Omfanget av den frivillige innsatsen i Norge er stor, og det er til sammen en av bærebjelkene i det norske samfunn. Ikke bare på det økonomiske plan, men også på det sosiale. Den frivillige innsatsen er med på å gjøre livet levelig og rikere for så uendelig mange.

I artiklene nedenfor vil du kunne lese om "Omsorg - medmenneskelighet i praksis". Stoffet er hentet fra veiledningen "Broderkontakt", utarbeidet av en gruppe frimurere, med Bjarne H. Reenskaug - - som redaktør.