Ledig stilling i Arkivet i Stamhuset

Arbeidssted er 4. etasje i Stamhuset, Nedre Vollgate 19.

Tiltredelse etter avtale, men senest innen 1. januar 2019. Det vil være en fordel hvis vedkommende kan starte tidligere mht. opplæring. Arkivet utfører varierte og viktige oppgaver for Ordenen og Landslogens ansvarsområde. Det er ønskelig med kjennskap til data (Microsoft Office) og generell IT forståelse da vi også benytter ulike programmer til regnskap og forsendelser. Det vil bli gitt opplæring i de ulike arbeidsoppgavene.

Ny medarbeider må minimum inneha Ordenens VIII grad.

Arkivavdelingen består i dag av 6 frivillige medarbeidere som deler ukedagene seg imellom. Vedkommende bør kunne jobbe to dager i uken. Stamhuset har kontortid 10.00 til 14.00 hver dag unntatt fredag.

Avdelingen har et uformelt og godt sosialt arbeidsmiljø. Kantineordning.

Av viktige arbeidsoppgaver kan nevnes:

- Produksjon/ekspedisjon;

produksjon av nye ritualer, skjemaer og øvrige dokumenter, konvoluttering og forsendelse, rydding og makulering

- Innbinding;

Protokoller, hefter og annet

- Vedlikehold

Arkivet har ansvar for alle kopi og produksjonsmaskiner, skifte av tonere ved behov, betjening av pakke/falsemaskin, EDISOFT – pakkepost, kopimaskiner (service), prislister

- Bestillinger og fakturering. Ta imot bestillinger fra alle landets loger på ritualer, lover, bøker, trykksaker etc. Sende disse og fakturere logene

- Arkivering og lagerhold av gjeldende ritualer (originalarkiv), matrikler, pass, lover og annet

Send gjerne en kortfattet søknad til

Ta gjerne også kontakt med oss pr telefon for ytterligere info:

Overarkivar Øystein Moe på tlf. 911 70 802

Vik. Overarkivar Ulf Bakke på tlf. 916 42 533

Sist redigert fredag, 14 september 2018 22:15

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden