Henvendelse vedrørende medlemsskap

Fornavn(*)
Du må fylle ut fornavn.

Mellomnavn
Invalid Input

Etternavn(*)
Du må fylle ut etternavn.

Stilling(*)
Du må fylle ut hva du jobber med.

Adresse(*)
Du må fylle ut gateadresse.

Postnr(*)
Du må fylle ut postnr.

Poststed(*)
Du må fylle ut poststed.

Telefon(*)
Du må fylle ut telefonnummer.

E-post(*)
Du må skrive inn e-postadresse.

Fødselsår(*)

Du må være eldre enn 24 år for å søke om opptak.

Hvorfor vil du bli frimurer?(*)
Vi ønsker at du begrunner din søknad.

Hvor hørte du om oss?(*)
Invalid Input

(*)

Dette feltet må krysses av. Bekjennelse til den kristne tro er en forutsetning for den som vil bli medlem av Den Norske Frimurerorden. Innenfor dette kreves ikke tilslutning til spesielle dogmer eller trossamfunn.

I våre lover står det: «Den Norske Frimurerorden, som en frittstående og selvstendig orden, krever tilslutning til den kristne tro som betingelse for å være medlem.» Frimureriet påtvinger imidlertid ikke sine medlemmer noen bestemt kristen trostolkning. De forpliktelser medlemskapet innebærer, er i ett og alt forenlig med alminnelige samfunnsmessige, kristne og moralske forpliktelser. Hvert medlem går inn i Ordenen ut fra sin egen tradisjon, sine egne referanser og sin egen trosoppfatning.

(*)
Du må ha en ordnet økonomi for å ivareta dine medlemsforpliktelser i Den Norske Frimurerorden.

Den Norske Frimurerorden vil bruke informasjon i dette skjemaet til å behandle din henvendelse.
Anti-spam(*)
Anti-spam
Invalid Input

Skriv inn koden du ser i bildet.