Nyttig informasjon

Det er ledige stillinger i Intendanturen - informasjon her: Intendantur

Det er også ledige stillinger i Arkivet - informasjon her: Arkivet

Odd Grann har skrevet et blogginnlegg om sine 60 år som frimurer. 

Les innlegget her: http://grannolman.blogg.no/1492752771_60_r_som_frimurer_mystisk.html 

Ordenen har lenge arbeidet for å etablere et sentralt medlemskontor. Det er en glede å kunne fortelle at det nå er i full drift.

Brødrenes nærmeste og viktigste kontakt med Ordenen er fortsatt egen moderloge. Her kan (og skal) alle spørsmål tas opp, og det er ikke mange saker som har behov for å benhandles sentralt. 

Brødrene gjøres oppmerksom på at MINSIDE midlertidig er tatt ned for oppdatering. I perioden kan oppdatering av adresser og telefonnumre skje ved direkte henvendelse til egen moderloge.

Ordenen ønsker å ha bedre og oftere direkte kommunikasjon med brødrene enn tidligere. Flere tiltak er satt i gang og flere kommer. Fra og med 2015 blir det opprettet et sentralt medlemskontor. Mer om dette kommer i neste nummer av Frimurerbladet og på www.frimurer.no/minside

Utsendelser av vanlige brev til brødrene fungerer selvsagt bra, men det koster ca. 180 000 kroner å sende et enkelt brev til samtlige brødre. Det er derfor begrenset hvor mye vi kan sende ut med vanlig post. Vi ønsker derfor å nå flest mulig av brødrene med epost, internett eller (forsøksvis) SMS. Problemet er at vi fortsatt mangler ca. 6000 gyldige epost adresser og enda flere mobilnummere. Det viser seg også at epostadresser ofte endres og vi har registrert svært mange epost-adresser som ikke lenger er gyldige.

FadderveilederInformasjonsdirektoriet har laget en veiledningsfolder for faddere: "Faddergleder og fadderplikter".

Her gjennomgåes de forskjellige sider ved å være fadder for en ny broder.

Du kan også laste folderen ned som pdf-fil her:
pdf Fadderbrosjyre

 

Ordenens Stormester (OSM) er Den Norske Frimurerordens Høyeste Styrer. Han sitter med det overordnede ansvar for virksomheten i Ordenen og er ikke underlagt noen styring fra annen frimurermyndighet. Til sin bistand har Ordenens Stormester Ordenens ni verdslige embedsmenn, som er:

10 ofte stilte spørsmål med svar.
Ettersom det i de senere år er blitt mer og mer vanlig å reise til andre land, på ferie eller i jobbsammenheng, er det flere og flere brødre som ønsker kontakt med frimurermiljøer også utenfor vårt lands grenser. Det er mange spørsmål som dukker opp i denne sammenheng. Her er ti spørsmål som ofte stilles – men det finnes sikkert ti til som kunne vært tatt opp.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden