Kronikker fra Den Norske Frimurerorden

Her finner du tanker og artikler som dreier seg om frimureriet.

I et radioprogram nylig uttalte en av deltakerne at «troen på oss selv har aldri vært sterkere». Selv om dette er en noe spesiell generalisering av oppfatningen om nordmenns psyke tror jeg likevel debattanten har rørt ved et ømt punkt i dagens samfunn. Strømmer av olje, en stadig sterkere økonomisk vekst og økende velstand kan ha gjort de fleste av oss overmodige – og trukket oppmerksomheten bort fra vesentlige elementer i folkesjelen. Om dette har gjort oss lykkeligere er mer tvilsomt – som professor Hylland Eriksen hevder har nye studier faktisk tydet på at livskvaliteten har sunket siden 1950-årene – overfloden har altså ikke gjort oss lykkelige.

- Frimureriet skal være et sted der vi kan få inspirasjon til å søke den stillhet vi trenger for å finne Sannheten, skriver Halfdan Wiberg i denne kronikken.

Den talende og utfordrende tittel stammer fra en nylig utgitt bok om retreat, meditasjon og kristen mystikk – med siktepunkt på menneskets behov for å søke en helende stillhet i livet. I dagens ofte hektiske livsform er dette mer aktuelt for oss enn noensinne. De fleste hjem har flere mobiltelefoner, et utall småradioer med nyheter hver time – iPod og DVD-spillere i tillegg til TV med alt fra 4 til 30 kanaler samt PC og en Laptop i tillegg. Vi er blitt tilgjengelige 24 timer i døgnet for mer eller mindre betydningsfull påvirkning.

Side 3 av 3

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden