Henvendelse vedrørende medlemsskap i Den Norske Frimurerorden

Kriterier for å bli medlem:

  • Du må ha fylt 21 år.
  • Du må ha to faddere
  • Du må kunne gi din tilslutning til den kristne tro
  • God vandel
  • Ordnet økonomi
  • Ordenen tar bare opp menn

For utdypende informasjon om hvert enkelt punkt, se siden om medlemskap.

Den Norske Frimurerorden tar kun opp menn som medlemmer. Det finnes imidlertid flere ordensselskap for kvinner. En av dem er Maria-ordenen, som vi har et godt og langvarig samarbeid med. Besøk Maria-Ordenen i Norge

For øvrig forholder Den Norske Frimurerorden seg til juridisk kjønn.

 

Du må fylle ut fornavn.

Du må fylle ut etternavn.

Du må fylle ut gateadresse.

Du må fylle ut postnr.

Du må fylle ut poststed.

Du må fylle ut telefonnummer.

Du må skrive inn e-postadresse.

Du må være eldre enn 21 år for å søke om opptak.

Vi ønsker at du begrunner din søknad.

Invalid Input

Dette feltet må krysses av. Bekjennelse til den kristne tro er en forutsetning for den som vil bli medlem av Den Norske Frimurerorden. Innenfor dette kreves ikke tilslutning til spesielle dogmer eller trossamfunn.

I våre lover står det: «Den Norske Frimurerorden, som en frittstående og selvstendig orden, krever tilslutning til den kristne tro som betingelse for å være medlem.» Frimureriet påtvinger imidlertid ikke sine medlemmer noen bestemt kristen trostolkning. De forpliktelser medlemskapet innebærer, er i ett og alt forenlig med alminnelige samfunnsmessige, kristne og moralske forpliktelser. Hvert medlem går inn i Ordenen ut fra sin egen tradisjon, sine egne referanser og sin egen trosoppfatning. Du kan lese mer i brosjyren På kristen grunn

Du må ha en ordnet økonomi for å ivareta dine medlemsforpliktelser i Den Norske Frimurerorden.

Med dette mener vi at du er i stand til å ivareta dine økonomiske forpliktelser, og at et medlemskap hos oss ikke vil bli en økonomisk belastning. Den Norske Frimurerorden tar kun opp menn som medlemmer. Det finnes imidlertid flere ordensselskap for kvinner. En av dem er Maria-ordenen, som vi har et godt og langvarig samarbeid med. Besøk Maria-Ordenen i Norge: www.maria.no For øvrig forholder Den Norske Frimurerorden seg til juridisk kjønn.

Den Norske Frimurerorden vil bruke informasjon i dette skjemaet til å behandle din henvendelse.
Anti-spam
Du må skrive inn koden du ser i bildet. Dette er en sikkerhetsmekanisme.

Skriv inn koden du ser i bildet.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden