Vi fått en gave. Gaven er tid.

Hvordan har frimureriet påvirket deg og ditt liv?
Hvordan har frimureriet påvirket deg og ditt liv?  
Hvordan har frimureriet påvirket deg og ditt liv?||| Hvordan har frimureriet påvirket deg og ditt liv?||| Foto: |||

Nå som spredningen av Corona-viruset har ført til avlyste logemøter, har vi fått tid til overs.

Tid til ettertanke. Tid til refleksjon. Tid for ro. Og ikke minst: Tid til å utøve det vi har lært.

Det er viktig med refleksjon. Uansett om du er helt fersk i Ordenen, eller har vært med i flere tiår. Kanskje du ikke ennå ser at at ritualene bærer i seg en livsendrende dybde. Eller kanskje du har vært med så lenge at du ikke lenger ser noe nytt. Eller kanskje du ikke har tatt deg tid til virkelig å tenke over hvordan frimureriet påvirker deg og ditt liv?

Personlig vil jeg bruke tiden uten logemøter til å reflektere dypere over hva frimureriet betyr for meg og mitt liv. Ta et steg tilbake og betrakte det utenfra.

Det er mange måter å tilnærme seg ritualene på:

 • Mikroperspektiv – hva forstår jeg om meg selv?
 • Makroperspektiv – hva forstår jeg om min plass i helheten?
 • Åndelig – hva forstår jeg om mitt forhold til Skaperen
 • Historisk – hva er den historiske bakgrunnen
 • Legendarisk – hva sier ritualenes legendariske stoff
 • Mystisk – hvordan er virkningen på meg når jeg opplever dette?

Hvilken tolkningsmetode du bruker vil avhenge av hva du trenger akkurat nå, hva du er interessert i, og hvor du er i livet og utviklingen som frimurer. Det går an å ha flere tanker i hodet samtidig.

Det viktige er å gjøre tolkningene relevante for ditt liv – her og nå.

Hvordan gjør tolkningen det lettere å forstå gradens budskap? Koblingen mellom tolkning av detaljer, gradens helhetsbudskap og egen livsholdning må hele tiden være tydelig.

Tolkningene vil føre til nye spørsmål. Det ville overraske meg om det ikke gjorde det! Det er mange spørsmål som kan stilles – hver enkelt av oss får finne sine egne.

Her er noen av mine:

 • Hva har jeg personlig lært av det jeg har vært gjennom?
 • Hvordan har min måte å leve på og mitt tankesett forandret seg etter de opplevelsene jeg har hatt i frimureriet?
 • Stiller meg meg andre spørsmål i dag enn jeg gjorde før?
 • Hvordan har det å jevnlig arbeide med indre spørsmål påvirket meg?
 • Har jeg benyttet meg av mulighetene som frimureriet gir til indre vekst og refleksjon?
 • Kommer det til syne i mitt møte med medmennesker?
 • Hvordan bruker jeg dydene i møte med situasjoner og mennesker?
Vi har fått en gave. Gaven er tid.
Sist redigert mandag, 16 mars 2020 03:13

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden