Skuseth-fondets innsamling til vedlikehold og forbedringer av logebygg

Skuseth-fondets innsamling til vedlikehold og forbedringer av logebygg
   
||| ||| Foto: |||

Den Norske Frimurerorden har mange fine logebygg over hele landet. Flere av disse trenger forbedringer og vedlikehold. Deler av kontingenten alle brødrene betaler inn overføres årlig til Ordenens Alminnelige Fond. Disse midlene gis som støtte til loger som trenger forbedringer og vedlikehold av sine logelokaler.
Det er imidlertid fortsatt et behov for ekstra støtte utover dette.

Skuseth-fondet, som tidligere het Fondet for nye Logelokaler, samler derfor inn midler som gis videre som støtte til loger som trenger forbedringer og vedlikehold av sine lokaler.
I disse dager er det sammen med Frimurerbladet sendt ut en oppfordring til brødrene om å bidra inn i dette fondet. På den måten kan fondet yte ekstra støtte til de loger som trenger det mest i det ganske land. De innsamlede midlene virker inspirerende og stimulerende for de brødre som med imponerende egeninnsats forbedrer sine logelokaler.

Skuseth-fondet setter pris på, og takker for et hvert bidrag, stort eller lite.
Hva med et tilskudd på 500 kr?

Innbetaling kan gjøres til:

Den Norske Frimurerorden
Aksjon Logelokaler
Boks 506 - Sentrum
0105 Oslo

Kontonummer: 7058 05 30050
Benytt KID-nummer i tilsendt e-post, eller merk innbetalingen med:
«<ditt matrikkel nr.> og Skuseth-fondet»

Sist redigert fredag, 11 desember 2020 19:05

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden