Frimureriet og habilitet

Ethvert medlem av Frimurerordenen i Norge kan uttale seg om sin egen holdning til habilitet, men de kan ikke uttale seg på vegne av Frimureriet i Norge. 

Hva sier lovene?

Den Norske Frimurerorden har nedfelt i sine lover (prgrf. 20):
”Ingen frimurer må benytte seg av sin stilling i Ordenen til å søke å skaffe seg personlig fordel eller henvise til broderskapet å oppnå en begunstigelse, liksom ingen frimurer urettmessig må begunstige en annen frimurer.” 

Hva mener Den Norske Frimurerorden?

Som pressetalsmann pleier jeg å si følgende:
”Den norske Frimurerorden er klar over de utfordringer som kan oppstå i spørsmål om habilitet i enkelte situasjoner.  Derfor har vi, som en av de få organisasjoner i Norge, nedfelt i våre lover at man ikke skal benytte seg av sin stilling i Logen for å skaffe seg personlige fordeler.  Jeg er ganske sikker på at de fleste av våre medlemmer gjør en fornuftig vurdering av sin habilitet, hvis slike saker skulle komme opp.  Vi er over 19 000 medlemmer fra alle samfunnslag, og det er svært få saker som blir håndtert på en utilfredsstillende måte.”

Sist redigert søndag, 12 juni 2016 12:19

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden