Ordenens Museale Samlinger

Ordenens Museale Samlinger
   
||| ||| |||

Hovedutstillingen er i Ordenes Stamhus i Oslo. Ellers er det mange lokale samlinger i de enkelte Loger; I Bergen, Trondhjem og Mosjøen for å nevne noen.

Ordenens Museum har som formål å samle og bevare gjenstander med tilknytning til frimureriet eller frimurere, og å formidle kunnskap om det frimureriske arbeid før og nå. Museets samlinger består av gjenstander knyttet til frimureriet; f.eks. rituelle gjenstander, malerier, bilder, prydelser, dokumenter, glass og porselen. I tillegg samler Museet kunnskap om gjenstandenes historie. Den antikvariske virksomheten arbeider aktivt og søker stadig ny kunnskap for å få en best mulig historisk oversikt over vår frimureriske virksomhet. Så langt det er mulig vil museet i Stamhuset kunne besvare forespørsler om gjenstander av enhver art fra loger og Brødre. 

Utstillingen i Stamhuset er åpent i logeåret, mandag – torsdag, kl. 17:00 – 18:15.

Åpent ellers på forespørsel. Ta kontakt.

Ordensmuseets besøksadresse:
Den Norske Frimurerordens Museum
Nedre Vollgt. 19
0158 Oslo

Navn

 Embede

 Mob.tlf

 E-post

Jens Petter Broby   

 Ordenens Overantikvar

 940 06 774

  

Atle Sørensen

 Ordenens Førsteantikvar.   

 988 77 018 

  

Sist redigert fredag, 01 september 2023 12:45

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden