Hva er hemmelig ved frimureriet?

Hva er hemmelig ved frimureriet?
   
||| ||| Foto: |||

Vi oppfatter ikke frimureriet som hemmelig, men det er lukket for utenforstående. En virksomhet som åpent offentliggjør sine lover, sin virksomhet, hvor og når det er møter, samt hvem som er medlemmer kan ikke betegnes som hemmelig.

Frimureriet tilbyr sine medlemmer et pedagogisk læresystem som dreier seg om det enkelte menneskes personlighetsvekst og selvforedling. Det er en høy målsetting. Frimureren tilegner seg imidlertid den frimureriske lære skritt for skritt. Det er også bakgrunnen for den gradvise oppbygging.

Den enkelte broder skal føle at han står noenlunde trygt på ett erfaringstrinn før han tar det neste. Han får derfor ikke vite hva som venter ham i neste grad. Overraskelsesmomentet er en viktig del av pedagogikken. Derfor må dette også være utilgjengelig såvel for utenforstående, som for frimurere på lavere trinn.

Det frimureriske system bygger på opplevelsen. Noe av det vesentligste i læreprosessen vil derfor gå tapt om han på forhånd vet hva som venter ham. Det hele skal oppleves i en bestemt sammenheng, i de rette omgivelser og på den rette, høytidelige måten.

Det kunne være ønskelig at enda flere voksne menn ville engasjere seg i de moralske og etiske verdier som frimureriet arbeider med.

I de mer enn 250 år frimureriet har eksistert, er det gjort en rekke fremstøt for å avsløre frimureriets "hemmeligheter". Det har aldri lykkes fordi det egentlig ikke er noen hemmeligheter å avsløre. Det som er lukket er den metode den enkelte broder lærer seg å bruke i sitt indre, personlige byggverk. Frimureriet er et tilbud om å ta del i en arv av kunnskaper som våre forfedre har skjenket oss til foredling av våre liv. Ved å forvalte denne arven på en forsvarlig måte, vil det føre til bedre forhold for frimurernes nærmeste, for hans medmennesker og til gavn for det samfunn vi er en del av.

Sist redigert tirsdag, 12 juli 2022 21:41

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden