stolte, men jobben er ikke gjort. Veien mot Sannhet og Lys byr på stadig nye utfordringer – både for den enkelte selv, og for hans plikt til å tenke på andre. Andre som vil ha godt av å bli sett, godt av å få omtanke, godt av å møte en utstrakt hånd – godt av å bli møtt av et smil.

Suksessfaktorer:

  • Vi har en god sak - tuftet på kristne verdier.
  • Vi er tradisjonsbærere – tidløse i tiden.
  • Vi er mange – som har samme mål.
  • Vi er en Orden – hvor enhver svarer for seg selv.

Veien videre

Året 2015 ga over 500 nye søkere til vår Orden. Det kunne vært flere, det kunne vært færre. Sett i relasjon til den generelle nedgangen i medlemstall hos frivillige organisasjoner, og strukturendringer i samfunnet for øvrig, er jeg fornøyd med tilgangen. Fornøyd, men ikke nok til å slå meg til ro. Vi ønsker en vekst i Ordenen av prinsipielle grunner. Ordenens formål er menneskets foredling. Det ligger en forpliktelse på alle dens medlemmer å sørge for at flest mulig kan få del i den utvikling som vi tilstreber gjennom vårt arbeid. Jeg oppfordrer hver og en av dere til å ”tenke på”, ”se dere rundt” og gå inn for å være med å skape vekst i antall frimurere i Norge.

Enkelte loger har nedgang i antall brødre på sine møter, andre har en gledelig og positiv økning. Felles for alle loger er at det må skapes aktivitet, nærhet, tilgjengelighet og entusiasme overfor den enkelte broder. Heldigvis ser jeg mye av dette på mine mange logebesøk rund om i hele landet. Vi skal vokse i antall, men vi skal først og fremst ta oss godt av de brødre vi har – den enkelte broder. Vi må få brødrene til å gå oftere i Logen. Miljøene må legge vekt på å bli mer inkluderende. – vise oppmerksomhet til alle – få brødrene til å trives!

Trivsel, i vårt tilfelle, er også et uttrykk for i hvilken grad brødrene trives med den tilstand logen er i. Vi må derfor, i vår iver etter å skape trivsel, ikke være villig til å gå på akkord med forhold som er fundamentale for Ordenen som sådan.

Jeg nevnte tilgjengelighet – dette gjelder ikke bare møter, men også tilgjengelighet til vårt frimureriske innhold. Vi ser også etter nye måter å kunne gi brødrene tilbud om frimurerisk arbeid også utenfor våre møter. Vår læremåte har vist seg å fungere godt gjennom over 250 år, og skal i utgangspunktet beholdes. Dette skal imidlertid ikke forhindre en viss finpolering av verktøyet.

Etter forslag fra Kunnskaps- og opplæringsdirektoriet har jeg initiert prøveprosjektet "Ny læringsplattform for DNFO". Et av målene er at hvert medlem av vår Orden som ønsker det, skal enkelt få tilgang til kurs- og kunnskapsmateriale som benyttes i grunnleggende opplæring for embedsmenn (gradsuavhengig, "åpent" kursmateriale). Et hvert medlem av vår Orden som ønsker det, skal få enkel tilgang til gradsrelatert kurs- og kunnskapsmateriale beregnet for den grad han selv innehar.

Godt nytt år

Et møte i logen – kan for mange av oss ha som siktepunkt å dekke vårt behov for å søke en helende stillhet i livet. I dagens ofte hektiske livsform er dette mer aktuelt for oss enn noensinne. De fleste hjem har flere mobiltelefoner, et utall småradioer med nyheter hver time - iPod og DVD-spillere i tillegg til TV med alt fra 10 til 300 kanaler - samt PC og en lap-top i tillegg. Vi er blitt tilgjengelige 24 timer i døgnet for mer eller mindre betydningsfull påvirkning.

”La stillheten få virke på deg. La ensomheten få virke på deg. La din sjel få tid til å avkobles fra alt det ytre, de mange ting.” For oss som arbeider innen frimureriet skulle dette være kjente begrep, og våre møter vil kunne bli et sted der vi møter sannheten om oss selv – hvis vi vil.

Jeg liker dikt. Enkelte dikt fester seg bedre enn andre. Dette, av André Bjerke, kan stå som mitt nyttårsønske til dere:

Amor Fati
Ikke som en Cæsar gjorde
skal du med et sverd bevæbne
deg mot verden, men med ordet;
Amor Fati - elsk din skjebne.

Denne formel skal du fatte
som din sterkeste befrier:
Du har valgt din sti i krattet.
Ikke skjel mot andre stier!

Også smerten er din tjener.
Lammet, sønderknust, elendig
ser du at den gjenforener
deg med det som er nødvendig.

Også fallet, også sviket
hjelper deg som dine venner.
Dine nederlag er rike
gaver, lagt i dine hender.

Engang skal du, tilfredsstillet
av å bli din skjebne verdig
vite: Dette har jeg villet.
Alt som skjer meg skjer rettferdig.

Si da, når din levegledes grønne skog
er gjennomvandret:
Intet vil jeg anderledes.
Intet ønsker jeg forandret.

Kanskje er det, kjære broder, når alt kommer til alt, dette frimureriets innerst inne handler om!

GODT NYTT ÅR

Tore Evensen

Tore Evensen

Evensen er tidligere Stormester og Høyeste styrer for Den Norske Frimurerorden (2012–2018).

Sist redigert søndag, 12 juni 2016 12:10

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden